>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
PRIMĂRIA COMUNEI MAHMUDIA
Organigrama aparatului de specialitatea al primarului
 
   
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
   
         
             
 
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
         
     
 
Compartimentul stare civilă
pe(1,0)
 
Compartimentul asistență socială
pe(1,0)
 
Compartimentul achiziții publice
pe(1,0)
 
         
     
 
Compartimentul registrul agricol
pe(1,0)
 
Compartimentul contabilitate
pe(1,0)
 
Compartimentul urbanism
pe(1,0)
 
         
     
 
Compartimentul resurse umane
pe(1,0)
 
Compartimentul impozite, taxe și alte venituri locale
pe(2,0)
 
Compartimentul personal administrativ
ce(2,0)
 
         
     
 
Compartimentul protectie civila
pe(1,0)
 
Compartimentul biblioteca comunala
ce(0,1)
 
Compartimentul public de pompieri civili
ce(2,1)
 
                
             
           
Compartimentul camin cultural
ce(1,1)
             
                
             
           
Compartimentul asistenti personali
ce(11,5)
             
                
             
           
Compartimentul asistență comunitară
ce(1,0)
             
                
             
           
Compartimentul consilierul primarului
ce(1,0)
             
                
             
           
Compartimentul centru de informare turistică
ce(1,1)
             
                
             
           
Compartimentul compartiment implementare proiecte uip
ce(0,8)
             
Anexa  1  la  HCL  71/2022
 
Notă:
1 post compartiment Camin cultural -1/2 norma este temporar vacant CIM suspendat pe perioada concediului de crestere a copilului pana la implinirea varstei de 2 ani
 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 10, vacante 0)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 19, vacante 17)
 
TOTAL  posturi:  49 (ocupate 32, vacante 17)
ŞERPESCU ION
Primar

      LS
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI MAHMUDIA
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 92/2022
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     ŞERPESCU ION    
2 viceprimar                     UNCU VASILICĂ    
Secretar general
3       secretar general   S         IGOR EROFEI 5  
Compartiment asistență socială
4       consilier I superior S EROFEI PARASCOVIA 5  
Compartiment contabilitate
5       inspector de specialitate I superior S GHILAN VERONICA 5  
Compartiment impozite, taxe și alte venituri locale
6       referent III superior M PRICOP TANIA 5  
7       referent III superior M PROCOP VIOLETA 5  
Compartiment biblioteca comunala
8       bibliotecar debutant M vacant    
Compartiment camin cultural
9       referent cultural 1 S MATFEI DOMNITA 5  
10       referent 2 (1/2 norma) M vacant    
Compartiment asistenti personali
11       asistent personal G EFRIM DOMNICA 5  
12       asistent personal G ION ELENA 5  
13       asistent personal G PARTNOI NICOLAE 5  
14       asistent personal G VESA MARIA DANIELA 5  
15       asistent personal G GHIDARCEA MARIANA 2  
16       asistent personal G MATFEI PRASINIA 2  
17       asistent personal G PANFIL IRINA 2  
18       asistent personal G DOBRISAN MIHAELA  
19       asistent personal G MEMETISI DENISE  
20       asistent personal G SOPORAN DELIA-MARCELA  
21       asistent personal G BRUZINSZKI NASTASIA 4  
22       asistent personal G vacant    
23       asistent personal G vacant    
24       asistent personal G vacant    
25       asistent personal G vacant    
26       asistent personal G vacant    
Compartiment asistență comunitară
27       asistent medical comunitar SSD LOVIN MIRELA 5  
Compartiment consilierul primarului
28       consilierul primarului SSD TANASE LILIANA 3  
Compartiment centru de informare turistică
29       consilier ghid turism S EROFEI IONICA 5  
30       referent agent turism 2 M EROFEI CONSTANTA-GABRIELA 2  
Compartiment compartiment implementare proiecte uip
31       consilier juridic S vacant    
32       consilier juridic S vacant    
33       consilier juridic S vacant    
34       consilier juridic S vacant    
35       consilier juridic S vacant    
36       consilier juridic S vacant    
37       consilier juridic S vacant    
38       consilier juridic S vacant    
Compartiment achiziții publice
39       consilier I superior S CRISTEA VASILICA 5  
Compartiment urbanism
40       inspector de specialitate I superior S IVANOV MIHAELA 5  
Compartiment personal administrativ
41       muncitor calificat G MACHEDON MIHAI 5  
42       guard G ROSU FILICA 5  
Compartiment public de pompieri civili
43       muncitor G SUCIU VIOREL 3  
44       muncitor calificat 3 sofer psi G MOSCU VASILE 5  
45       muncitor calificat G vacant    
Compartiment stare civilă
46       consilier I superior S ICHIM FLORICA 5  
Compartiment registrul agricol
47       consilier I principal S vacant    
Compartiment resurse umane
48       inspector I superior S STEFAN MARIA 4  
Compartiment protectie civila
49       referent III superior M DACEF DANIELA 5  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 11
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 10
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 36
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 36
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 17
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 49
ŞERPESCU ION
primar

      LS