>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA MAHMUDIA
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
11 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul stare civilă
pe(1,0)
 
Compartimentul asistență socială
pe(1,0)
 
Compartimentul achiziții publice
pe(1,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul registrul agricol
pe(1,0)
 
Compartimentul contabilitate
pe(1,0)
 
Compartimentul urbanism
pe(1,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul resurse umane
pe(1,0)
 
Compartimentul impozite, taxe și alte venituri locale
pe(2,0)
 
Compartimentul personal administrativ
ce(2,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul protectie civila
pe(1,0)
 
Compartimentul biblioteca comunala
ce(1,0)
 
Compartimentul public de pompieri civili
ce(2,1)
 
                            
             
                       
Compartimentul camin cultural
ce(2,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul asistenti personali
ce(10,6)
             
                            
             
                       
Compartimentul asistență comunitară
ce(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul consilierul primarului
ce(0,1)
             
                            
             
                       
Compartimentul centru de informare turistică
ce(1,1)
             
                            
             
                       
Compartimentul compartiment implementare proiecte uip
ce(0,8)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2021-06-03): Anexa 1 la HCL 40/2021

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 10, vacante 0)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 19, vacante 17)
 
TOTAL  posturi:  49 (ocupate 32, vacante 17)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI MAHMUDIA
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 40/2021
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     ŞERPESCU ION    
2 viceprimar                     UNCU VASILICĂ    
Secretar general
3       secretar general   S         IGOR EROFEI 5  
Compartiment asistență socială
4       consilier I superior S EROFEI PARASCOVIA 5  
Compartiment contabilitate
5       inspector de specialitate I superior S GHILAN VERONICA 5  
Compartiment impozite, taxe și alte venituri locale
6       referent III superior M PRICOP TANIA 5  
7       referent III superior M PROCOP VIOLETA 5  
Compartiment biblioteca comunala
8       bibiotecar 1a M SIMINISKI IOANA 5  
Compartiment camin cultural
9       referent cultural 1 S MATFEI DOMNITA 5  
10       referent 2 (1/2 norma) M MOCANU CRISTIANA OANA 2  
Compartiment asistenti personali
11       asistent personal G ION ELENA 5  
12       asistent personal G PARTNOI NICOLAE 5  
13       asistent personal G VESA MARIA DANIELA 5  
14       asistent personal G TANASE VALENTINA 3  
15       asistent personal G GHIDARCEA MARIANA 2  
16       asistent personal G MATFEI PRASINIA 2  
17       asistent personal G MEREUTA PARASCHIVA 2  
18       asistent personal G PANFIL IRINA 2  
19       asistent personal G VASILIEV LUMINITA  
20       asistent personal G BRUZINSZKI NASTASIA 4  
21       asistent personal G vacant    
22       asistent personal G vacant    
23       asistent personal G vacant    
24       asistent personal G vacant    
25       asistent personal G vacant    
26       asistent personal G vacant    
Compartiment asistență comunitară
27       asistent medical comunitar SSD LOVIN MIRELA 5  
Compartiment consilierul primarului
28       consilierul ului M vacant    
Compartiment centru de informare turistică
29       consilier ghid turism S EROFEI IONICA 5  
30       referent agent turism 2 M vacant    
Compartiment compartiment implementare proiecte uip
31       inspector S vacant    
32       inspector S vacant    
33       inspector S vacant    
34       inspector S vacant    
35       consilier studii superioare S vacant    
36       consilier studii superioare S vacant    
37       expert studii superioare S vacant    
38       consilier juridic S vacant    
Compartiment achiziții publice
39       consilier I superior S CRISTEA VASILICA 5  
Compartiment urbanism
40       inspector I superior S IVANOV MIHAELA 4  
Compartiment personal administrativ
41       muncitor calificat G MACHEDON MIHAI 5  
42       guard G ROSU FILICA 5  
Compartiment public de pompieri civili
43       muncitor calificat G MOSCU VASILE 5  
44       muncitor G SUCIU VIOREL 3  
45       muncitor calificat G vacant    
Compartiment stare civilă
46       consilier I superior S ICHIM FLORICA 5  
Compartiment registrul agricol
47       consilier I superior S EROFEI DARIA 5  
Compartiment resurse umane
48       inspector I superior S STEFAN MARIA 3  
Compartiment protectie civila
49       referent III superior M DACEF DANIELA 5  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 11
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 10
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 36
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 36
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 21
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 49
ŞERPESCU ION
primar

      LS