×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
a
Harta site - Primăria Mahmudia - Informaţii publice - Documente emise    

Documente emise

Lista documentelor produse şi/sau gestionate de UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA MAHMUDIA, judeţul Tulcea