×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
a
Harta site - Primăria Mahmudia - Monitorul oficial local - Alte documente    

Alte documente

Documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către UAT COMUNA MAHMUDIA ca fiind oportună și necesară