Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 BRUZINSZKI NASTASIA asistent personal Compartiment asistenti personali -
2 CRISTEA VASILICA consilier superior Compartiment achiziții publice da
3 DACEF DANIELA referent principal Compartiment protectie civila da
4 DRIGA GRIGORE muncitor Compartiment public de pompieri civili -
5 EROFEI DARIA consilier superior Compartiment registrul agricol da
6 EROFEI PARASCOVIA consilier superior Compartiment asistență socială da
7 EROFEI IONICA consilier ghid turism Compartiment centru de informare turistică -
8 EROFEI CONSTANTA GABRIELA referent agent turism Compartiment centru de informare turistică -
9 GHIDARCEA MARIANA asistent personal Compartiment asistenti personali -
10 GHILAN VERONICA inspector de specialitate superior Compartiment contabilitate da
11 ICHIM FLORICA consilier superior Compartiment stare civilă da
12 IGOR EROFEI secretar general secretar general da
13 ION ELENA asistent personal Compartiment asistenti personali -
14 IORDACHE MITICA referent superior Compartiment impozite, taxe și alte venituri locale da
15 IVANOV MIHAELA inspector superior Compartiment urbanism da
16 LOVIN MIRELA asistent medical comunitar Compartiment asistență comunitară -
17 MACHEDON MIHAI muncitor Compartiment personal administrativ -
18 MATFEI DOMNITA referent cultural Compartiment camin cultural -
19 MATFEI PRASINIA asistent personal Compartiment asistenti personali -
20 PANFIL IRINA asistent personal Compartiment asistenti personali -
21 PARTNOI NICOLAE asistent personal Compartiment asistenti personali -
22 PETRO IVAN muncitor Compartiment public de pompieri civili -
23 PROCOP VIOLETA referent superior Compartiment impozite, taxe și alte venituri locale da
24 ROSU FILICA guard Compartiment personal administrativ -
25 SIMINISKI IOANA bibiotecar Compartiment biblioteca comunala -
26 STEFAN MARIA inspector superior Compartiment resurse umane da
27 SUCIU VIOREL muncitor Compartiment public de pompieri civili -
28 TANASE VALENTINA asistent personal Compartiment asistenti personali -
29 TANASE LILIANA consilier Compartiment consilierul primarului -
30 VASILIEV LUMINITA asistent personal Compartiment asistenti personali -
31 VESA MARIA DANIELA asistent personal Compartiment asistenti personali -