Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Lansarea proiectului "Amenajare promenadă și parc de agrement pe malul Dunării"
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mahmudia, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Amenajare promenadă și parc de agrement pe malul Dunării”, cod MySMIS 129234, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiţii 7.1: „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone care să includă reconversia regiunilor indistriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (investiții în infrastructura de turism)”. Valoarea totală a proiectului este de 17.279.280,58 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 16.919.393,78 lei.

Comunicat de presa lansare proiect MH.pdf  (1,04 MB)  data: 29-10-2020   utilizator: 1  
Descriere proiect pentru website MH.pdf  (1,18 MB)  data: 29-10-2020   utilizator: 1