>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA MAHMUDIA
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
11 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul stare civilă
pe(1,0)
 
Compartimentul asistență socială
pe(1,0)
 
Compartimentul achiziții publice
pe(1,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul registrul agricol
pe(1,0)
 
Compartimentul contabilitate
pe(1,0)
 
Compartimentul urbanism
pe(1,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul resurse umane
pe(1,0)
 
Compartimentul impozite, taxe și alte venituri locale
pe(2,0)
 
Compartimentul personal administrativ
ce(2,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul protectie civila
pe(1,0)
 
Compartimentul biblioteca comunala
ce(1,0)
 
Compartimentul public de pompieri civili
ce(3,0)
 
                            
             
                       
Compartimentul camin cultural
ce(1,1)
             
                            
             
                       
Compartimentul asistenti personali
ce(9,7)
             
                            
             
                       
Compartimentul asistență comunitară
ce(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul consilierul primarului
ce(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul centru de informare turistică
ce(2,0)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-27): Anexa 1 la HCL 79/2019

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 10, vacante 0)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 20, vacante 8)
 
TOTAL  posturi:  41 (ocupate 33, vacante 8)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI MAHMUDIA
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 79/2019
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     SERPESCU ION    
2 viceprimar                     UNCU VASILICA    
Secretar general
3       secretar general   S         IGOR EROFEI 5  
Compartiment asistență socială
4       consilier I superior S EROFEI PARASCOVIA 5  
Compartiment contabilitate
5       inspector de specialitate I superior S GHILAN VERONICA 5  
Compartiment impozite, taxe și alte venituri locale
6       referent III superior M IORDACHE MITICA 5  
7       referent III superior M PROCOP VIOLETA 5  
Compartiment biblioteca comunala
8       bibiotecar M SIMINISKI IOANA 5  
Compartiment camin cultural
9       referent cultural S MATFEI DOMNITA 5  
10       referent cultural S vacant    
Compartiment asistenti personali
11       asistent personal G ION ELENA 5  
12       asistent personal G PARTNOI NICOLAE 5  
13       asistent personal G VESA MARIA DANIELA 5  
14       asistent personal G PANFIL IRINA 3  
15       asistent personal G TANASE VALENTINA 3  
16       asistent personal G BRUZINSZKI NASTASIA 2  
17       asistent personal G GHIDARCEA MARIANA 2  
18       asistent personal G MATFEI PRASINIA 2  
19       asistent personal G VASILIEV LUMINITA  
20       asistent personal G vacant    
21       asistent personal G vacant    
22       asistent personal G vacant    
23       asistent personal G vacant    
24       asistent personal G vacant    
25       asistent personal G vacant    
26       asistent personal G vacant    
Compartiment asistență comunitară
27       asistent medical comunitar SSD LOVIN MIRELA 5  
Compartiment consilierul primarului
28       consilier M TANASE LILIANA 3  
Compartiment centru de informare turistică
29       consilier ghid turism S EROFEI IONICA 5  
30       referent agent turism M EROFEI CONSTANTA GABRIELA 2  
Compartiment achiziții publice
31       consilier I superior S CRISTEA VASILICA 5  
Compartiment urbanism
32       inspector I superior S IVANOV MIHAELA 4  
Compartiment personal administrativ
33       guard G ROSU FILICA 5  
34       muncitor G MACHEDON MIHAI 3  
Compartiment public de pompieri civili
35       muncitor G DRIGA GRIGORE 3  
36       muncitor G PETRO IVAN 3  
37       muncitor G SUCIU VIOREL 3  
Compartiment stare civilă
38       consilier I superior S ICHIM FLORICA 5  
Compartiment registrul agricol
39       consilier I superior S EROFEI DARIA 5  
Compartiment resurse umane
40       inspector I superior S STEFAN MARIA 3  
Compartiment protectie civila
41       referent III principal M DACEF DANIELA 5  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 11
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 10
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 28
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 28
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 17
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 41
SERPESCU ION
primar

      LS