• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru dispoziţii primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Mahmudia

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
90 22-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de Miercuri 29 iulie 2020 da 2020-07-23 -
89 20-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat titularei.... - 2020-07-21 - -
88 20-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului social social acordat titularei.... - 2020-07-21 - -
87 14-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului social social acordat titularei.... - 2020-07-21 - -
86 14-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea platii ajutorului social si modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei titularului - 2020-07-21 - -
85 14-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea platii ajutorului social si alocatiei pentru sustinerea familiei titularului.... - 2020-07-21 - -
84 13-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului 1 a Dispozitiei nr.77 din 23 iunie 2020 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia in sedinta ordinara pentru data de 29 iunie 2020 - 2020-07-13 - -
83 06-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind instituirea curatelei si numirea domnului...... curator special al interzisului judecatoresc , doamna..... - 2020-07-08 - -
82 03-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea unui ajutor reprezentand acoperirea partiala din cheltuielile de inmormantare a defunctului .....persoana fara nici un fel de venituri la data decesului - 2020-07-08 - -
81 03-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea indemnizatiei viceprimarului comunei Mahmudia pe luna iunie 2020 , pentru implementare proiecte cu fonduri nerambursabile - 2020-07-08 - -
80 03-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind majorarea indemnizatiei primarului pe luna iunie 2020 , pentru implementare proiecte cu fonduri nerambursabile - 2020-07-08 - -
79 02-07-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru titularul ... - 2020-07-08 - -
78 24-06-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru prescolari - 2020-06-25 - -
77 23-06-2020 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 29 iunie 2020 da 2020-06-25 Art.1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Mahmudia , în ședință ordinară, Luni 29 iunie 2020, ora 14 : 00 , la sediul său, situat pe strada Geolog Vasile Bacalu Nr.19. -
76 22-06-2020 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei comunale pentru recesamantul populatiei si a locuintelor, an 2021 - 2020-06-25 - -
75 09-06-2020 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea Comisiei de receptie la obiectivul,,Extindere iluminat public in comunaMahmudia, jud.Tulcea,, . - 2020-06-10 - -
74 09-06-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea acordarii dreptului la ajutor social si modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei... - 2020-06-10 - -
73 04-06-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru prescolari - 2020-06-10 - -
72 04-06-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1. ,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2. ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, ; 3. ,,MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA SI AMENAJARE STATIE DE AUTOBUZ ,, , proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile : - 2020-06-10 - -
71 03-06-2020 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de licitatie pentru vanzarea unui teren din domeniul privat al comunei - 2020-06-10 - -
70 03-06-2020 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea si actualizarea inventarului domeniului public al comunei Mahmudia - 2020-06-10 - -
69 03-06-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a primarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1. ,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2. ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, ; 3. ,,MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA SI AMENAJARE STATIE DE AUTOBUZ ,, , proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile : - 2020-06-10 - -
68 29-05-2020 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea dreptului la ajutor social si alocatia pentru sustinerea familiei titularei...... - 2020-06-02 - -
67 27-05-2020 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 30 mai 2020 , ora 12:00 da 2020-05-27 -
66 18-05-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea unor masuri pentru organizarea activitatii la nivelul Primariei comunei Mahmudia cat si la nivelul institutiilor subordonate pe perioada starii de alerta - 2020-05-25 - -
65 18-05-2020 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea numarului de beneficiari si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei - 2020-05-25 - -
64 11-05-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru prescolari - 2020-05-12 - -
63 11-05-2020 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 18 mai 2020 , ora 14:00 da 2020-05-12 -
62 05-05-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a primarului pentru implementare proiecte cu fonduri nerambursabile - 2020-05-12 - -
61 29-04-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru titularul.... - 2020-05-07 - -
60 29-04-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutorul social si a cuantumului acestuia pentru titularul... - 2020-05-07 - -
59 22-04-2020 ŞERPESCU ION, primar constituirea comisiei concurs/examen si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru organizarea concursului/examenului in vederea ocuparii functiei publice vacante de referent clasa aIII-a,grad profesional superior, in cadrul aparatului de specialitate al primarului -compartiment impozite si taxe - 2020-04-23 - -
58 14-04-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav - 2020-04-16 - -
57 08-04-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutor social si modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei - 2020-04-16 - -
56 07-04-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a primarului ptr implementare proiecte - 2020-04-08 - -
55 07-04-2020 ŞERPESCU ION, primar privind stabilirea unor masuri pentru organizarea activitatii la nivelul Primariei comunei Mahmudia cat si la nivelul institutiilor subordonate Consiliului Local Mahmudia, pe durata instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei da 2020-04-08 -
54 02-04-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea dreptului la stimulentul educational pentru prescolari - 2020-04-03 - -
53 02-04-2020 ŞERPESCU ION, primar privind organizarea modului de primire prin posta electronica a cererilor, declaratiilor si documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenta sociala da 2020-04-03
52 26-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind incetarea platii indemnizatiei lunare acordata persoanei cu handicap grav - 2020-04-03 - -
51 26-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind instituirea curatelei si numirea unui curator special al persoanei puse sub interdictie judecatoreasca - 2020-04-03 - -
50 23-03-2020 ŞERPESCU ION, primar cu privire la constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al functionarului public din cadrul compartimentului impozite si taxe, incepand cu 1.04.2020 - 2020-03-26 - -
49 16-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav - 2020-03-26 - -
48 11-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea listei suplimentare de distributie a produselor de igiena pentru persoanele aflate temporar in situatii critice de viata - 2020-03-12 - -
47 11-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei comunale pentru recesamantul agricol runda 2020 - 2020-03-12 - -
46 09-03-2020 ŞERPESCU ION, primar incadrarea si stabilirea salariului asistentului personal incepand cu 01.03.2020 - 2020-03-10 - -
45 05-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 12 martie 2020 da 2020-03-10 -
44 05-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind desemnarea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii,,Extindere si modernizare retele de apa si canalizare,, - 2020-03-10 - -
43 04-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a primarului ptr implementare proiecte - 2020-03-10 - -
42 04-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului social - 2020-03-10 - -
41 04-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav - 2020-03-10 - -
40 04-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind acordarea dreptului la stimulentul educational tichete sociale pentru gradinita - 2020-03-10 - -
39 03-03-2020 ŞERPESCU ION, primar privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea Registrului Agricol - 2020-03-10 - -
38 24-02-2020 SERPESCU ION, primar privind modificarea numaruui de beneficiari si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei - 2020-02-25 - -
37 21-02-2020 SERPESCU ION, primar privind aprobarea Regulamentului privind circulatia proiectelor de dispozitii emise de catre Primarul comunei Mahmudia - 2020-02-25 - -
36 21-02-2020 SERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului social - 2020-02-25 - -
35 21-02-2020 SERPESCU ION, primar privind aprobarea planului de servicii pentru minor - 2020-02-25 - -
34 18-02-2020 SERPESCU ION, primar privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 la Caminul Cultural Mahmudia - 2020-02-21 - -
33 13-02-2020 SERPESCU ION, primar privind aprobarea recuperarii sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor social - 2020-02-14 - -
32 13-02-2020 SERPESCU ION, primar privind aprobarea recuperarii sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor social - 2020-02-14 - -
31 13-02-2020 SERPESCU ION, primar privind aprobarea planului de servicii petnru minor - 2020-02-14 - -
30 07-02-2020 SERPESCU ION, primar privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 14 februarie 2020 da 2020-02-14 -
29 06-02-2020 SERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutor social si modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei - 2020-02-10 - -
28 06-02-2020 SERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului ajutorului social - 2020-02-10 - -
27 05-02-2020 SERPESCU ION, primar privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav - 2020-02-10 - -
26 10-02-2020 SERPESCU ION, primar privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav - 2020-02-10 - -
25 10-02-2020 SERPESCU ION, primar privind acordarea dreptului la stimulentul educational tichete sociale pentru gradinita - 2020-02-10 - -
24 04-02-2020 SERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a primarului ptr implementare proiecte - 2020-02-10 - -
23 31-01-2020 SERPESCU ION, primar privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav - 2020-02-04 - -
22 30-01-2020 SERPESCU ION, primar privind incetarea Contractului individual de munca a asistentului personal - 2020-02-04 - -
21 29-01-2020 SERPESCU ION, primar privind constituirea comisiei de receptie la obiectivul Dispensar medical in comuna Mahmudia - 2020-02-04 - -
20 28-01-2020 SERPESCU ION, primar privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 03 februarie 2020 da 2020-02-04 -
19 21-01-2020 SERPESCU ION, primar privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei - 2020-01-23 - -
18 21-01-2020 SERPESCU ION, primar privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei - 2020-01-23 - -
17 20-01-2020 SERPESCU ION, primar privind modificarea numarului de beneficiari si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei - 2020-01-23 - -
16 20-01-2020 SERPESCU ION, primar privind stabilirea salariului lunar incepand cu 01.01.2020 a asistentului personal - 2020-01-23 - -
15 16-01-2020 SERPESCU ION, primar privind stabilirea dreptului la ajutor social si ajutorul incalzirii locuintei - 2020-01-17 - -
14 16-01-2020 SERPESCU ION, primar Privind stabiliriea salariului lunar incepand cu data de 01.01.2020 pentru asistentul personal - 2020-01-17 - -
13 16-01-2020 SERPESCU ION, primar Privind stabiliriea salariului lunar incepand cu data de 01.01.2020 pentru asistentul personal - 2020-01-17 - -
12 16-01-2020 SERPESCU ION, primar Privind stabiliriea salariului lunar incepand cu data de 01.01.2020 pentru asistentul personal - 2020-01-17 - -
11 16-01-2020 SERPESCU ION, primar Privind stabiliriea salariului lunar incepand cu data de 01.01.2020 pentru asistentul personal - 2020-01-17 - -
10 16-01-2020 SERPESCU ION, primar Privind stabiliriea salariului lunar incepand cu data de 01.01.2020 pentru asistentul personal - 2020-01-17 - -
9 16-01-2020 SERPESCU ION, primar Privind stabiliriea salariului lunar incepand cu data de 01.01.2020 pentru asistentul personal - 2020-01-17 - -
8 16-01-2020 SERPESCU ION, primar Privind stabiliriea salariului lunar incepand cu data de 01.01.2020 pentru asistentul personal - 2020-01-17 - -
7 16-01-2020 SERPESCU ION, primar Privind stabiliriea salariului lunar incepand cu data de 01.01.2020 pentru asistentul personal - 2020-01-17 - -
6 16-01-2020 SERPESCU ION, primar Privind stabiliriea salariului lunar incepand cu data de 01.01.2020 pentru asistentul personal- - 2020-01-17 - -
5 15-01-2020 SERPESCU ION, primar privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei , dnei.EROFEI USTINA pentru perioada 01.01-31.03.2020 - 2020-01-17 - -
4 10-01-2020 SERPESCU ION, primar privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 17 ianuarie 2020 da 2020-01-17 -
3 09-01-2020 SERPESCU ION, primar privind mentinerea in functia publica dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, pentru domnul Iordache Mitica , referent clasa III, gradul profesional superior in cadrul compartimentului impozite si taxe locale - 2020-01-13 - -
2 08-01-2020 SERPESCU ION, primar privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a primarului comunei Mahmudia , pentru implementarea proiectelor : 1. ,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA,, ; 2. ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, ; 3. ,,MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA SI AMENAJARE STATIE DE AUTOBUZ ,, , proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile : - 2020-01-13 - -
1 07-01-2020 SERPESCU ION, primar privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local la data de 31.12.2019 , a deficitului sectiunii de dezvoltare - 2020-01-13 - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină