• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Mahmudia

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
33 28-04-2023 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 129/21-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Vineri 28 aprilie 2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Local Mahmudia pentru anul 2023 - 2023-05-08 -
32 28-04-2023 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 129/21-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Vineri 28 aprilie 2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Extindere si modernizare retele de alimentare cu apa si canalizare, in localitatea Mahmudia, Judetul Tulcea,, - 2023-05-08 -
31 28-04-2023 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 129/21-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Vineri 28 aprilie 2023 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2023 - 2023-05-08 -
30 28-04-2023 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 129/21-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Vineri 28 aprilie 2023 privind aprobarea rectificarii Bugetului de credite interne al comunei Mahmudia pe anul 2023 - 2023-05-08 -
29 28-04-2023 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 129/21-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Vineri 28 aprilie 2023 privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni - 2023-05-08 prin HCL 29/28.04.2023 se revoca HCL Nr.22/28.04.2023 -
28 28-04-2023 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 129/21-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Vineri 28 aprilie 2023 privind aderarea și includerea teritoriului comunei Mahmudia la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația „G.A.L DELTA DUNARII” pentru obținerea sprijinului pregătitor si pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferenta perioadei de programare 2023-2027 - 2023-05-08 -
27 28-04-2023 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 129/21-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Vineri 28 aprilie 2023 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului I an 2023 - 2023-05-08 -
26 28-04-2023 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 129/21-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Vineri 28 aprilie 2023 pentru aprobarea procedurii privind conditiile si criteriile de emitere a acordului de utilizare temporară pentru anumite categorii de locuri publice apartinând domeniului public sau privat, aflate in administrarea Consiliulului Local al comunei Mahmudia da 2023-05-08 -
25 28-04-2023 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 129/21-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Vineri 28 aprilie 2023 privind aprobarea majorarii contributiei financiare a comunei Mahmudia, pentru luna aprilie anul 2023 , in cadrul Acordului de cooperare incheiat intre comuna Mahmudia si Asociatia comunelor din Romania –Filiala Tulcea, Acord de cooperare privind organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Mahmudia - 2023-05-08 -
24 28-04-2023 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 129/21-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Vineri 28 aprilie 2023 privind însușirea Raportului de activitate pentru anul 2022 al SC UTIL AQUA MAHMUDIA SRL - 2023-05-08 -
23 28-04-2023 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 129/21-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Vineri 28 aprilie 2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.UTIL AQUA SRL MAHMUDIA, pe anul 2023 - 2023-05-08 -
22 28-04-2023 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 129/21-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Vineri 28 aprilie 2023 privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni - 2023-05-08 -
21 17-03-2023 IVANOV CALIN, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 109/15-03-2023 privind convocarea de indata a Consiliului Local al comunei Mahmudia in sedinta extraordinara in data de 17.03.2023 , ora 10 : 00 privind aprobarea depunerii de catre comuna Mahmudia a proiectului de finantare ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE A SCOLII PROFESIONALE,, VASILE BACALU,, MAHMUDIA, in cadrul PNRR - componenta C15: Educație – I 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare. - 2023-03-20 -
20 16-02-2023 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 47/10-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Joi 16 februarie 2023 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2023 - 2023-02-22 -
19 16-02-2023 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 47/10-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Joi 16 februarie 2023 privind acordarea unui mandat special domnului Serpescu Ion , primarul comunei Mahmudia, in calitate de reprezentant al UAT comuna Mahmudia in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare ,, Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea,, in vederea exercitarii votului pentru modificarea tarifelor aferente serviciilor conexe de utilitati publice la nivelul intregii arii de operare/delegare pentru Operatorul regional SC. Aquaserv SA Tulcea - 2023-02-22 -
18 16-02-2023 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 47/10-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Joi 16 februarie 2023 privind aprobarea majorarii contributiei financiare a comunei Mahmudia, pentru functionarea compartimentului de audit public intern, infiintat in cadrul Asociatiei Comunelor din Romania- Filiala Judeteana Tulcea - 2023-02-22 -
17 16-02-2023 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 47/10-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Joi 16 februarie 2023 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui imobil, proprietatea privata a comunei Mahmudia, reprezentand un apartament cu 4 camere situat in localitatea Mahmudia , Strada Soarelui nr. 2 , Bloc minier mare , scara B , ap.22 , etaj 1 - 2023-02-22 -
16 16-02-2023 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 47/10-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de Joi 16 februarie 2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Mahmudia in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare ,, Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea,, pentru a vota aprobarea primirii de noi membrii in cadrul Asociatiei - 2023-02-22 -
15 02-02-2023 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 24/27-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 2 februarie 2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023 - 2023-02-06 -
14 02-02-2023 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 24/27-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 2 februarie 2023 privind aprobarea Bugetului creditelor interne al comunei Mahmudia pe anul 2023 - 2023-02-06 -
13 02-02-2023 IVANOV CALIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 24/27-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 2 februarie 2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Mahmudia pe anul 2023 - 2023-02-06 -
12 26-01-2023 EFRIM FLOREA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 26 ianuarie 2023 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului IV an 2022 - 2023-01-30 -
11 26-01-2023 EFRIM FLOREA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 26 ianuarie 2023 privind aprobarea organigramei , a statului de functii si drepturilor salariale pentru personalul din cadrul S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , pentru anul 2023 - 2023-01-30 -
10 26-01-2023 EFRIM FLOREA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 26 ianuarie 2023 privind desemnarea membrilor Consiliului Local al comunei Mahmudia in vederea constituirii Comisiei privind evaluarea performantelor individuale ale Secretarului General al comunei Mahmudia, judetul Tulcea pentru anul 2022 - 2023-01-30 -
9 26-01-2023 EFRIM FLOREA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 26 ianuarie 2023 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil situat in localitatea Mahmudia, judetul Tulcea , Tarla 76 , Parcela N2805, proprietatea publica a comunei Mahmudia , identificat cu numar cadastral 32003; - 2023-01-30 -
8 26-01-2023 EFRIM FLOREA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 26 ianuarie 2023 privind aprobarea procedurii de aplicare a scutirii cu 50% a impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, aflate pe raza Unitatii Administrativ Teritoriale a localitatii Mahmudia - 2023-01-30 -
7 26-01-2023 EFRIM FLOREA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 26 ianuarie 2023 privind insusirea Raportului privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizia nr.97213 din 8 decembrie 2022 a Camerei de Conturi Tulcea precum si actiunile intreprinse de catre Consiliul local pentru a asigura ducerea la indeplinirea in totalitate a masurilor dispuse prin decizia nr.38 din data de 3 decembrie 2015 - 2023-01-30 -
6 26-01-2023 EFRIM FLOREA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 26 ianuarie 2023 de aprobare a Raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mahmudia, pentru semestrul II al anului 2022 - 2023-01-30 -
5 26-01-2023 EFRIM FLOREA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 26 ianuarie 2023 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se efectueaza de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2023 - 2023-01-30 -
4 26-01-2023 EFRIM FLOREA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 26 ianuarie 2023 privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni - 2023-01-30 -
3 26-01-2023 EFRIM FLOREA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta ordinara , pentru data de 26 ianuarie 2023 privind organizarea reţelei scolare pentru anul şcolar 2023 - 2024 la nivelul comunei Mahmudia, judetul Tulcea - 2023-01-30 -
2 09-01-2023 EFRIM FLOREA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 5/05-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta extraordinara , pentru data de 9 ianuarie 2023 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2022 din excedentul bugetar al anilor precedenti - 2023-01-11 -
1 09-01-2023 EFRIM FLOREA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 5/05-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mahmudia, in sedinta extraordinara , pentru data de 9 ianuarie 2023 de modificare si completare a Hotararii Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.113 din 15 decembrie 2022 - privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2023 - 2023-01-11 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină