Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Anunţ - închirierea prin licitatie publica a unei nave tip remorcher cu numele constructiei navale CORSAR 1 - proprietate privată a comunei Mahmudia
  
Primăria Comunei Mahmudia organizează licitaţie publică în data de 16.08.2022
 
 
1)         Informaţii privind vânzătorul : 

                        Primaria comunei Mahmudia, cu sediul în localitatea Mahmudia, strada geolog Vasile Bacalu , nr.19, judetul Tulcea, cod postal 827130, Cod fiscal: 4794060, telefon 0240/545543,fax:0240/545390, e-mail: primaria@mahmudia.ro

2)         Informatii privind obiectul licitatiei pentru închiriere:

                     a) închirierea prin licitatie publica a unei nave tip remorcher cu numele constructiei navale ”CORSAR 1”  proprietate privata a comunei Mahmudia “

3)          Persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire din cadrul compartimentul de achizitii publice contracost -persoana de contact fiind Cristea Vasilica.

4)         Data limita pentru solicitatrea clarificarilor fiind : 04.08. 2022, ora 16,00.

5)     Data limita de depunere a ofertelor: 12.08. 2022, ora 14,00.la registratura  Primariei comunei Mahmudia .

6)      Locul in care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor este: Primaria comunei Mahmudia – sala de sedinte – in data de 16.08.2022 incepand cu ora 10,00.

data: 12-07-2022   utilizator: 1

 
Oferte şi liste preemptori - Vânzări terenuri extravilane în UAT Mahmudia:
 
se caută oferte...
vanzari_licitatii