×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
 
Titlul proiectului: Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul UAT Comuna Mahmudia, Județul Tulcea, Cod SIPOCA 1161 Cod MySMIS 154660
 
>>> Rezultatele proiectului
 
a

Harta site-ului
www.mahmudia.ro

Organizare
Primăria comunei Mahmudia, judeţul Tulcea - consilierii locali şi conducerea primăriei, aparatul de specialitate al primarului, servicii publice şi organigrame
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Conducere
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA MAHMUDIA, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Primarul comunei Mahmudia, judeţul Tulcea
ŞERPESCU ION
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Viceprimarul comunei Mahmudia, judeţul Tulcea
UNCU VASILICĂ
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Secretarul general al comunei Mahmudia
IGOR EROFEI
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Consiliul Local
Consiliul Local Mahmudia, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Componenţă
Componenţa consiliului local Mahmudia, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Atribuţii
Atribuţiile consilierilor locali
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Comisii de specialitate
Comisiile de specialitate din cadrul consiliului local Mahmudia, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Rapoarte de activitate
Rapoarte de activitate
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Aparatul de specialitate
Aparatul de specialitate al primarului
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Servicii
Servicii publice
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Funcţionari
Angajații din aparatul de specialitate al primarului
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Situaţii de urgenţă
112 este numărul unic pentru apeluri de urgență, disponibil în toată țara, ce poate fi apelat din toate rețelele publice de telefonie
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Transparenţa decizională
Anuţuri şedinţe publice, proiecte în dezbatere publică, proceduri prevăzute de Legea 52/2003
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Proiecte în dezbatere
Proiecte aflate momentan în dezbatere publică
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Anunţuri şedinţe publice
Data următoarei şedinţe publice
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Informaţii publice
Acces liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public - Primăria comunei Mahmudia, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Despre Mahmudia, judeţul Tulcea
Informaţii generale despre localitatea Mahmudia, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Galerie foto/video
Albume foto și galerie video
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Cultură
Evenimente culturale în comuna Mahmudia, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Istoric
Relatări istorice din comuna Mahmudia, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Turism
Atracţii turistice din comuna Mahmudia, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Economie locală
Date economice din comunitatea locală
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Documente de interes public
Informaţii care privesc activitatea autorităţii publice UAT COMUNA MAHMUDIA, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Rapoarte
Rapoarte anuale privind implemetarea legilor 52/2003 (transparenţa decizională în administraţia publică), 544/2001 (liberul acces la informaţiile de interes public), 153/2017 (salarizarea personalului plătit din fonduri publice)
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Declaraţii de avere/interese
Declaraţii de avere/interese
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
CV-uri
Curriculum-Vitae
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Protecţia datelor personale
Noţiunea de date personale din perspectiva GDPR cuprinde inclusiv informaţiile anonimizate, criptate sau pseudonimizate care pot fi ulterior folosite pentru identificarea unei persoane
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Documente emise
Lista documentelor produse şi/sau gestionate de UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA MAHMUDIA, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Solicitare informaţii
Solicitare informaţii conform Legii 544/2001
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Formulare, documente necesare
Liste formulare şi documente necesare structurate pe compartimente de specialitate
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Taxe şi impozite locale
Taxe şi impozite locale stabilite de UAT COMUNA MAHMUDIA, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Responsabili
Funţionari şi responsabilităţi stabilite prin dispoziţii ale primarului sau fişa postului
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Cadru legislativ
Legislaţie în domeniul de activitate a UAT COMUNA MAHMUDIA, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Strategia de dezvoltare
Primăria comunei Mahmudia, judeţul Tulcea - Strategia locală de dezvoltare
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Proiecte implementate
Proiecte implementate sau în curs de implementare cu sau fără finanţare nerambursabilă
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Anticorupţie
Strategia naţională anticorupţie
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Protecţia mediului
Informaţii, avertizări, impuneri şi recomandări privind protecţia mediului
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Media
Diverse aticole referitoare la localitatea Mahmudia, judeţul Tulcea sau de interes general
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Link-uri utile
Link-uri utile pentru cetăţenii din comunitatea Mahmudia
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Anunţuri
Anunţuri şi comunicate de presă emise de Primăria comunei Mahmudia structurate pe tipuri de activităţi
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Toate anunţurile de actualitate
Primăria comunei Mahmudia - panou de afişaj
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Carieră, concursuri angajări
Organizare concursuri angajări sau avansări în grad
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Vânzări, licitaţii
Anuţuri licitaţii, vânzări, închirieri
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Vânzări terenuri
Vânzări terenuri extravilane în baza Legii 18
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Urbanism, cadastru
Planuri urbanistice şi anunţuri cadastrale
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Comunicate proiecte
Anunţuri şi comunicate legate de proiecte implementate de Primăria comunei Mahmudia
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Dezbateri publice
Anunţuri proiecte cu caracter normativ şi dezbateri publice organizate de Primăria comunei Mahmudia
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Achiziţii publice
Primăria comunei Mahmudia - anunţuri şi invitaţii de participare la achiziţii publice
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Evenimente
Anunţuri diverse, evenimente recente
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Datornici
Liste comunicări prin publicitate datorii persoane fizice şi juridice la Primăria comunei Mahmudia
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Publicaţii de căsătorie
Publicaţii de căsătorie
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Contact
Coordonate şi proceduri de comunicare cu Primăria comunei Mahmudia
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Monitorul oficial local
Proiectele de hotărâri, Dispozițiile primarului, Hotărârile adoptate de consiliul local, registre administrative
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Statutul unității administrativ-teritoriale
Statutul UAT COMUNA MAHMUDIA
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Regulamentele privind procedurile administrative
Regulamentul UAT COMUNA MAHMUDIA cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, precum și Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Hotărârile autorității deliberative
Actele administrative adoptate de consiliul local Mahmudia, atât cele cu caracter normativ, cât și cele cu caracter individual; aici se publică Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, precum și Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Dispozițiile autorității executive
Actele administrative emise de primarul comunei Mahmudia, cu caracter normativ; aici se publică Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive, precum și Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Documente și informații financiare
Primăria comunei Mahmudia - Buget, dare de seamă, proiect de buget, plăţi restante, indicatori financiari, plan achiziţii
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Alte documente
Documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către UAT COMUNA MAHMUDIA ca fiind oportună și necesară
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Servicii online
Aplicație realizată în cadrul proiectului Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice, unde se pot depune cereri online
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
___________________________
Termenii și condițiile de acces la site-ul www.mahmudia.ro
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Protecția datelor cu caracter personal
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Modul de utilizare cookie
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Cautare în site
ultima actualizare în data de 17-04-2023