Anunţ - acordare tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional

Începând de luni, 07.09.2020, Primăria comunei Mahmudia, prin compartimentul de asistenţă socială, demarează acţiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.


Cerere-declaratie tip acordare tichete.doc  (40,50 KB) : 07-09-2020   utilizator: 1  
Anunt acordare tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational.pdf  (105,29 KB) : 07-09-2020   utilizator: 1  
 
>>> DISPOZIŢIA Nr.53 din 02.04.2020 privind organizarea modului de primire prin poşta electronică a cererilor, declaraţiilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul de stat

 
Formulare asistenţă socială
 
•  Modalitate de obţinere beneficii de asistenţă socială

• Cerere declaraţie ajutor încălzire

• Cerere declaraţie alocaţie pentru susţinerea familiei

• Cerere declaraţie venit minim garantat

• Cerere tip alocaţie de stat

• Cerere tip modificare beneficii sociale

• Cerere îndemnizaţie - stimulent inserţie - creştere copil - alocaţie de stat pentru copii

• Documente necesare pentru acordare beneficii sociale

• Adeverinţă tip angajator-concediu creştere copil sau stimulent inserţie

• Acord confidenţialitate beneficii sociale

• Cerere concediu de creştere copil sau stimulent inserţie

• Cerere tip alocaţie de stat

• Cerere modificare ASF sau VMG

• Cerere acordare VMG sau ASF

• Cerere modificare alocaţie de stat

• Documente necesare alocaţie copil 0-18 ani