• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Mahmudia

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
72 11-07-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 120/05-07-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Luni 11 iulie 2022 privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni - 2022-07-13 -
71 11-07-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 120/05-07-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Luni 11 iulie 2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Local Mahmudia pentru anul 2022 - 2022-07-13 -
70 11-07-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 120/05-07-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Luni 11 iulie 2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2022 - 2022-07-13 -
69 11-07-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 120/05-07-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Luni 11 iulie 2022 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului II an 2022 - 2022-07-13 -
68 11-07-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 120/05-07-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Luni 11 iulie 2022 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.3557 din 22.09.2003, incheiat intre Consiliul Local al comunei Mahmudia si S.C.MIN-EST.SA. MAHMUDIA, astfel cum a fost modificat si completat prin Actul aditional nr.1 din 17 martie 2020 ,, - 2022-07-13 -
67 11-07-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 120/05-07-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Luni 11 iulie 2022 privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local Mahmudia nr.51 din 20 mai 2022 - 2022-07-13 -
66 20-06-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 112/14-06-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 20 iunie 2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a navei tip remorcher cu numele constructiei navale ,,CORSAR 1” , aflata in patrimoniul comunei Mahmudia - - -
65 20-06-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 112/14-06-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 20 iunie 2022 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.50 din 20.05.2022 privind închirierea prin licitaţie publică a terenului in suprafata de 500 mp., situat in intravilanul localitatii Mahmudia, domeniul privat al comunei Mahmudia , pentru amenajarea provizorie a unei parcari pentru utilaje de tonaj greu - - -
64 20-06-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 112/14-06-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 20 iunie 2022 privind aprobarea implementarii proiectului ,, ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SITUATII DE URGENTA, COMUNA MAHMUDIA,, - - -
63 20-06-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 112/14-06-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 20 iunie 2022 privind insusirea ACORDULUI DE COOPERARE privind activitatea de gestionare a cainilor fara stapan prin intermediul Asociatiei ” I m a single dog ” - - -
62 20-06-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 112/14-06-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 20 iunie 2022 privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 400 mp. , intravilan din domeniul privat al comunei Mahmudia , domnului ALEXANDRESCU VICTOR -CRISTIAN , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - - -
61 20-06-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 112/14-06-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 20 iunie 2022 privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 450 mp. , intravilan din domeniul privat al comunei Mahmudia , doamnei IACOVICI CRISTINA , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - - -
60 20-06-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 112/14-06-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 20 iunie 2022 privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 400 mp. , intravilan din domeniul privat al comunei Mahmudia , doamnei PANSCHI PAULA , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - - -
59 20-06-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 112/14-06-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 20 iunie 2022 privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 453 mp. , intravilan din domeniul privat al comunei Mahmudia , domnului UNGUREANU DRAGOS -SEBASTIAN , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - - -
58 20-06-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 112/14-06-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 20 iunie 2022 privind constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Mahmudia , judetul Tulcea - - -
57 20-06-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 112/14-06-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 20 iunie 2022 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unui teren in suprafata de 400 mp. apartinand domeniului privat al comunei Mahmudia, atribuit domnului ROSU SILVIAN - EMILIAN in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală - - -
56 20-05-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/13-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 20 mai 2022 privind aprobarea majorarii suprafetei de pasune inchiriate Asociatiei Crescatorilor de Animale CARASUHAT din comuna Mahmudia , judetul Tulcea, conform contractului de inchiriere nr. 2526/ 27.05.2015 cu modificarile si completarile ulterioare - - -
55 20-05-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/13-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 20 mai 2022 privind acceptarea unei oferte de donaţie , imobil - teren în suprafaţă de 5230 mp. situat intravilanul comunei Mahmudia, categoria de folosinta drumuri , identificat cadastral in Tarla 57 , Parcela 1172 si 1172/1, avand numar de carte funciara 30967 - - -
54 20-05-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/13-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 20 mai 2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2022 - - -
53 20-05-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/13-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 20 mai 2022 de completare a Hotararii Consiliului Local Mahmudia Nr.4/31.01.2022 privind aprobarea pentru anul 2022 a tarifelor pentru colectarea , sortarea , transportul si eliminarea deseurilor municipale la nivel de UAT comuna Mahmudia, judetul Tulcea. - - -
52 20-05-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/13-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 20 mai 2022 privind disponibilizarea unui bun din patrimoniul privat al comunei Mahmudia - Consiliul Local Mahmudia si transmiterea acestuia fara plata , catre alte institutii/autoritati publice. - - -
51 20-05-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/13-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 20 mai 2022 pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2021 - - -
50 20-05-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/13-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 20 mai 2022 privind închirierea prin licitaţie publică a terenului in suprafata de 500 mp., situat in intravilanul localitatii Mahmudia, domeniul privat al comunei Mahmudia , pentru amenajarea provizorie a unei parcari pentru utilaje de tonaj greu - - -
49 20-05-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/13-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 20 mai 2022 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021 ale societatii comerciale UTIL AQUA MAHMUDIA SRL - - -
48 20-05-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/13-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 20 mai 2022 privind insusirea Raportului privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizia nr.35642 din 7 aprilie 2022 a Camerei de Conturi Tulcea precum si actiunile intreprinse de catre consiliul local pentru a asigura ducerea la indeplinirea in totalitate a masurilor dispuse prin decizia nr.23 din data de 16 noiembrie 2021 - - -
47 20-05-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/13-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 20 mai 2022 privind insusirea Raportului privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizia nr.36103 din 11 aprilie 2022 a Camerei de Conturi Tulcea precum si actiunile intreprinse de catre consiliul local pentru a asigura ducerea la indeplinirea in totalitate a masurilor dispuse prin decizia nr.38 din data de 3 decembrie 2015 - - -
46 20-05-2022 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/13-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 20 mai 2022 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptarii Consiliului Local al comunei Mahmudia - -
45 21-04-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 79/15-04-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de 21 aprilie 2022 privind aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL ,, CONSTRUIRE AGROPENSIUNE, PISCINA SI IMPREJMUIRE,, satul Mahmudia, comuna Mahmudia, judetul Tulcea, beneficiar CRISTEA NATASA - - -
44 21-04-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 79/15-04-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de 21 aprilie 2022 privind retragerea concesiunii si constatarea desfiintarii deplin drept a contractului de concesiune nr.2639 din 5 iulie 2018 , incheiat intre comuna Mahmudia prin Consiliul Local si S.C.MON JARDIN TURISM SRL - - -
43 21-04-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 79/15-04-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de 21 aprilie 2022 privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni - - -
42 21-04-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 79/15-04-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de 21 aprilie 2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ,, ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA ‘’ investiție propusă a se realiza prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny - - -
41 21-04-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 79/15-04-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de 21 aprilie 2022 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.29 din 21.03.2022 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ,, ÎNFIINȚARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA ‘’ investitie propusa a se realiza prin Programul National de Investitii Anghel Saligny - - -
40 21-04-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 79/15-04-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de 21 aprilie 2022 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unui teren in suprafata de 450 mp. apartinand domeniului privat al comunei Mahmudia, atribuit doamnei MACHEDON RUXANDRA ANDREEA in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală - - -
39 21-04-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 79/15-04-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de 21 aprilie 2022 privind includerea in domeniul privat al comunei Mahmudia, a unui teren, in suprafata de 4119 mp., situat in extravilanul comunei Mahmudia , identificat cadastral in Parcela 519 , categoria de folosinta drum exploatare, în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciara - - -
38 21-04-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 79/15-04-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de 21 aprilie 2022 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului I an 2022 - - -
37 21-04-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 79/15-04-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de 21 aprilie 2022 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz si servitute, in favoarea SC.E -DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A pe o suprafata totala de 0,25 mp. teren, proprietate publica a comunei Mahmudia - - -
36 21-04-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 79/15-04-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de 21 aprilie 2022 privind aprobarea proiectului ,, MĂSURI ȘI INSTRUMENTE DESTINATE ÎMBUNĂTĂȚIRII PROCESELOR ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIEI UAT MAHMUDIA ‘’ depus pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 Cod apel: POCA/972/2/1 (CP16/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) si a cheltuielilor legate de acest proiect - - -
35 21-04-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 79/15-04-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de 21 aprilie 2022 privind acordarea unui mandat special domnului Ion ȘERPESCU , primarul comunei Mahmudia, in calitate de reprezentant al UAT comuna Mahmudia în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare ,, Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea,, în vederea exercitării votului pentru ajustarea prețului practicat de către operatorul regional Aquaserv SA Tulcea pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și tariful pentru canalizare- epurare, pentru întreaga arie de operare - - -
34 21-04-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 79/15-04-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de 21 aprilie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Mahmudia nr.65 din 10 august 2010 - privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de interes public local UTIL AQUA MAHMUDIA, Societate cu Răspundere Limitată, cu asociat unic comuna Mahmudia, prin Consiliul Local al comunei Mahmudia - - -
33 21-04-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 79/15-04-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de 21 aprilie 2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Local Mahmudia pentru anul 2022 - - -
32 21-04-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 79/15-04-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de 21 aprilie 2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , pentru anul 2022 - - -
31 21-04-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 79/15-04-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de 21 aprilie 2022 privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 - - -
30 21-03-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 60/14-03-2022 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia pentru data de 21 martie 2022. privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mahmudia , in vederea formarii Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Mahmudia pentru anul 2021 - - -
29 21-03-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 60/14-03-2022 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia pentru data de 21 martie 2022. privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ,, ÎNFIINȚARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA ‘’ investitie propusa a se realiza prin Programul National de Investitii Anghel Saligny - - -
28 21-03-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 60/14-03-2022 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia pentru data de 21 martie 2022. pentru analiza petitiei doamnei GAVRILA CORNELIA avand ca obiect solicitarea ocuparii unei portiuni din domeniul public al comunei Mahmudia, in zona lucrarilor de investitie ,, Amenajare promenadă și parc de agrement pe malul Dunării”, investitie finanțata prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. - - -
27 21-03-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 60/14-03-2022 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia pentru data de 21 martie 2022. privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2022 - - -
26 21-03-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 60/14-03-2022 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia pentru data de 21 martie 2022. privind includerea in domeniul privat al comunei Mahmudia, a unui teren, in suprafata de 453 mp., situat in intravilanul localitatii Mahmudia , identificat cadastral in Tarla 57, Parcela A 1198/1/1 , în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în eviden - - -
25 21-03-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 60/14-03-2022 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia pentru data de 21 martie 2022. privind includerea in domeniul privat al comunei Mahmudia, a unui teren, in suprafata de 400 mp., situat in intravilanul localitatii Mahmudia , identificat cadastral in Tarla 57, Parcela A 1198/1/2 , în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciara - - -
24 21-03-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 60/14-03-2022 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia pentru data de 21 martie 2022. privind aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente semestrului II al anului scolar 2021-2022 pentru elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Mahmudia - - -
23 21-03-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 60/14-03-2022 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia pentru data de 21 martie 2022. privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.7 din 31.01.2022 - privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi, a imobilului in suprafata de 7750 mp., domeniul public al comunei Mahmudia , cu numar cadastral 31158, inscris in Cartea funciara 31158 intravilan - UAT comuna Mahmudia - - -
22 21-03-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 60/14-03-2022 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia pentru data de 21 martie 2022. privind aprobarea eliminarii exceptiei instituite in cuprinsul pct.4 art.13 alin.(3) din regulamentul adoptat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.4 din 31 ianuarie 2022- privind aprobarea pentru anul 2022 a tarifelor pentru colectarea , sortarea , transportul si eliminarea deseurilor municipale la nivel de UAT comuna Mahmudia, judetul Tulcea - - -
21 21-03-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 60/14-03-2022 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia pentru data de 21 martie 2022. privind alocarea de la bugetul local al comunei Mahmudia a unor fonduri pentru Parohia ortodoxa ,,Sfantul Nicolae de Vara,, din comuna Mahmudia, judetul Tulcea - - -
20 21-03-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 60/14-03-2022 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia pentru data de 21 martie 2022. privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.UTIL AQUA SRL MAHMUDIA, pentru anul 2022 - - -
19 21-03-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 60/14-03-2022 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia pentru data de 21 martie 2022. privind atribuirea de denumiri de strazi in comuna Mahmudia si introducerea lor in nomenclatorul stradal al comunei Mahmudia , judetul Tulcea da - -
18 21-03-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 60/14-03-2022 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia pentru data de 21 martie 2022. privind aprobarea nivelului tarifelor percepute de catre societatea UTIL AQA MAHMUDIA SRL , societate comerciala cu raspundere limitata , cu asociat unic comuna MAHMUDIA , pentru serviciile de trecere peste fluviul Dunare, brat Sf.Gheorghe, cu nava tip remorcher- CORSAR 1 da - -
17 11-02-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/04-02-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Vineri 11 februarie 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Mahmudia pe anul 2022 - - -
16 11-02-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/04-02-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Vineri 11 februarie 2022 de modificare a Hotararii Consiliului Local Mahmudia cu nr.82 din 29 octombrie 2021 - privind aprobarea devizului general estimativ si a cererii de finantare pentru obiectivul de investitie ,, MODERNIZARE ALEI PIETONALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA" propus spre finantare in cadrul Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" - - -
15 11-02-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/04-02-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Vineri 11 februarie 2022 de modificare a Hotararii Consiliului Local Mahmudia cu nr.72 din 30 septembrie 2021 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ,, Asfaltare strazi in comuna Mahmudia, judetul Tulcea ,, propus a se realiza in cadrul Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny". - - -
14 11-02-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/04-02-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Vineri 11 februarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 - - -
13 11-02-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/04-02-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Vineri 11 februarie 2022 privind aprobarea bugetului initial al creditelor interne pentru anul 2022 - - -
12 11-02-2022 NETOTEA -SUCIU DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/04-02-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Vineri 11 februarie 2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare locala a Comunei Mahmudia pentru perioada 2021-2027 da -
11 31-01-2022 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/25-01-2022 convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia , pentru data de 31 ianuarie 2022 privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al comunei Mahmudia altele decat cladiri , aflate in stare de functionare, in vederea disponibilizarii si transmiterii acestor bunuri , fara plata , catre alte institutii publice/autoritati publice - - -
10 31-01-2022 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/25-01-2022 convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia , pentru data de 31 ianuarie 2022 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului IV an 2021 - - -
9 31-01-2022 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/25-01-2022 convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia , pentru data de 31 ianuarie 2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , pentru anul 2022 - - -
8 31-01-2022 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/25-01-2022 convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia , pentru data de 31 ianuarie 2022 privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi a imobilului , teren in suprafata de 800 mp., domeniul privat al comunei Mahmudia , cu numar cadastral 31463, inscris in Cartea funciara 31463 intravilan - UAT comuna Mahmudia - - -
7 31-01-2022 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/25-01-2022 convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia , pentru data de 31 ianuarie 2022 privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi a imobilului in suprafata de 7750 mp., domeniul public al comunei Mahmudia , cu numar cadastral 31158, inscris in Cartea funciara 31158 intravilan- UAT comuna Mahmudia - - -
6 31-01-2022 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/25-01-2022 convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia , pentru data de 31 ianuarie 2022 de aprobare a Raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mahmudia, pentru semestrul II al anului 2021 - - -
5 31-01-2022 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/25-01-2022 convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia , pentru data de 31 ianuarie 2022 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se efectueaza de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2022 - - -
4 31-01-2022 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/25-01-2022 convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia , pentru data de 31 ianuarie 2022 privind aprobarea pentru anul 2022 a tarifelor pentru colectarea , sortarea , transportul si eliminarea deseurilor municipale la nivel de UAT comuna Mahmudia, judetul Tulcea - - -
3 31-01-2022 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/25-01-2022 convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia , pentru data de 31 ianuarie 2022 privind stabilirea salariilor, incepand cu 1 ianuarie 2022, pentru personalul angajat in baza acordului de cooperare incheiat intre comuna Mahmudia si Asociatia Comunelor din Romania - Filiala Tulcea , acord de cooperare avand ca obiect organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Compartimentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Mahmudia , judetul Tulcea - - -
2 31-01-2022 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/25-01-2022 convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia , pentru data de 31 ianuarie 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni - - -
1 31-01-2022 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/25-01-2022 convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Mahmudia , pentru data de 31 ianuarie 2022 privind aprobarea organizarii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Mahmudia, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2022 - 2023 - - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local