• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Mahmudia

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
15 06-01-2022 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea incepand cu 01.01.2022 a salariului domnului........muncitor calificat III - 2022-01-10 - -
14 06-01-2022 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea incepand cu 01.01.2022 a salariului domnului -asistent personal - 2022-01-10 - -
13 06-01-2022 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea incepand cu 01.01.2022 a salariului doamnei -asistent personal - 2022-01-10 - -
12 06-01-2022 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea incepand cu 01.01.2022 a salariului doamnei -asistent personal - 2022-01-10 - -
11 10-01-2022 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea incepand cu 01.01.2022 a salariului doamnei ...... -asistent personal - 2022-01-10 - -
10 06-01-2022 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea incepand cu 01.01.2022 a salariului doamnei ..... -asistent personal - 2022-01-10 - -
9 10-01-2022 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea incepand cu 01.01.2022 a salariului doamnei -asistent personal - 2022-01-10 - -
8 06-01-2022 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea incepand cu 01.01.2022 a salariului doamnei Bruzinski Nastasia -asistent personal - 2022-01-10 - -
7 06-01-2022 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea incepand cu 01.01.2022 a salariului doamnei.... -asistent personal - 2022-01-10 - -
6 06-01-2022 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea incepand cu 01.01.2022 a salariului doamnei -asistent personal - 2022-01-10 - -
5 06-01-2022 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea incepand cu 01.01.2022 a salariului doamnei ..... -asistent personal - 2022-01-10 - -
4 04-01-2022 ŞERPESCU ION, primar privind mentinerea in anul 2022 , a valorii indemnizatiei de hrana pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mahmudia, la nivelul din anul 2021. - 2022-01-05 - -
3 04-01-2022 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1.,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2.,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, ; 3. „ AMENAJARE PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNĂRII ,,proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile . - 2022-01-05 - -
2 04-01-2022 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a primarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1.,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2.,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, ; 3. „ AMENAJARE PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNĂRII ,,proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile - 2022-01-05 - -
1 04-01-2022 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind licitatia publica ce se va organiza in data de 27 ianuarie 2022 , la sediul Primariei comunei Mahmudia, in scopul inchirierii unui imobil proprietatea privata a comunei Mahmudia , situat pe strada Soarelui nr.2 , apartament nr.19 , sc.B , parter, bloc minier mare - 2022-01-05 - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină