• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Mahmudia

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
7 22-07-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2020. - -   - -
6 22-07-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea operatiunii de dezlipire in doua loturi, a suprafetei de 300 mp. teren intravilan, identificat in Tarla 57 , Parcela Cc1193 cu nr.cadastral 30592 si carte funciara nr.30592-UAT comuna Mahmudia - -   - -
5 21-07-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de dare in folosinta nr.207 din 21.01.2020, incheiat intre Comuna Mahmudia si S.C.Centrul Medical Dr.Anefi s.r.l ,, - -   - -
4 20-07-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de dare in folosinta nr.206 din 20.01.2020, incheiat intre Comuna Mahmudia si Cabinet Medical Individul Stomatologic Dr.Hutu Ciprian -Mihai - -   - -
3 16-07-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind incetarea contractului de concesiune nr.3607 din 25 octombrie 2004, incheiat intre Consiliul Local al comunei Mahmudia si Cabinetul Medical Individual Stomatologic, reprezentat prin Dr.HUTU CIPRIAN-MIHAI si scutirea de la plata concesiunii spatiului cu destinatie cabinet medical individual stomatologic din localitatea Mahmudia, amenajat in apartament 22 , Sc.B, etaj 1, bloc minier mare , strada Soarelui, nr. 2, pe perioada instituirii starii de urgenta decretata in anul 2020 pe teritoriul Romaniei - -   - -
2 13-07-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului II an 2020 - -   - -
1 07-07-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea derularii si finantarii, din bugetul local al comunei Mahmudia, a programului Start spre o educatie digitalizata - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină