• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Mahmudia

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
172 23-05-2023 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Luni 29 mai 2023 da 2023-05-24    - - -
171 19-05-2023 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de concurs/examen si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru organizarea concursului/examenului in vederea ocuparii functiei publice vacante de referent clasa a III-a, grad profesional principal , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mahmudia , compartiment impozite , taxe si alte venituri locale - 2023-05-19    - - -
170 16-05-2023 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea acordarii dreptului la suplimentul pentru energie si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de supliment pentru energie - 2023-05-19    - - -
169 05-05-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna APRILIE 2023, a unei majorari de 50 % doamnei ....., persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului ,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, proiect finantat din fonduri europene nerambursabile. - 2023-05-10    - - -
168 05-05-2023 ŞERPESCU ION, primar privind constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al doamnei ... , referent clasa III , grad profesional superior in cadrul Compartimentului impozite , taxe si alte venituri locale - 2023-05-10    - - -
167 05-05-2023 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea acordarii dreptului la ajutorul social si incetarea acordarii dreptului la suplimentul pentru energie - 2023-05-09    - - -
166 05-05-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna APRILIE 2023, a unei majorari de 50% doamnei .... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului ,,Masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor in cadrul administratiei UAT comuna Mahmudia,, Cod SIPOCA 1161MySMIS2014-154660, proiect finantat din fonduri europene nerambursabile - 2023-05-09    - - -
165 05-05-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna APRILIE 2023, a unei majorari de 50% doamnei ..... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului ,,Masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor in cadrul administratiei UAT comuna Mahmudia,, Cod SIPOCA 1161MySMIS2014-154660, proiect finantat din fonduri europene nerambursabile - 2023-05-09    - - -
164 05-05-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna APRILIE 2023, a unei majorari de 50 % doamnei .... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului cu titlul ,, AMENAJARE PROMENADA SI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNARII,, in cadrul Programului Operational Regional 2014- 2020 , Axa prioritara 7 , Prioritatea de investitii 7.1 , Apel de proiecte nr.2, si proiectului cu titlul ,, EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile. - 2023-05-09    - - -
163 05-05-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna APRILIE 2023, a unei majorari de 50 % domnului .... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului cu titlul ,, AMENAJARE PROMENADA SI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNARII,, in cadrul Programului Operational Regional 2014- 2020 , Axa prioritara 7 , Prioritatea de investitii 7.1 , Apel de proiecte nr.2, si proiectului cu titlul ,, EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile. - 2023-05-09    - - -
162 05-05-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna APRILIE 2023, a unei majorari de 50 %, doamnei ... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectelor cu titlul; 1. ,, AMENAJARE PROMENADA SI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNARII,, , 2. ,, EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, 3. ,,Masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor in cadrul administratiei UAT comuna Mahmudia,, proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile - 2023-05-09    - - -
161 05-05-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna APRILIE 2023, a unei majorari de 50 % doamnei ..... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului AMENAJARE PROMENADA SI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNARII,, in cadrul Programului Operational Regional 2014- 2020 , Axa prioritara 7 , Prioritatea de investitii 7.1 , Apel de proiecte nr.2, finantat din fonduri europene nerambursabile - 2023-05-09    - - -
160 05-05-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei pe luna APRILIE 2023 a primarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1.,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2. ,, MĂSURI ȘI INSTRUMENTE DESTINATE ÎMBUNĂTĂȚIRII PROCESELOR ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIEI UAT MAHMUDIA ‘’ ; 3. „ AMENAJARE PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNĂRII ,, proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile - 2023-05-09    - - -
159 05-05-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei pe luna APRILIE 2023 a viceprimarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1.,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2. ,, MĂSURI ȘI INSTRUMENTE DESTINATE ÎMBUNĂTĂȚIRII PROCESELOR ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIEI UAT MAHMUDIA ‘’ ; 3. „ AMENAJARE PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNĂRII ,, proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile - 2023-05-09    - - -
158 04-05-2023 ŞERPESCU ION, primar privind delegarea de atribuţii corespunzătoare funcţiei publice vacante de executie , referent/casier doamnei ... , consilier clasa I , grad profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia - Compartiment achizitii publice - 2023-05-09    - - -
157 03-05-2023 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea dreptului la ajutorul social , la alocatia pentru sustinerea familiei si suplimentul pentru energie privind titularul .... - 2023-05-04    - - -
156 03-05-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la stimulentul educational pentru stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor proveniti din familiile defavorizate, pentru luna aprilie ,an scolar 2022-2023 - 2023-05-04    - - -
155 03-05-2023 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru energie si stabilirea debitului derivat din dreptul de ajutor pentru incalzirea locuintei si supliment pentru energie privind titularul .... - 2023-05-04    - - -
154 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea in temeiul prevederilor legale in vigoare, a drepturilor salariale , incepand cu 1.05.2023, doamnei .... , incadrata in functia contractuala de asistent personal a personanei cu handicap grav - 2023-05-04    - - -
153 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea indemnizatiei lunare a primarului comunei Mahmudia , judetul Tulcea - 2023-05-04    - - -
152 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Mahmudia , judetul Tulcea - 2023-05-04    - - -
151 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea in temeiul prevederilor legale in vigoare, a salariului lunar, incepand cu 21.04.2023, doamnei .... , incadrata in functia contractuala de executie de referent agent turism, grad II in cadrul Centrului de informare turistica al comunei Mahmudia - 2023-05-04    - - -
150 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea in temeiul prevederilor legale in vigoare, a salariului lunar, incepand cu 21.04.2023, doamnei .. , incadrata in functia contractuala de executie de referent cultural grad I in cadrul Caminului cultural al comunei Mahmudia - 2023-05-04    - - -
149 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea in temeiul prevederilor legale in vigoare, a salariului lunar, incepand cu 21.04.2023, doamnei ... , incadrata in functia contractuala de executie de bibliotecar debutant in cadrul Bibliotecii publice a comunei Mahmudia - 2023-05-04    - - -
148 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea in temeiul prevederilor legale in vigoare, a salariului lunar, incepand cu 21.04.2023, domnului ... , incadrat in functia contractuala de executie de Muncitor III PSI in cadrul Serviciului public de pompieri civili comuna Mahmudia - 2023-05-04    - - -
147 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea in temeiul prevederilor legale in vigoare, a salariului lunar, incepand cu 21.04.2023, domnului ... , incadrat in functia contractuala de executie de Muncitor III -sofer PSI in cadrul Serviciului public de pompieri civili comuna Mahmudia - 2023-05-04    - - -
146 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea in temeiul prevederilor legale in vigoare, a salariului lunar, incepand cu 21.04.2023, doamnei ...... , incadrata in functia contractuala de executie de Guard in cadrul Primariei comunei Mahmudia - 2023-05-04    - - -
145 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea in temeiul prevederilor legale in vigoare, a salariului lunar, incepand cu 21.04.2023, doamnei .... , incadrata in functia contractuala de executie de consilier al Primarului comunei Mahmudia - 2023-05-04    - - -
144 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea in temeiul prevederilor legale in vigoare, a salariului lunar, incepand cu 21.04.2023, doamnei ... , incadrata in functia publica de executie de referent clasa III , grad profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia - 2023-05-04    - - -
143 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea in temeiul prevederilor legale in vigoare, a salariului lunar, incepand cu 21.04.2023, doamnei ... , incadrata in functia publica de executie de referent clasa III , grad profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia - 2023-05-04    - - -
142 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea in temeiul prevederilor legale in vigoare, a salariului lunar, incepand cu 21.04.2023, doamnei ... , incadrata in functia publica de executie de referent clasa III , grad profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia - 2023-05-04    - - -
141 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea in temeiul prevederilor legale in vigoare, a salariului lunar, incepand cu 21.04.2023, doamnei ... , incadrata in functia publica de executie de consilier clasa I , grad profesional principal in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia - 2023-05-04    - - -
140 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea in temeiul prevederilor legale in vigoare, a salariului lunar, incepand cu 21.04.2023, doamnei .... , incadrata in functia publica de executie de inspector , clasa I , grad profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia - 2023-05-04    - - -
139 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea in temeiul prevederilor legale in vigoare, a salariului lunar, incepand cu 21.04.2023, doamnei .... , incadrata in functia publica de executie de consilier , clasa I , grad profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia - 2023-05-04    - - -
138 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea in temeiul prevederilor legale in vigoare, a salariului lunar, incepand cu 21.04.2023, doamnei .... , incadrata in functia publica de executie de inspector , clasa I , grad profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia - 2023-05-04    - - -
137 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea in temeiul prevederilor legale in vigoare, a salariului lunar, incepand cu 21.04.2023, doamnei .... , incadrata in functia publica de executie de consilier , clasa I , grad profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia - 2023-05-04    - - -
136 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea in temeiul prevederilor legale in vigoare, a salariului lunar, incepand cu 21.04.2023, doamnei .... , incadrata in functia publica de executie de inspector , clasa I , grad profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia - 2023-05-04    - - -
135 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea in temeiul prevederilor legale in vigoare, a salariului lunar, incepand cu 21.04.2023, doamnei .. , incadrata in functia publica de executie de consilier, clasa I , grad profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia - 2023-05-04    - - -
134 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea, in temeiul prevederilor legale in vigoare , a salariului lunar incepand cu 21.04.2023, domnului ...... , incadrat in functia publica de conducere de Secretar general al comunei Mahmudia , comuna pana la 3000 de locuitori - 2023-05-04    - - -
133 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind încetarea platii indemnizaţiei lunare acordata doamnei ...... din comuna Mahmudia,judetul Tulcea - 2023-05-04    - - -
132 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea acordarii dreptului la suplimentul pentru energie - 2023-05-04    - - -
131 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav........din comuna Mahmudia, jud.Tulcea - 2023-05-04    - - -
130 28-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordata titularei......... - 2023-05-04    - - -
129 21-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Vineri 28 aprilie 2023 da 2023-04-27    - - -
128 18-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind scutirea de la plata debitului derivat din dreptul de ajutor pentru incalzirea locuintei - 2023-04-20    - - -
127 13-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea perioadei in care se desemneaza reprezentantii functionarilor publici in Comisia Paritara din cadrul UAT comuna Mahmudia - 2023-04-20    - - -
126 10-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea Dispozitiei primarului comunei Mahmudia nr.34 din 5 februarie 2021 in sensul inlocuirii unui membru al comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei Mahmudia, județul Tulcea - 2023-04-11    - - -
125 10-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind desemnarea functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mahmudia pentru accesarea aplicatiei - Registrul unic-Legea nr.17/2014 - 2023-04-11    - - -
124 05-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna MARTIE 2023, a unei majorari de 50 % doamnei ....... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului cu titlul ,, AMENAJARE PROMENADA SI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNARII,, in cadrul Programului Operational Regional 2014- 2020 , Axa prioritara 7 , Prioritatea de investitii 7.1 , Apel de proiecte nr.2, si proiectului cu titlul ,, EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile. - 2023-04-06    - - -
123 05-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna MARTIE 2023, a unei majorari de 50 % domnului ... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului cu titlul ,, AMENAJARE PROMENADA SI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNARII,, in cadrul Programului Operational Regional 2014- 2020 , Axa prioritara 7 , Prioritatea de investitii 7.1 , Apel de proiecte nr.2, si proiectului cu titlul ,, EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile - 2023-04-06    - - -
122 05-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna MARTIE 2023, a unei majorari de 50 %, doamnei .... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectelor cu titlul; 1. ,, AMENAJARE PROMENADA SI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNARII,, , 2. ,, EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, 3. ,,Masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor in cadrul administratiei UAT comuna Mahmudia,, proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile. - 2023-04-06    - - -
121 05-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna MARTIE 2023, a unei majorari de 50 % doamnei ... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului AMENAJARE PROMENADA SI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNARII,, in cadrul Programului Operational Regional 2014- 2020 , Axa prioritara 7 , Prioritatea de investitii 7.1 , Apel de proiecte nr.2, finantat din fonduri europene nerambursabile - 2023-04-06    - - -
120 05-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna MARTIE 2023, a unei majorari de 50% doamnei ... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului ,,Masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor in cadrul administratiei UAT comuna Mahmudia,, Cod SIPOCA 1161MySMIS2014-154660, proiect finantat din fonduri europene nerambursabile - 2023-04-06    - - -
119 05-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna MARTIE 2023, a unei majorari de 50% doamnei .... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului ,,Masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor in cadrul administratiei UAT comuna Mahmudia,, Cod SIPOCA 1161MySMIS2014-154660, proiect finantat din fonduri europene nerambursabile - 2023-04-06    - - -
118 05-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei pe luna MARTIE 2023 a primarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1.,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2. ,, MĂSURI ȘI INSTRUMENTE DESTINATE ÎMBUNĂTĂȚIRII PROCESELOR ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIEI UAT MAHMUDIA ‘’ ; 3. „ AMENAJARE PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNĂRII ,, proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile - 2023-04-06    - - -
117 05-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei pe luna MARTIE 2023 a viceprimarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1.,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2. ,, MĂSURI ȘI INSTRUMENTE DESTINATE ÎMBUNĂTĂȚIRII PROCESELOR ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIEI UAT MAHMUDIA ‘’ ; 3. „ AMENAJARE PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNĂRII ,, proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile - 2023-04-06    - - -
116 03-04-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la stimulentul educational pentru stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor proveniti din familiile defavorizate, pentru anul scolar 2022-2023 - 2023-04-04    - - -
115 27-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata titularului ........ si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei - 2023-04-04    - - -
114 27-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ,pentru titulara ......, din comuna Mahmudia , judetul Tulcea - 2023-04-04    - - -
113 24-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind desemnarea doamnei ... , referent de specialitate in cadrul Compartimentului impozite , taxe si alte venituri locale , persoana responsabila pentru relatia cu Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate(ANABI) - 2023-03-27    - - -
112 20-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea Planului de integritate al Stategiei Nationale Anticoruptie (SNA) 2021-2025, la nivel de U.A.T. comuna Mahmudia , desemnarea coordonatorului implementarii planului de integritate si a persoanei responsabile cu punerea in aplicare a masurilor incluse in planul de integritate - 2023-03-27    - - -
111 15-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului social si modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei.. - 2023-03-17    - - -
110 15-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutorul social si a cuantumului acestuia ,stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei/supliment pentru energie pentru titularul .... - 2023-03-17    - - -
109 15-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea de indata a Consiliului Local al comunei Mahmudia in sedinta extraordinara in data de 17.03.2023 , ora 10 : 00 da 2023-03-17    - - -
108 13-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea debitului derivat din dreptul de ajutor social incasat necuvenit de titulara ... - 2023-03-17    - - -
107 13-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea debitului derivat din dreptul de ajutor social incasat necuvenit de titulara .... - 2023-03-17    - - -
106 09-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei pentru dl.... Constantin incepand cu luna martie 2023 - 2023-03-13    - - -
105 09-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei pentru dna..... incepand cu luna februarie 2023 - 2023-03-13    - - -
104 09-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei -pentru dna.... incepand cu luna februarie 2023 - 2023-03-13    - - -
103 09-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei -pentru dna..... incepand cu luna februarie 2023 - 2023-03-13    - - -
102 09-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - pentru dna.... incepand cu luna februarie 2023 - 2023-03-13    - - -
101 09-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei -pentru dl... incepand cu luna februarie 2023 - 2023-03-13    - - -
100 09-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - pentru dna.... incepand cu luna februarie 2023 - 2023-03-13    - - -
99 09-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei -pentru dna. Caracuda Domnica incepand cu luna februarie 2023 - 2023-03-13    - - -
98 09-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei pentru dna..... incepand cu luna februarie 2023 - 2023-03-13    - - -
97 09-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea acordarii dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei si suplimentul pentru energie – pentru dl.... , incepand cu februarie 2023 - 2023-03-13    - - -
96 09-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - pentru dna....... incepand cu luna februarie 2023 - 2023-03-13    - - -
95 09-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei -pentru dl...... incepand cu luna martie 2023 - 2023-03-13    - - -
94 09-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - pentru dna.... incepand cu luna martie 2023 - 2023-03-13    - - -
93 09-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei -pentru dl.... incepand cu luna martie 2023 - 2023-03-13    - - -
92 09-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei -pentru doamna .... incepand cu luna martie 2023 - 2023-03-13    - - -
91 09-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata titularei ....., din comuna Mahmudia , judetul Tulcea , incepand cu martie 2023 - 2023-03-13    - - -
90 09-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - pentru dna.... incepand cu luna martie 2023 - 2023-03-13    - - -
89 09-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - pentru dl... Ioan-Ovidiu, incepand cu luna martie 2023 - 2023-03-13    - - -
88 09-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei -pentru doamna..... incepand cu luna martie 2023 - 2023-03-13    - - -
87 06-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind inlocuirea presedintelui Comisiei de evaluare a ofertelor , pentru procedura de achizitie publica ,,procedura simplificata ,, avand ca obiect atribuirea contractului ,, ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SITUATII DE URGENTA, COMUNA MAHMUDIA”, prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime- P.O.P.A.M - 2023-03-08    - - -
86 06-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru perioada sezonului rece 01-31.03.2023 si a suplimentului pentru energie - 2023-03-08    - - -
85 06-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna FEBRUARIE 2023, a unei majorari de 25 % doamnei ..., persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului cu titlul ,, AMENAJARE PROMENADA SI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNARII,, in cadrul Programului Operational Regional 2014- 2020 , Axa prioritara 7 , Prioritatea de investitii 7.1 , Apel de proiecte nr.2, si proiectului cu titlul ,, EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile. - 2023-03-08    - - -
84 06-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna FEBRUARIE 2023, a unei majorari de 25 % domnului ... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului cu titlul ,, AMENAJARE PROMENADA SI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNARII,, in cadrul Programului Operational Regional 2014- 2020 , Axa prioritara 7 , Prioritatea de investitii 7.1 , Apel de proiecte nr.2, si proiectului cu titlul ,, EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile. - 2023-03-08    - - -
83 06-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna FEBRUARIE 2023, a unei majorari de 4 % doamnei ..., persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului AMENAJARE PROMENADA SI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNARII,, in cadrul Programului Operational Regional 2014- 2020 , Axa prioritara 7 , Prioritatea de investitii 7.1 , Apel de proiecte nr.2, finantat din fonduri europene nerambursabile - 2023-03-08    - - -
82 06-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna IANUARIE 2023, a unei majorari de 25 % doamnei ... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului AMENAJARE PROMENADA SI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNARII,, in cadrul Programului Operational Regional 2014- 2020 , Axa prioritara 7 , Prioritatea de investitii 7.1 , Apel de proiecte nr.2, finantat din fonduri europene nerambursabile - 2023-03-08    - - -
81 06-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna FEBRUARIE 2023, a unei majorari de 30 % doamnei ... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului ,,Masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor in cadrul administratiei UAT comuna Mahmudia,, Cod SIPOCA 1161MySMIS2014-154660, proiect finantat din fonduri europene nerambursabile - 2023-03-08    - - -
80 06-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna FEBRUARIE 2023, a unei majorari de 40% doamnei .... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului ,,Masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor in cadrul administratiei UAT comuna Mahmudia,, Cod SIPOCA 1161MySMIS2014-154660, proiect finantat din fonduri europene nerambursabile - 2023-03-08    - - -
79 06-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna FEBRUARIE 2023, a unei majorari de 40% doamnei ...... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului ,,Masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor in cadrul administratiei UAT comuna Mahmudia,, Cod SIPOCA 1161MySMIS2014-154660, proiect finantat din fonduri europene nerambursabile - 2023-03-08    - - -
78 06-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei pe luna FEBRUARIE 2023 a primarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1.,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2. ,, MĂSURI ȘI INSTRUMENTE DESTINATE ÎMBUNĂTĂȚIRII PROCESELOR ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIEI UAT MAHMUDIA ‘’ ; 3. „ AMENAJARE PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNĂRII ,, proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile - 2023-03-08    - - -
77 06-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei pe luna FEBRUARIE 2023 a viceprimarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1.,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2. ,, MĂSURI ȘI INSTRUMENTE DESTINATE ÎMBUNĂTĂȚIRII PROCESELOR ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIEI UAT MAHMUDIA ‘’ ; 3. „ AMENAJARE PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNĂRII ,, proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile - 2023-03-08    - - -
76 06-03-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la stimulentul educational pentru stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor proveniti din familii defavorizate, pentru anul scolar 2022-2023 - 2023-03-08    - - -
75 27-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea platii ajutorului social acordat titularului Bosinceanu Stelian , din comuna Mahmudia , judetul Tulcea - 2023-03-02    - - -
74 27-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutorul social si a cuantumului acestuia , stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei si la supl.ptr. energie pentru titularul Serghei Cornel, din com. Mahmudia, judetul Tulcea - 2023-03-02    - - -
73 22-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, privind licitatia publica ce se va organiza in data de 16 martie 2023 , la sediul Primariei comunei Mahmudia, in scopul inchirierii unui imobil proprietatea privata a comunei Mahmudia , situat pe strada Soarelui nr.2 , apartament nr.22 , sc.B , etaj 1 , bloc minier mare, cu destinatia Cabinet Medical Stomatologic - 2023-02-23    - - -
72 21-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind mentinerea in anul 2023 , a cuantumului indemnizatiei de hrana pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mahmudia, la nivelul din anul 2022 - 2023-02-23    - - -
71 20-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind încetarea platii indemnizaţiei lunare acordata domnului ......... din comuna Mahmudia,judetul Tulcea, incepand cu 01.03.2023 - 2023-02-22    - - -
70 20-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea indemnizatiei lunare acordata persoanelor cu handicap grav din comuna Mahmudia, jud.Tulcea incepand cu 01.01.2023 - 2023-02-22    - - -
69 20-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru ...... incepand cu luna februarie 2023 - 2023-02-22    - - -
68 20-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea acordarii dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei si suplimentul pentru energie pentru .....incepand cu luna martie 2023 - 2023-02-22    - - -
67 20-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - 2023-02-22    - - -
66 20-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - 2023-02-22    - - -
65 20-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - 2023-02-22    - - -
64 20-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - 2023-02-22    - - -
63 20-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - 2023-02-22    - - -
62 20-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - 2023-02-22    - - -
61 20-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - 2023-02-22    - - -
60 20-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - 2023-02-22    - - -
59 20-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - 2023-02-22    - - -
58 20-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - 2023-02-22    - - -
57 20-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - 2023-02-22    - - -
56 20-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - 2023-02-22    - - -
55 20-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - 2023-02-22    - - -
54 20-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - 2023-02-22    - - -
53 20-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - 2023-02-22    - - -
52 20-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - 2023-02-22    - - -
51 20-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - 2023-02-22    - - -
50 15-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea unei indemnizaţii pentru persoana cu handicap grav .... , din com.Mahmudia,jud.Tulcea - 2023-02-16    - - -
49 15-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea unei indemnizaţii pentru persoana cu handicap grav ..... , din com.Mahmudia,jud.Tulcea - 2023-02-16    - - -
48 15-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea unei indemnizaţii pentru persoana cu handicap grav ....... , din com.Mahmudia,jud.Tulcea - 2023-02-16    - - -
47 10-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Joi 16 februarie 2023 da 2023-02-16    - - -
46 08-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru licitatia deschisa avand ca obiect atribuirea contractului ,, ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SITUATII DE URGENTA, COMUNA MAHMUDIA”, prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime- P.O.P.A.M - 2023-02-10    - - -
45 08-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023, la institutia publica - Caminul Cultural comuna Mahmudia, judetul Tulcea - 2023-02-10    - - -
44 07-02-2023 ŞERPESCU ION, primar Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei si supliment pentru energie pentru dl………., din com. Mahmudia, judetul Tulcea, incepand cu data de 01.02.2023 - 2023-02-10    - - -
43 07-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la stimulentul educational pentru stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor proveniti din familiile defavorizate, anul scolar 2022-2023 - 2023-02-10    - - -
42 07-02-2023 ŞERPESCU ION, primar Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei si supliment pentru energie pentru doamna ...., din com. Mahmudia, judetul Tulcea, incepand cu data de 01.02.2023 - 2023-02-10    - - -
41 07-02-2023 ŞERPESCU ION, primar Privind stabilirea dreptului la ajutorul social si a cuantumului acestuia , stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei si supliment pentru energie pentru titularul ..... incepand cu data de 01.02.2023 - 2023-02-10    - - -
40 07-02-2023 ŞERPESCU ION, primar Privind stabilirea dreptului la ajutorul social si a cuantumului acestuia pentru doamna ....... , incepand cu data de 01.02.2023 - 2023-02-10    - - -
39 06-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind desemnarea doamnei ... , consilier cls.I , grad profesional principal in cadrul Compartimentului Registrul agricol , persoana responsabila cu inscrierea datelor, completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din Registrul agricol al comunei Mahmudia , atât pe suport de hârtie cât și în format electronic - 2023-02-10    - - -
38 06-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna IANUARIE 2023, a unei majorari de 25 % doamnei .. , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului cu titlul ,, AMENAJARE PROMENADA SI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNARII,, in cadrul Programului Operational Regional 2014- 2020 , Axa prioritara 7 , Prioritatea de investitii 7.1 , Apel de proiecte nr.2, si proiectului cu titlul ,, EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile - 2023-02-10    - - -
37 06-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna IANUARIE 2023, a unei majorari de 25 % domnului .... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului cu titlul ,, AMENAJARE PROMENADA SI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNARII,, in cadrul Programului Operational Regional 2014- 2020 , Axa prioritara 7 , Prioritatea de investitii 7.1 , Apel de proiecte nr.2, si proiectului cu titlul ,, EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile. - 2023-02-10    - - -
36 06-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna IANUARIE 2023, a unei majorari de 4 % doamnei .. , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului AMENAJARE PROMENADA SI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNARII,, in cadrul Programului Operational Regional 2014- 2020 , Axa prioritara 7 , Prioritatea de investitii 7.1 , Apel de proiecte nr.2, finantat din fonduri europene nerambursabile - 2023-02-10    - - -
35 06-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna IANUARIE 2023, a unei majorari de 25 % doamnei .... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului AMENAJARE PROMENADA SI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNARII,, in cadrul Programului Operational Regional 2014- 2020 , Axa prioritara 7 , Prioritatea de investitii 7.1 , Apel de proiecte nr.2, finantat din fonduri europene nerambursabile - 2023-02-10    - - -
34 06-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna IANUARIE 2023, a unei majorari de 30 % doamnei .... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului ,,Masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor in cadrul administratiei UAT comuna Mahmudia,, Cod SIPOCA 1161MySMIS2014-154660, proiect finantat din fonduri europene nerambursabile - 2023-02-10    - - -
33 06-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna IANUARIE 2023, a unei majorari de 40% doamnei .... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului ,,Masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor in cadrul administratiei UAT comuna Mahmudia,, Cod SIPOCA 1161MySMIS2014-154660, proiect finantat din fonduri europene nerambursabile - 2023-02-10    - - -
32 06-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii la salariului de baza pe luna IANUARIE 2023, a unei majorari de 40% doamnei ....... , persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului ,,Masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor in cadrul administratiei UAT comuna Mahmudia,, Cod SIPOCA 1161MySMIS2014-154660, proiect finantat din fonduri europene nerambursabile - 2023-02-10    - - -
31 06-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei pe luna IANUARIE 2023 a primarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1.,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2. ,, MĂSURI ȘI INSTRUMENTE DESTINATE ÎMBUNĂTĂȚIRII PROCESELOR ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIEI UAT MAHMUDIA ‘’ ; 3. „ AMENAJARE PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNĂRII ,, proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile - 2023-02-10    - - -
30 06-02-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei pe luna IANUARIE 2023 a viceprimarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1.,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2. ,, MĂSURI ȘI INSTRUMENTE DESTINATE ÎMBUNĂTĂȚIRII PROCESELOR ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIEI UAT MAHMUDIA ‘’ ; 3. „ AMENAJARE PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNĂRII ,, proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile - 2023-02-10    - - -
29 30-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea acordarii dreptului la ajutor social, incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie pentru dl..... - 2023-02-01    - - -
28 30-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea unui ajutor reprezentand o parte din cheltuielile pentru imormantare - 2023-02-01    - - -
27 30-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - 2023-02-01    - - -
26 27-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea platii ajutorului social acordat titularului MANGIR ION - 2023-02-01    - - -
25 27-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Mahmudia pe anul 2022 - 2023-02-01    - - -
24 27-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 2 februarie 2023 da 2023-02-01    - - -
23 20-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 26 ianuarie 2023 da 2023-01-25    - - -
22 18-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei/supliment energie pentru doamna ISTRATE DANIELA - 2023-01-25    - - -
21 18-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei/supliment energie pentru domnul HALIL TEFIC - 2023-01-25    - - -
20 18-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei/supliment energie pentru doamna ROSU ANA - 2023-01-25    - - -
19 16-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul Unitatii Admninistrativ Teritoriale comuna Mahmudia, judetul Tulcea - 2023-01-18    - - -
18 12-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea salariului de baza al doamnei ....... , Bibliotecar in cadrul Compartimentului biblioteca comunala , incepand cu data de 1 ianuarie 2023 - 2023-01-18    - - -
17 12-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea salariului de baza al domnului ......... , Muncitor III in cadrul Compartimentului public de pompieri civili, incepand cu data de 1 ianuarie 2023 - 2023-01-18    - - -
16 12-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea salariilor de baza ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul UAT comuna Mahmudia incepand cu data de 1 ianuarie 2023 - 2023-01-18    - - -
15 12-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea platii indemnizatiei lunare acordate domnului .....din comuna Mahmudia, judetul Tulcea. - 2023-01-13    - - -
14 11-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind reincadrarea doamnei........referent cls.III, grad profesional superior, gradatia 5, in cadrul Compartimentului redenumit,,COMPARTIMENT IMPOZITE,TAXE SI ALTE VENITURI,, - 2023-01-13    - - -
13 11-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind reincadrarea doamnei ......... , referent , clasa III , grad profesional superior, gradatia 5 , in cadrul Compartimentului redenumit ,,COMPARTIMENT IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ,, - 2023-01-13    - - -
12 11-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind reincadrarea doamnei ........., inspector , clasa I , grad profesional superior, gradatia 5 , in cadrul Compartimentului redenumit ,,COMPARTIMENT CONTABILITATE,, - 2023-01-13    - - -
11 06-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind mentinerea in functia publica a doamnei ..... , Referent , clasa III, gradul profesional superior, in cadrul Compartimentului impozite si taxe locale , dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare - 2023-01-10    - - -
10 06-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea salariului de baza pentru personalul din cadrul Primariei comunei Mahmudia , nominalizat in echipelele de proiect/unitati de implementare pentru luna decembrie 2022 - 2023-01-10    - - -
9 06-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea salariului de baza pentru personalul din cadrul Primariei comunei Mahmudia , nominalizat in echipa de implementare a proiectului ,,Masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor in cadrul administratiei UAT comuna Mahmudia,, Cod SIPOCA 1161MySMIS2014-154660 - 2023-01-10    - - -
8 06-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea salariului de baza pentru personalul din cadrul Primariei comunei Mahmudia , nominalizat in echipa de implementare a proiectului ,,Masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor in cadrul administratiei UAT comuna Mahmudia,, Cod SIPOCA 1161MySMIS2014-154660 - 2023-01-10    - - -
7 06-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a primarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1.,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,,; 2. ,, MĂSURI ȘI INSTRUMENTE DESTINATE ÎMBUNĂTĂȚIRII PROCESELOR ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIEI UAT MAHMUDIA ‘’ ,, ; 3. „ AMENAJARE PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNĂRII ,, proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile - 2023-01-10    - - -
6 06-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1.,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,,; 2. ,, MĂSURI ȘI INSTRUMENTE DESTINATE ÎMBUNĂTĂȚIRII PROCESELOR ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIEI UAT MAHMUDIA ‘’ ,, ; 3. „ AMENAJARE PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNĂRII ,, proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile - 2023-01-10    - - -
5 05-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta extraordinara , pentru data de 9 ianuarie 2023 da 2023-01-10    - - -
4 05-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei - 2023-01-10    - - -
3 04-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea platii ajutorului social acordat titularei .........din comuna Mahmudia, judetul Tulcea - 2023-01-10    - - -
2 04-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav.........domiciliat in comuna Mahmudia, judetul Tulcea - 2023-01-10    - - -
1 03-01-2023 ŞERPESCU ION, primar privind numirea doamnei ......... in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal , Compartimentul Registrul Agricol, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mahmudia, judetul Tulcea - 2023-01-10    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină