Consiliul local al comunei Mahmudia
Nr Funcţia Nume Prenume Vârsta Partid La al câtelea mandat Nivel studii Activităţi
1 Consilier CRISTEA NATASA 48 PSD 2 Liceu-10 clase agronom
2 Consilier DUMITRU ANDRAIANA 62 ALD 2 Studii superioare economist
3 Consilier EFRIM FLOREA 66 PSD 5 Liceu-10 clase maistru electrician
4 Consilier GAVRILA VIOREL 54 PSD 2 Şcoală de maiştri maistru constructii navale
5 Consilier ION ILEANA 56 PNL 2 Studii superioare inginer
6 Consilier IORDACHE CHITA 66 PNL 1 Liceu-bacalaureat invatator
7 Consilier IVANOV CALIN 66 PSD 6 Şcoală de maiştri maistru minier
8 Consilier LUCA FELICIA 44 PSD 2 Studii superioare administratie publica
9 Consilier NETOTEA -SUCIU DANIEL 49 PNL 1 Studii superioare inginer
10 Consilier PANSCHI MIHAI 37 PSD 2 Studii superioare economist
11 Viceprimar UNCU VASILICĂ 53 PSD 2 Studii superioare horticultor
• Media de vârstă a consiliului local Mahmudia este de 55 de ani

• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Mahmudia
- PNL: 3 membri,  27.27%
- PSD: 7 membri,  63.64%
- ALD: 1 membru,  9.09%

 
Ordinul prefectului - constituire consiliu local comuna Mahmudia, judeţul Tulcea 2020