×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
 
Titlul proiectului: Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul UAT Comuna Mahmudia, Județul Tulcea, Cod SIPOCA 1161 Cod MySMIS 154660
 
>>> Rezultatele proiectului
 
a
Harta site - Primăria Mahmudia - Informaţii publice - Proiecte implementate    

Proiecte implementate

Proiecte implementate sau în curs de implementare cu sau fără finanţare nerambursabilă

 
 

Măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor în cadrul administrației UAT Mahmudia

Valoarea proiectului: 2.546.471,45 LEI
Data finalizării: 07.11.2023
Pagina proiectului >>>