Primar, ŞERPESCU ION

ŞERPESCU ION, Primar

ŞERPESCU ION
primarul comunei Mahmudia

Studii: administrator; Liceu-bacalaureat; 
Formaţiunea politică: PSD

Primar la al 2-lea mandat (vârsta: 64 de ani)

Şedinţe publice

Şedinţă ordinară în data de 22-08-2022 la ora 15:00
Anunţul cu ordinea de zi
16-08-2022 user:75


>>> lista dispoziţii convocări şedinţe publice
Proiecte de hotărâri în dezbatere publică


Niciun proiect de hotărâre în dezbatere publică azi
 
>>> registrul proiectelor de hotărâri
 
Anunţuri sau comunicate publicate recent pe prima pagină
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
Publicaţie de căsătorie: FĂGEȚAN IOAN-OVIDIU şi CONSTANTIN ANCUȚA-MORENA
Data căsătoriei: 27-08-2022
Publicaţie de căsătorie   (70 Kb)
data: 16-08-2022   utilizator: 187
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - COMUNICAT DE PRESĂ

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat pentru România, în valoare de 500 de milioane de euro, pusă la dispoziție prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență, pentru a sprijini dezvoltarea de noi suprafețe împădurite. Măsura face parte din strategia țării noastre de asigurare a protecției pădurilor și a biodiversității.


        ”La sfârșitul lunii mai C.E a aprobat prima din cele două scheme de ajutor de stat ale României, în valoare de 100 de milioane de euro, scopul acesteia fiind sprijinirea regenerării suprafețelor de fond forestier afectate de calamități naturale din România. Schema aprobată astăzi, care se va desfășura până la 30 iunie 2026, are o valoare mult mai mare, respectiv 500 de milioane de euro, și urmărește să sprijine deținătorii de terenuri agricole adecvate pentru împădurire în vederea creării de noi suprafețe de pădure. Acest lucru va avea un impact climatic pozitiv pe termen lung, efecte de care se vor bucura și generațiile viitoare”, a menționat ministrul Barna TÁNCZOS.


        În cadrul schemei se va oferi sprijin sub forma unor granturi directe deținătorilor publici și privați de terenuri agricole adecvate pentru împădurire, inclusiv municipalităților, precum și asociațiilor acestora. 

        Pentru a beneficia de ajutor, deținătorii de terenuri agricole trebuie să creeze trupuri de pădure de cel puțin 0,5 ha, sau perdele forestiere de protecție (adică rânduri de arbori și arbuști pentru a proteja terenurile agricole împotriva eroziunii eoliene și a secetei) cu o suprafață de cel puțin 0,1 ha. În plus, beneficiarii trebuie să se asigure că terenul pe care sunt plantate trupurile de pădure sau cordoanele forestiere este adecvat pentru împădurire. De asemenea, împădurirea trebuie realizată în conformitate cu un plan de proiect aprobat de Garda Forestieră, în care sunt detaliate speciile de arbori și arbuști care urmează să fie plantați, precum și densitatea plantațiilor. Sprijinul public nerambursabil acordat în baza schemei acoperă integral costurile standard prevăzute. 

OUG NR- 35 din 06-04-2022.pdf  (846,96 KB)  data: 08-08-2022   utilizator: 1  
Oficiul Fitosanitar Tulcea - buletin de avertizare nr. 22 / 14.07.2022
Condiţiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariţia şi dezvoltarea organismelor de daunare: –Locusta migratorie,Gomphocerippus rufus , care pot provoca pierderi mari de productie la culturile de porumb, floarea soarelui trestia, trifoiul, gramineele furajere etc. Folositi produsul  autorizat in vederea aplicarii prin  pulverizare aeriana, prezentat mai jos: DIMILIN 48 SC-50 ml/ha

autorizatie.pdf  (118,53 KB)  data: 19-07-2022   utilizator: 1  
LACUSTE-2022.doc  (210,50 KB)  data: 19-07-2022   utilizator: 1  
Anunţ - închirierea prin licitatie publica a unei nave tip remorcher cu numele constructiei navale CORSAR 1 - proprietate privată a comunei Mahmudia
  
Primăria Comunei Mahmudia organizează licitaţie publică în data de 16.08.2022
 
 
1)         Informaţii privind vânzătorul : 

                        Primaria comunei Mahmudia, cu sediul în localitatea Mahmudia, strada geolog Vasile Bacalu , nr.19, judetul Tulcea, cod postal 827130, Cod fiscal: 4794060, telefon 0240/545543,fax:0240/545390, e-mail: primaria@mahmudia.ro

2)         Informatii privind obiectul licitatiei pentru închiriere:

                     a) închirierea prin licitatie publica a unei nave tip remorcher cu numele constructiei navale ”CORSAR 1”  proprietate privata a comunei Mahmudia “

3)          Persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire din cadrul compartimentul de achizitii publice contracost -persoana de contact fiind Cristea Vasilica.

4)         Data limita pentru solicitatrea clarificarilor fiind : 04.08. 2022, ora 16,00.

5)     Data limita de depunere a ofertelor: 12.08. 2022, ora 14,00.la registratura  Primariei comunei Mahmudia .

6)      Locul in care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor este: Primaria comunei Mahmudia – sala de sedinte – in data de 16.08.2022 incepand cu ora 10,00.

data: 12-07-2022   utilizator: 1
Avertizare privind consumul de apă
avertizare_consum_apa.pdf  (55,52 KB)  data: 23-06-2022   utilizator: 1  
Recomandări pentru perioadele caniculare
masuri_in_perioade_caniculare.pdf  (35,34 KB)  data: 23-06-2022   utilizator: 1  
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicateprimar