Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
Declarație de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare
 
 
HCL Nr. 1/09-01-2023 de modificare si completare a Hotararii Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.113 din 15 decembrie 2022 - privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2023
hclanexe
HCL 1 DIN 2023.docx -
 
HCL Nr. 113/15-12-2022 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2023
hclanexe
HCL 113 MAHMUDIA-.docx -
 
HCL Nr. 31/21-04-2022 privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023
hclanexe
HCL 31.docx -