• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru dispoziţii primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Mahmudia

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
195 22-12-2020 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea in sedinta , de indata a Consiliului Local Mahmudia , pentru data de 23.12.2020 da 2020-12-23 -
194 21-12-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav... - 2020-12-23 - -
193 21-12-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav.. - 2020-12-23 - -
192 18-12-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei... - 2020-12-23 - -
191 16-12-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei titularului... - 2020-12-17 - -
190 11-12-2020 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru titularul .. - 2020-12-17 - -
189 09-12-2020 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor din patrimoniul Primariei si a Consiliului Local Mahmudia - 2020-12-17 - -
188 09-12-2020 ŞERPESCU ION, primar convocarea sedintei Consiliului Local Mahmudia pentru data de 14 decembrie 2020 da 2020-12-17 -
187 08-12-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei , pentru titularul .. - 2020-12-09 - -
186 08-12-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei , pentru titularul .. - 2020-12-09 - -
185 08-12-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei , pentru titularul .. - 2020-12-09 - -
184 04-12-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei viceprimarului pe luna noiembrie 2020 , pentru implementare proiecte - 2020-12-09 - -
183 04-12-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei primarului pe luna noiembrie 2020 , pentru implementare de proiecte - 2020-12-09 - -
182 03-12-2020 ŞERPESCU ION, primar privind delegarea temporara a atributiilor si responsabilitatilor de casier in cadrul UAT Mahmudia - 2020-12-09 - -
181 02-12-2020 ŞERPESCU ION, primar privind actualizarea listelor destinatarilor finali in cadrul S.N.S.E.D. privind acordarea de tichete sociale. - 2020-12-09 - -
180 02-12-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea dreptului la stimulentul educational - 2020-12-09 - -
179 02-12-2020 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea platii indemnizatiei lunare acordate domnului... - 2020-12-09 - -
178 02-12-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei , pentru titularul .. - 2020-12-09 - -
177 02-12-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei , pentru titularul .. - 2020-12-09 - -
176 02-12-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutorul social si ajutorul pentru incalzire pentru titularul... - 2020-12-09 - -
175 26-11-2020 ŞERPESCU ION, primar desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si interese - 2020-11-27 - -
174 25-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea dispozitiei primarului comunei Mahmudia cu nr.154 din 3 noiembrie 2020 - 2020-11-27 - -
173 25-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind delegarea unor atributii viceprimarului comunei Mahmudia - 2020-11-27 - -
172 20-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta pentru data de 27 noiembrie 2020 da 2020-11-27 -
171 20-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind delegarea exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila - 2020-11-27 - -
170 20-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia si ajutorului pentru incalzirea locuintei , titularului.... - 2020-11-27 - -
169 20-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind delegarea dreptului de semnatura - 2020-11-27 - -
168 17-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea Comisiei de examen si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul de promovare in grad profesional - 2020-11-27 - -
167 17-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea platii indemnizatiei lunare acordata domnului .....din comuna Mahmudia - 2020-11-27 - -
166 13-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzire pentru titularul... - 2020-11-17 - -
165 13-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutor social si ajutorul pentru incalzirea locuintei pentru.. - 2020-11-17 - -
164 13-11-2020 ŞERPESCU ION, primar convocarea sedintei Consiliului Local Mahmudia pentru data de 16 noiembrie 2020 da 2020-11-17 -
163 12-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea dispozitiei primarului comunei Mahmudia cu nr.123 din 10.08.2018 - 2020-11-17 - -
162 06-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind desemnarea persoanelor din aparatul de specialitate al primarului care sa faca parte din comisia de concurs si solutionare a contestatiilor privind promovarea in grad profesional superior, organizat de catre Primaria comunei Murighiol - 2020-11-17 - -
161 05-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind reactualizarea comisiei de receptie pentru bunuri , servicii si lucrari angajate de catre consiliul local si primarul comunei - 2020-11-06 - -
160 05-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei viceprimarului comunei pe luna octombrie, pentru implementare proiecte cu fonduri nerambursabile - 2020-11-06 - -
159 05-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei primarului pe luna octombrie 2020 , pentru implementare proiecte cu fonduri nerambursabile - 2020-11-06 - -
158 05-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutorul social si ajutorul pentru incalzirea locuintei pentru domnul..... - 2020-11-06 - -
157 05-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea dreptului la stimulentul educational - 2020-11-06 - -
156 04-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav - 2020-11-06 - -
155 04-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav - 2020-11-06 - -
154 03-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind desemnarea personalului tehnic auxiliar la sectiile de votare pentru alegerile parlamentare 6 decembrie 2020 - 2020-11-06 - -
153 02-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea contractului individual de munca al domnului ..... - 2020-11-06 - -
152 02-11-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav - 2020-11-06 - -
151 30-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului.............. - 2020-11-02 - -
150 29-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind numirea doamnei ...in functia de consilier al primarului - 2020-11-02 - -
149 29-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea locurilor pentru afisaj electoral - 2020-11-02 - -
148 26-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului de ajutor social si ajutorul pentru incalzirea locuintei pentru titularul... - 2020-11-02 - -
147 26-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului ...... - 2020-11-02 - -
146 26-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav - 2020-11-02 - -
145 23-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind numirea doamnei .....in functia publica de executie-referent cls.a-III grad profesional superior. - 2020-10-27 - -
144 21-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav - 2020-10-27 - -
143 14-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind desemnarea persoanelor din aparatul propriu de specialitate al primarului care vor face parte din comisia de examinare pentru ocuparea functiei contractuale de administrator financiar la Scoala Profesionala Vasile Bacalu din localitatea Mahmudia - 2020-10-27 - -
142 13-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la cerere a unui beneficiu social cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie - 2020-10-27 - -
141 09-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav - 2020-10-12 - -
140 09-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav - 2020-10-12 - -
139 12-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la tichete sociale pentru gradinita - 2020-10-12 - -
138 08-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la tichete sociale pentru gradinita - 2020-10-12 - -
137 08-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la tichete sociale pentru gradinita - 2020-10-12 - -
136 08-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la tichete sociale pentru gradinita - 2020-10-12 - -
135 08-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la tichete sociale pentru gradinita - 2020-10-12 - -
134 08-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la tichete sociale pentru gradinita - 2020-10-12 - -
133 08-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la tichete sociale pentru gradinita - 2020-10-12 - -
132 08-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la tichete sociale pentru gradinita - 2020-10-12 - -
131 08-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la tichete sociale pentru gradinita, pentru an scolar 2020-2021 - 2020-10-12 - -
130 08-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea indemnizatiei lunare doamnei....parintele copilului.... - 2020-10-12 - -
129 08-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea indemnizatiei lunare doamnei ....parintele copilului... - 2020-10-12 - -
128 06-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1. ,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2. ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, ; 3. ,,MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA SI AMENAJARE STATIE DE AUTOBUZ ,, , proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile : - 2020-10-12 - -
127 06-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a primarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1. ,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2. ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, ; 3. ,,MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA SI AMENAJARE STATIE DE AUTOBUZ ,, , proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile : - 2020-10-12 - -
126 01-10-2020 ŞERPESCU ION, primar privind schimbarea reprezentantului legal la alocatia de stat pentru copiii ... - 2020-10-12 - -
125 30-09-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutorul social, alocatie pentru sustinerea familiei si ajutorului pentru incalzirea locuintei , pentru..... - 2020-10-01 - -
124 30-09-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei pentru titularul... - 2020-10-01 - -
123 30-09-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutor social, alocatie pentru sustinerea familiei si ajutorul pentru incalzirea locuintei pentru titularul ... - 2020-10-01 - -
122 30-09-2020 ŞERPESCU ION, primar privind mentinerea in functia publica a doamnei.... - 2020-10-01 - -
121 29-09-2020 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea UIP pentru implementarea proiectului Amenajare Promenada si Parc de Agrement - 2020-10-01 - -
120 25-09-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutor social si ajutorul pentru incalzirea locuintei pentru titularul... - 2020-10-01 - -
119 25-09-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutorul social si ajutorul pentru incalzirea locuintei pentru titularul... - 2020-10-01 - -
118 23-09-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la cerere a unui beneficiu social cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie - 2020-10-01 - -
117 21-09-2020 ŞERPESCU ION, primar privind delegarea atributiilor si responsabilitatilor de stare civila pe durata concediului de odihna a titularului postului ... - 2020-09-24 - -
116 17-09-2020 ŞERPESCU ION, primar Privind acordarea unui ajutor reprezentand o parte din cheltuielile pentru imormantare - 2020-09-24 - -
115 16-09-2020 ŞERPESCU ION, primar Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni, combustibili petrolieri pentru pentru perioada sezonului rece 01.11.2020-31.03.2021, pentru beneficiarii de ajutor social. - 2020-09-24 - -
114 16-09-2020 ŞERPESCU ION, primar Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei titular ...... - 2020-09-24 - -
113 14-09-2020 ŞERPESCU ION, primar Privind aprobarea listelor destinatarilor finali in cadrul Schemei nationale de sprijin pentru persoane varstnice si pentru persoane fara adapost, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde - 2020-09-24 - -
112 14-09-2020 ŞERPESCU ION, primar Privind aprobarea listelor destinatarilor finali in cadrul Schemei nationale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizati, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational , pentru anul scolar 2020-2021 - 2020-09-24 - -
111 11-09-2020 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de Vineri 18 septembrie 2020 da 2020-09-14 -
110 09-09-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea procedurii pentru distribuirea in mod gratuit a mastilor de protectie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza comunei Mahmudia, persoane definite la articolul 1 din Legea Nr.146/2020 - privind acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români de virusul COVID-19 - 2020-09-14 - -
109 07-09-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea procedurii de identificare si verificare a destinatarilor finali pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational la nivel de uat comuna Mahmudia - 2020-09-09 - -
108 07-09-2020 ŞERPESCU ION, primar privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Mahmudia in Consiliul de Administratie a Scolii Profesionale Vasile Bacalu din localitatea Mahmudia - 2020-09-09 - -
107 04-09-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1. ,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2. ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, ; 3. ,,MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA SI AMENAJARE STATIE DE AUTOBUZ ,, , proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile : - 2020-09-09 - -
106 03-09-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a primarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1. ,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2. ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, ; 3. ,,MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA SI AMENAJARE STATIE DE AUTOBUZ ,, , proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile : - 2020-09-09 - -
105 26-08-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav - 2020-08-28 - -
104 24-08-2020 ŞERPESCU ION, primar privind numirea domnului ...... in calitate de curator special pentru minora .... - 2020-08-28 - -
103 24-08-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in comuna Mahmudia, ce vor fi utilizate in campania electorala la alegerile locale din anul 2020 da 2020-08-28 -
102 21-08-2020 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea sedintei Consiliului Local Mahmudia pentru data de 27 august 2020 da 2020-08-24 -
101 21-08-2020 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea platii ajutorului social acordat titularului .... - 2020-08-24 - -
100 20-08-2020 ŞERPESCU ION, primar privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al sectiilor de votare nr.145 si nr.146 comuna Mahmudia - 2020-08-24 - -
99 19-08-2020 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea si completarea dispozitiei nr.98 din 07 august 2020 - 2020-08-24 - -
98 07-08-2020 ŞERPESCU ION, primar privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscriptie Nr.30 Mahmudia , jud.Tulcea - 2020-08-10 - -
97 05-08-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea modalitatilor de identificare si verificare a destinatarilor finali din cadrul SNSPVPA pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde - 2020-08-10 - -
96 05-08-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea listei suplimentare pentru distribuirea produselor de igiena si alimentare din cadrul POAD 2018-2021 - 2020-08-10 - -
95 04-08-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1. ,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2. ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, ; 3. ,,MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA SI AMENAJARE STATIE DE AUTOBUZ ,, , proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile : - 2020-08-05 - -
94 04-08-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a primarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1. ,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2. ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, ; 3. ,,MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA SI AMENAJARE STATIE DE AUTOBUZ ,, , proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile : - 2020-08-05 - -
93 05-08-2020 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind licitatie publica ce se va organiza in data de 12 august 2020 , la sediul Primariei comunei Mahmudia, in scopul vanzarii unui lot de teren in suprafata de 1007 mp. , intravilan , teren fara constructii , identificat in Tarla 5 , Parcela N 82/1, Nr.CF34263, apartinand domeniului privat al comunei Mahmudia. - 2020-08-05 - -
92 04-08-2020 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind licitatie publica ce se va organiza in data de 12 august 2020 , la sediul Primariei comunei Mahmudia, in scopul vanzarii unui numar de 10 imobile, terenuri intravilane, fara constructii , apartinand domeniului privat al comunei Mahmudia, - 2020-08-05 - -
91 29-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav - 2020-08-05 - -
90 22-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de Miercuri 29 iulie 2020 da 2020-07-23 -
89 20-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat titularei.... - 2020-07-21 - -
88 20-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului social social acordat titularei.... - 2020-07-21 - -
87 14-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului social social acordat titularei.... - 2020-07-21 - -
86 14-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea platii ajutorului social si modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei titularului - 2020-07-21 - -
85 14-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea platii ajutorului social si alocatiei pentru sustinerea familiei titularului.... - 2020-07-21 - -
84 13-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului 1 a Dispozitiei nr.77 din 23 iunie 2020 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia in sedinta ordinara pentru data de 29 iunie 2020 - 2020-07-13 - -
83 06-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind instituirea curatelei si numirea domnului...... curator special al interzisului judecatoresc , doamna..... - 2020-07-08 - -
82 03-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea unui ajutor reprezentand acoperirea partiala din cheltuielile de inmormantare a defunctului .....persoana fara nici un fel de venituri la data decesului - 2020-07-08 - -
81 03-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea indemnizatiei viceprimarului comunei Mahmudia pe luna iunie 2020 , pentru implementare proiecte cu fonduri nerambursabile - 2020-07-08 - -
80 03-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea indemnizatiei primarului pe luna iunie 2020 , pentru implementare proiecte cu fonduri nerambursabile - 2020-07-08 - -
79 02-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru titularul ... - 2020-07-08 - -
78 24-06-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru prescolari - 2020-06-25 - -
77 23-06-2020 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 29 iunie 2020 da 2020-06-25 Art.1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Mahmudia , în ședință ordinară, Luni 29 iunie 2020, ora 14 : 00 , la sediul său, situat pe strada Geolog Vasile Bacalu Nr.19. -
76 22-06-2020 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei comunale pentru recesamantul populatiei si a locuintelor, an 2021 - 2020-06-25 - -
75 09-06-2020 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea Comisiei de receptie la obiectivul,,Extindere iluminat public in comunaMahmudia, jud.Tulcea,, . - 2020-06-10 - -
74 09-06-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii dreptului la ajutor social si modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei... - 2020-06-10 - -
73 04-06-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru prescolari - 2020-06-10 - -
72 04-06-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1. ,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2. ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, ; 3. ,,MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA SI AMENAJARE STATIE DE AUTOBUZ ,, , proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile : - 2020-06-10 - -
71 03-06-2020 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de licitatie pentru vanzarea unui teren din domeniul privat al comunei - 2020-06-10 - -
70 03-06-2020 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea si actualizarea inventarului domeniului public al comunei Mahmudia - 2020-06-10 - -
69 03-06-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a primarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1. ,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2. ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, ; 3. ,,MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA SI AMENAJARE STATIE DE AUTOBUZ ,, , proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile : - 2020-06-10 - -
68 29-05-2020 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea dreptului la ajutor social si alocatia pentru sustinerea familiei titularei...... - 2020-06-02 - -
67 27-05-2020 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 30 mai 2020 , ora 12:00 da 2020-05-27 -
66 18-05-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea unor masuri pentru organizarea activitatii la nivelul Primariei comunei Mahmudia cat si la nivelul institutiilor subordonate pe perioada starii de alerta - 2020-05-25 - -
65 18-05-2020 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea numarului de beneficiari si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei - 2020-05-25 - -
64 11-05-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru prescolari - 2020-05-12 - -
63 11-05-2020 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 18 mai 2020 , ora 14:00 da 2020-05-12 -
62 05-05-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a primarului pentru implementare proiecte cu fonduri nerambursabile - 2020-05-12 - -
61 29-04-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru titularul.... - 2020-05-07 - -
60 29-04-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutorul social si a cuantumului acestuia pentru titularul... - 2020-05-07 - -
59 22-04-2020 ŞERPESCU ION, primar constituirea comisiei concurs/examen si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru organizarea concursului/examenului in vederea ocuparii functiei publice vacante de referent clasa aIII-a,grad profesional superior, in cadrul aparatului de specialitate al primarului -compartiment impozite si taxe - 2020-04-23 - -
58 14-04-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav - 2020-04-16 - -
57 08-04-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutor social si modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei - 2020-04-16 - -
56 07-04-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a primarului ptr implementare proiecte - 2020-04-08 - -
55 07-04-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea unor masuri pentru organizarea activitatii la nivelul Primariei comunei Mahmudia cat si la nivelul institutiilor subordonate Consiliului Local Mahmudia, pe durata instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei da 2020-04-08 -
54 02-04-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru prescolari - 2020-04-03 - -
53 02-04-2020 ŞERPESCU ION, primar privind organizarea modului de primire prin posta electronica a cererilor, declaratiilor si documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenta sociala da 2020-04-03
52 26-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea platii indemnizatiei lunare acordata persoanei cu handicap grav - 2020-04-03 - -
51 26-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind instituirea curatelei si numirea unui curator special al persoanei puse sub interdictie judecatoreasca - 2020-04-03 - -
50 23-03-2020 ŞERPESCU ION, primar cu privire la constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al functionarului public din cadrul compartimentului impozite si taxe, incepand cu 1.04.2020 - 2020-03-26 - -
49 16-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav - 2020-03-26 - -
48 11-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea listei suplimentare de distributie a produselor de igiena pentru persoanele aflate temporar in situatii critice de viata - 2020-03-12 - -
47 11-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei comunale pentru recesamantul agricol runda 2020 - 2020-03-12 - -
46 09-03-2020 ŞERPESCU ION, primar incadrarea si stabilirea salariului asistentului personal incepand cu 01.03.2020 - 2020-03-10 - -
45 05-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 12 martie 2020 da 2020-03-10 -
44 05-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind desemnarea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii,,Extindere si modernizare retele de apa si canalizare,, - 2020-03-10 - -
43 04-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a primarului ptr implementare proiecte - 2020-03-10 - -
42 04-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului social - 2020-03-10 - -
41 04-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav - 2020-03-10 - -
40 04-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea dreptului la stimulentul educational tichete sociale pentru gradinita - 2020-03-10 - -
39 03-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea Registrului Agricol - 2020-03-10 - -
38 24-02-2020 SERPESCU ION, primar privind modificarea numaruui de beneficiari si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei - 2020-02-25 - -
37 21-02-2020 SERPESCU ION, primar privind aprobarea Regulamentului privind circulatia proiectelor de dispozitii emise de catre Primarul comunei Mahmudia - 2020-02-25 - -
36 21-02-2020 SERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului social - 2020-02-25 - -
35 21-02-2020 SERPESCU ION, primar privind aprobarea planului de servicii pentru minor - 2020-02-25 - -
34 18-02-2020 SERPESCU ION, primar privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 la Caminul Cultural Mahmudia - 2020-02-21 - -
33 13-02-2020 SERPESCU ION, primar privind aprobarea recuperarii sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor social - 2020-02-14 - -
32 13-02-2020 SERPESCU ION, primar privind aprobarea recuperarii sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor social - 2020-02-14 - -
31 13-02-2020 SERPESCU ION, primar privind aprobarea planului de servicii petnru minor - 2020-02-14 - -
30 07-02-2020 SERPESCU ION, primar privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 14 februarie 2020 da 2020-02-14 -
29 06-02-2020 SERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutor social si modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei - 2020-02-10 - -
28 06-02-2020 SERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului social - 2020-02-10 - -
27 05-02-2020 SERPESCU ION, primar privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav - 2020-02-10 - -
26 10-02-2020 SERPESCU ION, primar privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav - 2020-02-10 - -
25 10-02-2020 SERPESCU ION, primar privind acordarea dreptului la stimulentul educational tichete sociale pentru gradinita - 2020-02-10 - -
24 04-02-2020 SERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a primarului ptr implementare proiecte - 2020-02-10 - -
23 31-01-2020 SERPESCU ION, primar privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav - 2020-02-04 - -
22 30-01-2020 SERPESCU ION, primar privind incetarea Contractului individual de munca a asistentului personal - 2020-02-04 - -
21 29-01-2020 SERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de receptie la obiectivul Dispensar medical in comuna Mahmudia - 2020-02-04 - -
20 28-01-2020 SERPESCU ION, primar privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 03 februarie 2020 da 2020-02-04 -
19 21-01-2020 SERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei - 2020-01-23 - -
18 21-01-2020 SERPESCU ION, primar privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei - 2020-01-23 - -
17 20-01-2020 SERPESCU ION, primar privind modificarea numarului de beneficiari si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei - 2020-01-23 - -
16 20-01-2020 SERPESCU ION, primar privind stabilirea salariului lunar incepand cu 01.01.2020 a asistentului personal - 2020-01-23 - -
15 16-01-2020 SERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutor social si ajutorul incalzirii locuintei - 2020-01-17 - -
14 16-01-2020 SERPESCU ION, primar Privind stabiliriea salariului lunar incepand cu data de 01.01.2020 pentru asistentul personal - 2020-01-17 - -
13 16-01-2020 SERPESCU ION, primar Privind stabiliriea salariului lunar incepand cu data de 01.01.2020 pentru asistentul personal - 2020-01-17 - -
12 16-01-2020 SERPESCU ION, primar Privind stabiliriea salariului lunar incepand cu data de 01.01.2020 pentru asistentul personal - 2020-01-17 - -
11 16-01-2020 SERPESCU ION, primar Privind stabiliriea salariului lunar incepand cu data de 01.01.2020 pentru asistentul personal - 2020-01-17 - -
10 16-01-2020 SERPESCU ION, primar Privind stabiliriea salariului lunar incepand cu data de 01.01.2020 pentru asistentul personal - 2020-01-17 - -
9 16-01-2020 SERPESCU ION, primar Privind stabiliriea salariului lunar incepand cu data de 01.01.2020 pentru asistentul personal - 2020-01-17 - -
8 16-01-2020 SERPESCU ION, primar Privind stabiliriea salariului lunar incepand cu data de 01.01.2020 pentru asistentul personal - 2020-01-17 - -
7 16-01-2020 SERPESCU ION, primar Privind stabiliriea salariului lunar incepand cu data de 01.01.2020 pentru asistentul personal - 2020-01-17 - -
6 16-01-2020 SERPESCU ION, primar Privind stabiliriea salariului lunar incepand cu data de 01.01.2020 pentru asistentul personal- - 2020-01-17 - -
5 15-01-2020 SERPESCU ION, primar privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei , dnei.EROFEI USTINA pentru perioada 01.01-31.03.2020 - 2020-01-17 - -
4 10-01-2020 SERPESCU ION, primar privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 17 ianuarie 2020 da 2020-01-17 -
3 09-01-2020 SERPESCU ION, primar privind mentinerea in functia publica dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, pentru domnul Iordache Mitica , referent clasa III, gradul profesional superior in cadrul compartimentului impozite si taxe locale - 2020-01-13 - -
2 08-01-2020 SERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a primarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1. ,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2. ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, ; 3. ,,MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA SI AMENAJARE STATIE DE AUTOBUZ ,, , proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile : - 2020-01-13 - -
1 07-01-2020 SERPESCU ION, primar privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local la data de 31.12.2019 , a deficitului sectiunii de dezvoltare - 2020-01-13 - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină