Secretar general, IGOR EROFEIŞedinţe publice

Şedinţă ordinară în data de 21-04-2021 la ora 15:00
Anunţul cu ordinea de zi
15-04-2021 user:75


>>> lista dispoziţii convocări şedinţe publice
Proiecte de hotărâri în dezbatere publică


Niciun proiect de hotărâre în dezbatere publică azi
 
>>> registrul proiectelor de hotărâri

Anunţuri publicate recent
Anunţ - primaria comunei Mahmudia organizeaza licitaţie publică în data de 20.04.2021

Informatii privind vanzatorul : Primaria comunei Mahmudia, cu sediul în localitatea Mahmudia, strada geolog Vasile Bacalu , nr.19, judetul Tulcea, cod postal 827130, Cod fiscal: 4794060, telefon 0240/545543,fax:0240/545390, e-mail: primaria@mahmudia.ro 2) Informatii privind obiectul licitatiei pentru vanzare și pretul de pornire: a) Vanzarea unor 5 imobile terenuri intravilan aflate in proprietatea privata a Comunei Mahmudia, b) un imobil proprietatea privata a Comunei Mahmudia, reprezentând un apartament cu 2 camere.


2021-03-25 00:00:00 Anunt licitatie.pdf  (80,45 KB) : 25-03-2021   utilizator: 1  
Anunț - concurs angajare muncitor calificat III - șofer autospecială PSI - data concurs: 18 martie 2021


2021-02-24 00:00:00 anunt-condiții-bibliografie.pdf  (119,17 KB) : 24-02-2021   utilizator: 1  
2021-03-11 00:00:00 rezultat selectie dosare.pdf  (67,37 KB) : 11-03-2021   utilizator: 1  
2021-03-18 00:00:00 rezultat proba scrisa.pdf  (27,19 KB) : 18-03-2021   utilizator: 1  
2021-03-23 00:00:00 rezultat interviu.pdf  (32,90 KB) : 23-03-2021   utilizator: 1  
2021-03-25 00:00:00 rezultate finale.pdf  (15,69 KB) : 25-03-2021   utilizator: 1  
Lansarea proiectului "Amenajare promenadă și parc de agrement pe malul Dunării"

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mahmudia, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Amenajare promenadă și parc de agrement pe malul Dunării”, cod MySMIS 129234, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiţii 7.1: „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone care să includă reconversia regiunilor indistriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (investiții în infrastructura de turism)”. Valoarea totală a proiectului este de 17.279.280,58 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 16.919.393,78 lei.


2020-10-29 00:00:00 Comunicat de presa lansare proiect MH.pdf  (1,04 MB) : 29-10-2020   utilizator: 1  
2020-10-29 00:00:00 Descriere proiect pentru website MH.pdf  (1,18 MB) : 29-10-2020   utilizator: 1  
Anunţ - concurs angajare referent II - cămin cultural Mahmudia - 1/2 normă - perioadă nedeterminată


2020-10-06 00:00:00 Anunt concurs - conditii - bibliografie.pdf  (124,98 KB) : 06-10-2020   utilizator: 1  
Primăria comunei Mahmudia organizează licitaţie publică în data de 23.10.2020

Data limită de depunere a ofertelor: 22.10. 2020, ora 13,00. la registratura primăriei comunei Mahmudia - fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Informaţii privind obiectul licitaţiei și preţul de pornire: Vânzarea unor terenuri intravilan aflate în proprietatea privată a comunei Mahmudia, identificate astfel...


0000-00-00 00:00:00 Anunt licitatie Mahmudia.pdf  (98,91 KB) : 30-11--0001   utilizator: 1  
2020-09-30 00:00:00 Anunt licitatie Mahmudia_.pdf  (98,91 KB) : 30-09-2020   utilizator: 1  
Anunţ - acordare tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional

Începând de luni, 07.09.2020, Primăria comunei Mahmudia, prin compartimentul de asistenta sociala, demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.


2020-09-07 00:00:00 Cerere-declaratie tip acordare tichete.doc  (40,50 KB) : 07-09-2020   utilizator: 1  
2020-09-07 00:00:00 Anunt acordare tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational.pdf  (105,29 KB) : 07-09-2020   utilizator: 1  
Anunţ - Primaria Comunei Mahmudia organizează licitaţie publică în data de 12.08.2020

Informaţii privind obiectul licitaţiei și preţul de pornire pentru vânzarea unor terenuri intravilane aflate în proprietatea privată a comunei Mahmudia, judeţul Tulcea


2020-07-20 00:00:00 Anunt licitatie Mahmudia in data de 12-08-2020 .pdf  (85,57 KB) : 20-07-2020   utilizator: 1  
Anunţ - Primaria Comunei Mahmudia organizeaza licitaţie publică în data de 19.06.2020

Vânzare teren intravilan aflat în proprietatea privată a comunei Mahmudia. Data limită de depunere a ofertelor: 19.06.2020, ora 12:00, la sediul primăriei comunei Mahmudia.


2020-05-28 00:00:00 Anunt licitatie publica privind vanzarea unui teren.pdf  (112,74 KB) : 28-05-2020   utilizator: 1  
Anunţ angajare referent clasa III grad profesional superior - compartimentul impozite şi taxe - în perioada 28 mai, 3 iunie 2020


2020-04-27 00:00:00 anunt - coditii - fisa postului - bibliografie.pdf  (133,31 KB) : 27-04-2020   utilizator: 1  
2020-05-20 00:00:00 rezultat selectie dosare.pdf  (12,24 KB) : 20-05-2020   utilizator: 1  
2020-05-25 00:00:00 Anunt - suspendare - concurs.pdf  (16,46 KB) : 25-05-2020   utilizator: 1  
2020-10-19 00:00:00 rezultat concurs.pdf  (26,39 KB) : 19-10-2020   utilizator: 1  
2020-10-21 00:00:00 rezultat final concurs.pdf  (42,81 KB) : 21-10-2020   utilizator: 1  
Anunţ recrutare asistenţi maternali

Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în parteneriat cu autoritatea naţională pentru protecţia copilului şi adopţie în proiectul "Team-up progres de calitatea îngrijirii alternative a copiilor" - POCU, vă informează că în luna aprilie este deschisă campania de recrutare a persoanelor care doresc să devină asistenţi maternali profesionişti.


2020-04-09 00:00:00 anunt_recrutare_asistenti_maternali.pdf  (76,58 KB) : 09-04-2020   utilizator: 1  
Comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei Mahmudia - HOTĂRÂREA NR.2 din 31 martie 2020


2020-03-31 00:00:00 HOT CLSU 2.pdf  (144,77 KB) : 31-03-2020   utilizator: 1  
Comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei Mahmudia - HOTĂRÂREA NR.1 din 16 martie 2020


2020-03-16 00:00:00 HOT-CLSU 1 DIN 2020.pdf  (157,47 KB) : 16-03-2020   utilizator: 1