×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
 
Titlul proiectului: Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul UAT Comuna Mahmudia, Județul Tulcea, Cod SIPOCA 1161 Cod MySMIS 154660
 
>>> Rezultatele proiectului
 
a
Harta site - Primăria Mahmudia - Organizare - Situaţii de urgenţă    

Situaţii de urgenţă

112 este numărul unic pentru apeluri de urgență, disponibil în toată țara, ce poate fi apelat din toate rețelele publice de telefonie

 
 
... pagina este în lucru