• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Mahmudia

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
73 15-04-2021 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Miercuri 21 aprilie 2021 da 2021-04-16 -
72 12-04-2021 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1. ,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2. ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, ; 3. ,,MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA SI AMENAJARE STATIE DE AUTOBUZ ,, , proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile : - 2021-04-16 - -
71 12-04-2021 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a primarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1.,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2.,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, ; 3. ,,MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA SI AMENAJARE STATIE DE AUTOBUZ ,, , proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile : - 2021-04-16 - -
70 12-04-2021 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind licitatia publica ce se va organiza in data de 20 aprilie 2021 , la sediul Primariei comunei Mahmudia, in scopul vanzarii unui imobil proprietatea privata a comunei , reprezentand un apartament cu 2 camere, situat in localitatea Mahmudia , strada Zorilor nr.13, bloc 48 , Sc.B , etaj 4 , ap.16 . - 2021-04-16 - -
69 12-04-2021 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind licitatia publica ce se va organiza in data de 20 aprilie 2021 , la sediul Primariei comunei Mahmudia, in scopul vanzarii prin licitatie publica a unui numar de 5 imobile, terenuri fara constructii , apartinand domeniului privat al comunei Mahmudia, - 2021-04-16 - -
68 12-04-2021 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind licitatia publica ce se va organiza in data de 20 aprilie 2021 , la sediul Primariei comunei Mahmudia, in scopul inchirierii suprafetei de 1061 mp. teren intravilan, identificat in Tarla 66, Parcela N2469 , din domeniul privat al comunei Mahmudia , pentru amenajarea provizorie a unui depozit de lemne pentru foc pentru deservirea populatiei - 2021-04-16 - -
67 12-04-2021 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind licitatia publica ce se va organiza in data de 20 aprilie 2021 , la sediul Primariei comunei Mahmudia, in scopul inchirierii unui imobil proprietatea privata a comunei Mahmudia , situat pe strada Soarelui nr.2 , apartament nr.19 , sc.B , parter, bloc minier mare - 2021-04-16 - -
66 08-04-2021 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta extraordinara , pentru data de Luni 12 aprilie 2021 da 2021-04-12 -
65 08-04-2021 ŞERPESCU ION, primar privind desemnarea responsabilului cu monitorizarea situatiilor de pantouflage conf.legii 78/2000 cu modificarile ulterioare - 2021-04-12 - -
64 05-04-2021 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru stimularea participarii la invatamantul prescolar a copiilor proveniti din familii... - 2021-04-12 - -
63 02-04-2021 ŞERPESCU ION, primar pentru aprobarea Planului de servicii pentru minora... - 2021-04-12 - -
62 02-04-2021 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea planului de servicii privind pe minora .... - 2021-04-12 - -
61 01-04-2021 ŞERPESCU ION, primar privind suspendarea dreptului la ajutor social acordat titularului .... - 2021-04-12 - -
60 31-03-2021 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav dl.. - 2021-04-12 - -
59 31-03-2021 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea platii indemnizatiei lunare acordate domnului.... - 2021-04-12 - -
58 29-03-2021 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta extraordinara , pentru data de vineri 2 aprilie 2021 da 2021-03-31 -
57 25-03-2021 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea si atribuirea plajei de numerotare pentru chitantele si facturile eliberate in sistem electronic contribuabililor persoane fizice si juridice in anul 2021, de catre compartimentul impozite si taxe locale din cadrul Primariei comunei Mahmudia - 2021-03-31 - -
56 23-03-2021 ŞERPESCU ION, primar cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenţei si a circuitului corespondentei in cadrul Primariei comunei Mahmudia, judetul Tulcea si desemnarea persoanei responsabile cu evidenta si circuitul corespondentei - 2021-03-31 - -
55 11-03-2021 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 18 martie 2021 da 2021-03-12 -
54 09-03-2021 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea dreptului la stimulentul educational -tichete sociale pentru gradinita - 2021-03-12 - -
53 09-03-2021 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav dl.. - 2021-03-12 - -
52 09-03-2021 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav..... - 2021-03-12 - -
51 09-03-2021 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutor social si alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titulara..... - 2021-03-12 - -
50 09-03-2021 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea platii ajutorului social acordat titularei ..... - 2021-03-12 - -
49 09-03-2021 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea dispozitiei primarului comunei Mahmudia cu nr.11 din 18.01.2021 - 2021-03-12 - -
48 05-03-2021 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Mahmudia pentru implementare proiecte din fonduri nerambursabile - 2021-03-12 - -
47 05-03-2021 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a primarului comunei Mahmudia pentru implementare proiecte din fonduri nerambursabile - 2021-03-12 - -
46 26-02-2021 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutor social si ajutorul pentru incalzirea locuintei pentru titularul...... - 2021-03-08 - -
45 24-02-2021 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea contractului individual de munca al domnului...... - 2021-03-01 - -
44 24-02-2021 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea platii ajutorului social acordat titularului........... - 2021-03-01 - -
43 22-02-2021 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor aferente investitiei,, Modernizare Piata Agroalimentara si Amenajare Statie Autobuz,, . - 2021-03-01 - -
42 19-02-2021 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de concurs/examen si solutionare a contestatiilor pentru ocuparea postului de muncitor calificat III-sofer PSI - 2021-03-01 - -
41 17-02-2021 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea platii ajutorului social acordat titularului.... - 2021-02-18 - -
40 12-02-2021 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor-Licitatie vanzare 3 loturi de teren - 2021-02-18 - -
39 12-02-2021 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea unui indemnizatii pentru persoana cu handicap grav.. - 2021-02-18 - -
38 12-02-2021 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea schimbarii reprezentantului legal la alocatia de stat pentru copilul... - 2021-02-18 - -
37 10-02-2021 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav ... - 2021-02-18 - -
36 08-02-2021 ŞERPESCU ION, primar privind suspendarea contractului individual de munca al dnei....pe durata cresterii copilului pana la varsta de 2 ani. - 2021-02-18 - -
35 08-02-2021 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia , pentru data de 15 februarie 2021 da 2021-02-08 -
34 05-02-2021 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor din domeniul public si privat al comunei Mahmudia - 2021-02-08 - -
33 04-02-2021 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea drepturilor salariale pentru doamna .......referent compartiment impozite si taxe locale - 2021-02-08 - -
32 03-02-2021 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea drepturilor salariale pentru doamna ....asistent personal - 2021-02-08 - -
31 02-02-2021 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea indemnizatiei viceprimarului pentru luna ianuarie 2021 , pentru implementare 3 proiecte cu fonduri nerambursabile. - 2021-02-08 - -
30 02-02-2021 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea indemnizatiei primarului pentru luna ianuarie 2021 , pentru implementare 3 proiecte cu fonduri nerambursabile. - 2021-02-08 - -
29 02-02-2021 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor din patrimoniul Caminului cultural Mahmudia - 2021-02-08 - -
28 02-02-2021 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei pentru evaluarea performantelor individuale ale secretarului general al comunei Mahmudia - 2021-02-08 - -
27 29-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei si alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei.... - 2021-02-02 - -
26 29-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav dl..... - 2021-02-02 - -
25 29-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea la stimulentul educational pentru stimularea participarii la invatamantul prescolar a copiilor proveniti din familii defavorizate - 2021-02-02 - -
24 29-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutorul social, ajutorului pentru incalzirea locuintei si modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularei.... - 2021-02-02 - -
23 29-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei ....pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani - 2021-02-02 - -
22 28-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutorul social , alocatia pentru sustinerea familiei si ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru titular ... - 2021-02-02 - -
21 27-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru doamna ..... - 2021-02-02 - -
20 25-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului avand ca obiect ,,Amenajare promenada si parc,, - 2021-02-02 - -
19 25-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea acordarii dreptului la stimulentul educational -tichete sociale pentru gradinita - 2021-01-26 - -
18 25-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularul.... - 2021-01-26 - -
17 25-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind actualizarea listelor destinatarilor finali in cadrul schemei nationale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizati - 2021-01-26 - -
16 22-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea dreptului la stimulentul educational -tichete sociale pentru gradinita - 2021-01-26 - -
15 22-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea dreptului la stimulentul educational -tichete sociale pentru gradinita - 2021-01-26 - -
14 21-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind recuperarea creantei bugetare stabilite prin procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr.5058 din 13.05.2019 - 2021-01-26 - -
13 20-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind desemnarea persoanelor imputernicite pentru efectuarea operatiunilor privind angajarea, lichidarea si plata cheltuielilor efectuate din bugetul local - 2021-01-26 - -
12 20-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de receptie pentru bunuri si servicii , lucrari angajate de catre consiliul local si primarul comunei Mahmudia - 2021-01-26 - -
11 18-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind reorganizarea comisiei locale pentru pregatirea Recesamantului agricol - 2021-01-26 - -
10 18-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind numirea echipei pentru implementare proiect ,,Asigurarea accesului elevilor din comuna Mahmudia la procesul de invatare in mediul on-line,, - 2021-01-26 - -
9 13-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea dreptului la stimulentul educational -tichete sociale pentru gradinita - 2021-01-14 - -
8 13-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia , pentru data de 29 ianuarie 2021 da 2021-01-14 -
7 13-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind promovarea in grad profesional a dnei...., functionar public de executie in aparatul de specialitate a primarului - 2021-01-14 - -
6 11-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav dl.. - 2021-01-14 - -
5 11-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea platii ajutorului social , al ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea sumele incasate necuvenit cu titlu de ajutor de incalzire - 2021-01-14 - -
4 08-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei vacante de referent III , studii medii la Caminul cultural Mahmudia. - 2021-01-14 - -
3 08-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Mahmudia pentru implementare proiecte din fonduri nerambursabile - 2021-01-14 - -
2 08-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a primarului comunei Mahmudia pentru implementare proiecte din fonduri nerambursabile - 2021-01-14 - -
1 08-01-2021 ŞERPESCU ION, primar privind acoperirea definitiva din excedentul bugetar local la 31.12.2020 a deficitului sectiunii de dezvoltare - 2021-01-14 - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină