• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Mahmudia

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
86 16-11-2020 PANSCHI MIHAI, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 164/13-11-2020 convocarea sedintei Consiliului Local Mahmudia pentru data de 16 noiembrie 2020 privind alegerea viceprimarului comunei Mahmudia - 2020-11-18 -
85 16-11-2020 PANSCHI MIHAI, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 164/13-11-2020 convocarea sedintei Consiliului Local Mahmudia pentru data de 16 noiembrie 2020 privind alegerea Comisiei de numarare a voturilor - 2020-11-18 -
84 16-11-2020 PANSCHI MIHAI, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 164/13-11-2020 convocarea sedintei Consiliului Local Mahmudia pentru data de 16 noiembrie 2020 privind stabilirea numarului comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Mahmudia, denumirea si componenta comisiilor - 2020-11-18 -
83 16-11-2020 PANSCHI MIHAI, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 164/13-11-2020 convocarea sedintei Consiliului Local Mahmudia pentru data de 16 noiembrie 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni - 2020-11-18 -
82 18-09-2020 GAVRILA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 111/11-09-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de Vineri 18 septembrie 2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 - 2020-09-24 -
81 18-09-2020 GAVRILA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 111/11-09-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de Vineri 18 septembrie 2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2020 - 2020-09-24 -
80 18-09-2020 GAVRILA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 111/11-09-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de Vineri 18 septembrie 2020 privind aprobarea acordarii unui beneficiu social cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta da 2020-09-24 -
79 18-09-2020 GAVRILA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 111/11-09-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de Vineri 18 septembrie 2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Mahmudia, in Consiliul de Administratie al Scolii Profesionale ,, Vasile Bacalu,, din localitatea Mahmudia pentru anul scolar 2020-2021 - 2020-09-24 -
78 18-09-2020 GAVRILA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 111/11-09-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de Vineri 18 septembrie 2020 aprobarea majorarii contributiei financiare a comunei Mahmudia in cadrul Acordului de cooperare incheiat intre comuna Mahmudia si ACOR - Filiala judeteana Tulcea , Acord de cooperare privind organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Mahmudia - 2020-09-24 -
77 18-09-2020 GAVRILA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 111/11-09-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de Vineri 18 septembrie 2020 privind aprobarea Planului privind măsurile și acțiunile care se întreprind la nivelul comunei Mahmudia in perioada sezonului rece 2020- 2021 - 2020-09-24 -
76 18-09-2020 GAVRILA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 111/11-09-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de Vineri 18 septembrie 2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investitii ,,MODERNIZARE ALEI PIETONALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, - 2020-09-24 -
75 18-09-2020 GAVRILA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 111/11-09-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de Vineri 18 septembrie 2020 H O T A R A R E A Nr.75 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investitii ,,ASFALTARE STRAZI IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, - 2020-09-24 -
74 18-09-2020 GAVRILA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 111/11-09-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de Vineri 18 septembrie 2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 27 august 2020 - 2020-09-24 -
73 27-08-2020 GAVRILA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 102/21-08-2020 privind convocarea sedintei Consiliului Local Mahmudia pentru data de 27 august 2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2020 - 2020-09-01 -
72 27-08-2020 GAVRILA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 102/21-08-2020 privind convocarea sedintei Consiliului Local Mahmudia pentru data de 27 august 2020 solicitarea prelungirii pana la data de 15.12.2021 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr.171/17.05.2018 in suma de 2.143.179,63 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 2.143.179,63 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Mahmudia, judetul Tulcea” com.Mahmudia, jud.Tulcea, in baza contractului de finantare nerambursabila nr.C0720R0I0011723800017/15.12.2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale. - 2020-09-01 -
71 27-08-2020 GAVRILA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 102/21-08-2020 privind convocarea sedintei Consiliului Local Mahmudia pentru data de 27 august 2020 privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 450 mp. , intravilan , din domeniul privat al comunei Mahmudia , domnului MATFEI CRISTIAN , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - 2020-09-01 -
70 27-08-2020 GAVRILA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 102/21-08-2020 privind convocarea sedintei Consiliului Local Mahmudia pentru data de 27 august 2020 privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 450 mp. , intravilan , din domeniul privat al comunei Mahmudia , doamnei MACHEDON RUXANDRA ANDREEA , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - 2020-09-01 -
69 27-08-2020 GAVRILA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 102/21-08-2020 privind convocarea sedintei Consiliului Local Mahmudia pentru data de 27 august 2020 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de contabilitate - 2020-09-01 -
68 27-08-2020 GAVRILA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 102/21-08-2020 privind convocarea sedintei Consiliului Local Mahmudia pentru data de 27 august 2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 29 iulie 2020 - 2020-09-01 -
67 27-08-2020 GAVRILA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 102/21-08-2020 privind convocarea sedintei Consiliului Local Mahmudia pentru data de 27 august 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Mahmudia, pentru perioada lunilor august - septembrie an 2020 - 2020-09-01 -
66 29-07-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 90/22-07-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de Miercuri 29 iulie 2020 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2020. - 2020-07-31 -
65 29-07-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 90/22-07-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de Miercuri 29 iulie 2020 privind aprobarea operatiunii de dezlipire in doua loturi, a suprafetei de 300 mp. teren intravilan, identificat in Tarla 57 , Parcela Cc1193 cu nr.cadastral 30592 si carte funciara nr.30592-UAT comuna Mahmudia - 2020-07-31 -
64 29-07-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 90/22-07-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de Miercuri 29 iulie 2020 privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de dare in folosinta nr.207 din 21.01.2020, incheiat intre Comuna Mahmudia si S.C.Centrul Medical Dr.Anefi s.r.l - 2020-07-31 -
63 29-07-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 90/22-07-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de Miercuri 29 iulie 2020 privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de dare in folosinta nr.206 din 20.01.2020, incheiat intre Comuna Mahmudia si Cabinet Medical Individul Stomatologic Dr.Hutu Ciprian -Mihai - 2020-07-31 -
62 29-07-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 90/22-07-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de Miercuri 29 iulie 2020 privind incetarea contractului de concesiune nr.3607 din 25 octombrie 2004, incheiat intre Consiliul Local al comunei Mahmudia si Cabinetul Medical Individual Stomatologic, reprezentat prin Dr.HUTU CIPRIAN-MIHAI si scutirea de la plata concesiunii spatiului cu destinatie cabinet medical individual stomatologic din localitatea Mahmudia, amenajat in apartament 22 , Sc.B, etaj 1, bloc minier mare , strada Soarelui, nr. 2, pe perioada instituirii starii de urgenta decretata in anul 2020 pe teritoriul Romaniei - 2020-07-31 -
61 29-07-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 90/22-07-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de Miercuri 29 iulie 2020 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului II an 2020 - 2020-07-31 -
60 29-07-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 90/22-07-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de Miercuri 29 iulie 2020 privind aprobarea derularii si finantarii, din bugetul local al comunei Mahmudia, a programului Start spre o educatie digitalizata - 2020-07-31 -
59 29-07-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 90/22-07-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara pentru data de Miercuri 29 iulie 2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 29 iunie 2020 - 2020-07-31 -
58 29-06-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 77/23-06-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 29 iunie 2020 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui lot de teren in suprafata de 1007 mp. , intravilan , teren fara constructii , identificat in Tarla 5 , Parcela N 82/1, Nr.CF34263, apartinand domeniului privat al comunei Mahmudia. - 2020-07-03 -
57 03-07-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 77/23-06-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 29 iunie 2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici , pentru obiectivul de investitii care a beneficiat de finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala PNDL 2017-2020 ,, EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA ,, - 2020-07-03 -
56 29-06-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 77/23-06-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 29 iunie 2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , pentru anul 2020 - 2020-07-03 -
55 29-06-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 77/23-06-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 29 iunie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.UTIL AQUA SRL MAHMUDIA, pentru anul 2020 - 2020-07-03 -
54 29-06-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 77/23-06-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 29 iunie 2020 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui numar de 10 imobile, terenuri fara constructii , apartinand domeniului privat al comunei Mahmudia, destinate pentru construire ,, Pensiuni si Case de vacanta,, conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotararea Consiliului Local Mahmudia nr.47 din 18 mai 2020. - 2020-07-03 -
53 29-06-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 77/23-06-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 29 iunie 2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 30 mai 2020 - 2020-07-03 -
52 29-06-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 77/23-06-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 29 iunie 2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 18 mai 2020 - 2020-07-03 -
51 30-05-2020 ION ILEANA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 67/27-05-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 30 mai 2020 , ora 12:00 HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT : AMENAJARE PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNĂRII - 2020-06-04 -
50 30-05-2020 ION ILEANA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 67/27-05-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 30 mai 2020 , ora 12:00 APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PROIECT: AMENAJARE PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNĂRII - 2020-06-04 -
49 18-05-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 63/11-05-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 18 mai 2020 , ora 14:00 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2020 - 2020-05-21 -
48 18-05-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 63/11-05-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 18 mai 2020 , ora 14:00 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 - 2020-05-21 -
47 18-05-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 63/11-05-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 18 mai 2020 , ora 14:00 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,ANSAMBLU CONSTRUIRE PENSIUNI SI CASE DE VACANTA,, , comuna Mahmudia, judetul Tulcea - 2020-05-21 -
46 18-05-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 63/11-05-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 18 mai 2020 , ora 14:00 pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2019 - 2020-05-21 -
45 18-05-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 63/11-05-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 18 mai 2020 , ora 14:00 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Local Mahmudia - 2020-05-21 -
44 18-05-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 63/11-05-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 18 mai 2020 , ora 14:00 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Scoala Profesionala ,,Vasile Bacalu ,, din localitatea Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii martie , anul 2020 - 2020-05-21 -
43 18-05-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 63/11-05-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 18 mai 2020 , ora 14:00 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului I an 2020 - 2020-05-21 -
42 18-05-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 63/11-05-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 18 mai 2020 , ora 14:00 privind aprobarea studiului de oportunitate, a modelului de contract de delegare a gestiunii, a caietului de sarcini , a regulamentului , a inventarului bunurilor mobile si imobile aferente serviciului , a procesului verbal de predare-primire a serviciului si a indicatorilor de performanta ai serviciului de iluminat public al comunei Mahmudia precum si imputernicirea Primarului comunei Mahmudia pentru a semna procesul verbal de predare-primire a inventarului si contractul de delegare a gestiunii acestui serviciu - 2020-05-21 -
41 18-05-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 63/11-05-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 18 mai 2020 , ora 14:00 privind scutirea de la plata obligatiilor bugetare, reprezentand taxa pe cladire aferenta anului 2020, pentru imobilul proprietatea privata a comunei Mahmudia, apartament 19 , Sc.B, parter, bloc minier mare , strada Soarelui nr. 2, din localitatea Mahmudia , cu destinatia de Cabinet medical de medicina de familie - 2020-05-21 -
40 18-05-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 63/11-05-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 18 mai 2020 , ora 14:00 privind scutirea de la plata obligatiilor bugetare, reprezentand taxa pe cladire aferenta anului 2020, pentru imobilul proprietatea privata a comunei Mahmudia, apartament 22 , Sc.B, etaj 1 , bloc minier mare , strada Soarelui, nr. 2 din localitatea Mahmudia , cu destinatia de Cabinet medical individual stomatologic - 2020-05-21 -
39 18-05-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 63/11-05-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 18 mai 2020 , ora 14:00 privind aprobarea vânzarii unui teren intravilan , aflat in proprietatea privata a comunei Mahmudia, în suprafaţă de 343 mp. , indentificat in Tarla 5, Parcela A 52 , numar cadastral 30379, Carte Funciara Nr.30379 - 2020-05-21 -
38 18-05-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 63/11-05-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 18 mai 2020 , ora 14:00 aprobarea majorarii contributiei financiare a comunei Mahmudia in cadrul Acordului de cooperare incheiat intre comuna Mahmudia si ACOR - Filiala judeteana Tulcea , Acord de cooperare privind organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Mahmudia - 2020-05-21 -
37 18-05-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 63/11-05-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 18 mai 2020 , ora 14:00 privind stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar in urma platii online a impozitelor si taxelor locale utilizand cardul bancar in sistemul national electronic Ghiseu.ro - 2020-05-21 -
36 18-05-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 63/11-05-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 18 mai 2020 , ora 14:00 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere teren cu destinatia pasune, nr.2526/ 27.05.2015, incheiat intre Consiliul Local al comunei Mahmudia si Asociatia Crescatorilor de Animale ,,CARASUHAT,, din comuna Mahmudia, judetul Tulcea - 2020-05-21 -
35 18-05-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 63/11-05-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 18 mai 2020 , ora 14:00 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 12 martie 2020 - 2020-05-21 -
34 18-05-2020 ION ILEANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 63/11-05-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 18 mai 2020 , ora 14:00 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Mahmudia, pentru o perioada de 3 luni consecutive , incepand cu luna mai 2020 - 2020-05-21 -
33 12-03-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 45/05-03-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 12 martie 2020 pentru completarea Hotararii Consiliului Local Mahmudia cu nr.21 din 14 februarie 2020- privind aprobarea achizitiei directe a activitatilor specifice serviciului de iluminat public al comunei Mahmudia, judetul Tulcea - 2020-03-17 -
32 12-03-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 45/05-03-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 12 martie 2020 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Scoala Profesionala ,,Vasile Bacalu ,, din localitatea Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii februarie an 2020 - 2020-03-17 -
31 12-03-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 45/05-03-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 12 martie 2020 pentru aprobarea diagnozei sociale a UAT comuna Mahmudia - 2020-03-17 -
30 12-03-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 45/05-03-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 12 martie 2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2020 - 2020-03-17 -
29 12-03-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 45/05-03-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 12 martie 2020 privind aprobarea modului de întocmire şi pastrare a Registrului Agricol, stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi precum şi implementarea Registrului Agricol Naţional (RAN)pe raza U.A.T. comuna MAHMUDIA - 2020-03-17 -
28 12-03-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 45/05-03-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 12 martie 2020 privind modificarea si completarea contractului de concesiune nr.3557 din 22.09.2003, incheiat intre Consiliul Local al comunei Mahmudia si S.C.MIN-EST.SA. MAHMUDIA , in sensul suplimentarii suprafetei de 1.092.518 mp. teren concesionat, cu doua imobile de natura terenuri , aflate in domeniul privat al comunei , in suprafata totala de 8980 mp. , in scopul unor amenajari tehnologice specifice destinate productiei si livrarilor produselor de cariera - 2020-03-17 -
27 12-03-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 45/05-03-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 12 martie 2020 de insusire a rezultatului licitatiei publice din 25 februarie 2020, avand ca obiect vânzarea unui teren intravilan , proprietatea privata a comunei Mahmudia, în suprafaţă de 54 mp., indentificat cadastral in Tarla 51, Parcela A 1671 , numar cadastral 32813, Carte Funciara Nr.32813 - 2020-03-17 -
26 12-03-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 45/05-03-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 12 martie 2020 privind achiziţionarea de servicii juridice pentru apărarea intereselor comunei Mahmudia precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Mahmudia, în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor autorităţi/instituţii de drept public ori privat daca este necesar - 2020-03-17 -
25 12-03-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 45/05-03-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 12 martie 2020 privind aprobarea valorii finale la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,,CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL IN LOCALITATEA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA ,, - 2020-03-17 -
24 12-03-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 45/05-03-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 12 martie 2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 14 februarie 2020 - 2020-03-17 -
23 14-02-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 30/07-02-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 14 februarie 2020 privind aprobarea decontarii cheltuielii cu naveta a cadrelor didactice pe luna ianuarie 2020 - 2020-02-18 -
22 14-02-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 30/07-02-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 14 februarie 2020 privind desemnarea administratorului provizoriu la SC Util Aqua Mahmudia SRL - 2020-02-18 -
21 14-02-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 30/07-02-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 14 februarie 2020 privind aprobarea achizitiei directe a activitatilor specifice serviciului de Iluminat public al comunei Mahmudia - 2020-02-18 -
20 14-02-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 30/07-02-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 14 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 la Caminul Cultural Mahmudia - 2020-02-18 -
19 14-02-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 30/07-02-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 14 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Mahmudia pe anul 2020 - 2020-02-18 -
18 14-02-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 30/07-02-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 14 februarie 2020 de modificare a Hotararii Consiliului Local nr. 112 din 14 noiembrie 2019 - privind impozitele si taxele locale in anul 2020 - 2020-02-18 -
17 14-02-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 30/07-02-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 14 februarie 2020 aprobarea Procesului verbal al sedintei Consiliului Local din 03.02.2020 - 2020-02-18 -
16 03-02-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/28-01-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 03 februarie 2020 privind mentinerea in anul 2020 a salariilor pentru functiile publice de executie , contractuale in cadrul aparatuluide specialitate a primarului la nivelul aferent lunii decembrie 2019 - 2020-02-05 -
15 03-02-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/28-01-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 03 februarie 2020 privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali pe semestrul II 2019 - 2020-02-05 -
14 03-02-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/28-01-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 03 februarie 2020 privind aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice - 2020-02-05 -
13 03-02-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/28-01-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 03 februarie 2020 privind aprobarea executiei bugetului local pe anul 2019- trimestrul IV - 2020-02-05 -
12 03-02-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/28-01-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 03 februarie 2020 privind constatarea vacantarii si aprobarea initierii procedurii prevazute de lege pentru organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent , clasa a III-a , gradul profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mahmudia , compartiment impozite si taxe locale - 2020-02-05 -
11 03-02-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/28-01-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 03 februarie 2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 17 ianuarie 2020 - 2020-02-05 -
10 03-02-2020 TINTAR ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/28-01-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 03 februarie 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Mahmudia, pentru o perioada de 3 luni consecutive , incepand cu luna februarie 2020 - 2020-02-05 -
9 17-01-2020 VRAMULET GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/10-01-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 17 ianuarie 2020 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE SI DOTARE UNITATE DE CAZARE, MASA SI AGREMENT CU SPECIFIC PESCARESC-PARTER,, satul Mahmudia , comuna Mahmudia, judetul Tulcea, beneficiar SC DELTA CLUB LAND SRL - 2020-01-22 -
8 17-01-2020 VRAMULET GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/10-01-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 17 ianuarie 2020 privind aprobarea planului de actiuni si a lucrarilor de interes public local pentru repartizarea orelor de munca ce se efectueaza de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2020 - 2020-01-22 -
7 17-01-2020 VRAMULET GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/10-01-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 17 ianuarie 2020 privind darea in folosinta gratuita catre CABINET MEDICAL INDIVIDUAL STOMATOLOGIC DR.HUTU CIPRIAN MIHAI, a unor spatii din imobilul situat in localitatea Mahmudia , strada Tulcei nr.67 , nr.cadastral 31881 , cu destinatie de cabinet stomatologic in comuna Mahmudia, judetul Tulcea - 2020-01-22 -
6 17-01-2020 VRAMULET GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/10-01-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 17 ianuarie 2020 privind darea in folosinta gratuita catre S.C.CENTRUL MEDICAL DR.ANEFI SRL a unor spatii din imobilul situat in localitatea Mahmudia , strada Tulcei nr.67 , nr.cadastral 31881 , cu destinatie de cabinet medical de medicina de familie in comuna Mahmudia, judetul Tulcea - 2020-01-22 -
5 17-01-2020 VRAMULET GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/10-01-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 17 ianuarie 2020 privind aprobarea contractului cadru de inchiriere pentru terenurile din proprietatea publica si privata a comunei Mahmudia , terenuri aflate in administrarea Consiliului Local Mahmudia , pe care sunt amplasate constructii provizorii apartinand unor persoane fizice sau juridice - 2020-01-22 -
4 17-01-2020 VRAMULET GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/10-01-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 17 ianuarie 2020 privind stabilirea salariilor, incepand cu 1 ianuarie 2020, pentru personalul angajat in baza acordului de cooperare incheiat intre comuna Mahmudia si Asociatia Comunelor din Romania - Filiala Tulcea , acord de cooperare avand ca obiect organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Compartimentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Mahmudia , judetul Tulcea - 2020-01-22 -
3 17-01-2020 VRAMULET GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/10-01-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 17 ianuarie 2020 privind aprobarea organizarii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Mahmudia, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2020 - 2021 - 2020-01-22 -
2 17-01-2020 VRAMULET GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/10-01-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 17 ianuarie 2020 privind validarea Dispozitiei primarului comunei Mahmudia cu nr.211 din 23 decembrie 2019 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2019. - 2020-01-22 -
1 17-01-2020 VRAMULET GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/10-01-2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local pentru data de 17 ianuarie 2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 16 decembrie 2019 - 2020-01-22 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină