×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
a
Harta site - Primăria Mahmudia - Informaţii publice - Proiecte implementate    

Proiecte implementate

Proiecte implementate sau în curs de implementare cu sau fără finanţare nerambursabilă