Anunţ - acordare tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional

Începând de luni, 07.09.2020, Primăria comunei Mahmudia, prin compartimentul de asistenţă socială, demarează acţiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.


Cerere-declaratie tip acordare tichete.doc  (40,50 KB) : 07-09-2020   utilizator: 1  
Anunt acordare tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational.pdf  (105,29 KB) : 07-09-2020   utilizator: 1  

_________________________________________________________
Formuare

>>> DISPOZIŢIA Nr.53 din 02.04.2020 privind organizarea modului de primire prin poşta electronică a cererilor, declaraţiilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul de stat

>>> Modalitate de obţinere beneficii de asistenţă socială

• Cerere declaraţie ajutor încălzire

• Cerere declaraţie alocaţie pentru susţinerea familiei

• Cerere declaraţie venit minim garantat

• Cerere tip alocaţie de stat

• Cerere tip modificare beneficii sociale

• Cerere îndemnizaţie - stimulent inserţie - creştere copil - alocaţie de stat pentru copii