Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 BRUZINSZKI NASTASIA asistent personal Compartiment asistenti personali -
2 CRISTEA VASILICA consilier superior Compartiment achiziții publice da
3 DACEF DANIELA referent superior Compartiment protectie civila da
4 EROFEI DARIA consilier superior Compartiment registrul agricol da
5 EROFEI PARASCOVIA consilier superior Compartiment asistență socială da
6 EROFEI IONICA consilier ghid turism Compartiment centru de informare turistică -
7 GHIDARCEA MARIANA asistent personal Compartiment asistenti personali -
8 GHILAN VERONICA inspector de specialitate superior Compartiment contabilitate da
9 ICHIM FLORICA consilier superior Compartiment stare civilă da
10 IGOR EROFEI secretar general secretar general da
11 ION ELENA asistent personal Compartiment asistenti personali -
12 IVANOV MIHAELA inspector superior Compartiment urbanism da
13 LOVIN MIRELA asistent medical comunitar Compartiment asistență comunitară -
14 MACHEDON MIHAI muncitor calificat Compartiment personal administrativ -
15 MATFEI DOMNITA referent cultural Compartiment camin cultural -
16 MATFEI PRASINIA asistent personal Compartiment asistenti personali -
17 MEREUTA PARASCHIVA asistent personal Compartiment asistenti personali -
18 MOCANU CRISTIANA OANA referent Compartiment camin cultural -
19 MOSCU VASILE muncitor calificat Compartiment public de pompieri civili -
20 PANFIL IRINA asistent personal Compartiment asistenti personali -
21 PARTNOI NICOLAE asistent personal Compartiment asistenti personali -
22 PRICOP TANIA referent superior Compartiment impozite, taxe și alte venituri locale da
23 PROCOP VIOLETA referent superior Compartiment impozite, taxe și alte venituri locale da
24 ROSU FILICA guard Compartiment personal administrativ -
25 SIMINISKI IOANA bibiotecar Compartiment biblioteca comunala -
26 STEFAN MARIA inspector superior Compartiment resurse umane da
27 SUCIU VIOREL muncitor Compartiment public de pompieri civili -
28 TANASE VALENTINA asistent personal Compartiment asistenti personali -
29 VASILIEV LUMINITA asistent personal Compartiment asistenti personali -
30 VESA MARIA DANIELA asistent personal Compartiment asistenti personali -