• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Mahmudia: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 20/16-02-2023 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2023 26-02-2023    - -
HCL 19/16-02-2023 privind acordarea unui mandat special domnului Serpescu Ion , primarul comunei Mahmudia, in calitate de reprezentant al UAT comuna Mahmudia in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare ,, Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea,, in vederea exercitarii votului pentru modificarea tarifelor aferente serviciilor conexe de utilitati publice la nivelul intregii arii de operare/delegare pentru Operatorul regional SC. Aquaserv SA Tulcea 26-02-2023    - -
HCL 18/16-02-2023 privind aprobarea majorarii contributiei financiare a comunei Mahmudia, pentru functionarea compartimentului de audit public intern, infiintat in cadrul Asociatiei Comunelor din Romania- Filiala Judeteana Tulcea 26-02-2023    - -
HCL 17/16-02-2023 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui imobil, proprietatea privata a comunei Mahmudia, reprezentand un apartament cu 4 camere situat in localitatea Mahmudia , Strada Soarelui nr. 2 , Bloc minier mare , scara B , ap.22 , etaj 1 26-02-2023    - -
HCL 16/16-02-2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Mahmudia in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare ,, Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea,, pentru a vota aprobarea primirii de noi membrii in cadrul Asociatiei 26-02-2023    - -
HCL 15/02-02-2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023 10-02-2023    - -
HCL 14/02-02-2023 privind aprobarea Bugetului creditelor interne al comunei Mahmudia pe anul 2023 10-02-2023    - -
HCL 13/02-02-2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Mahmudia pe anul 2023 10-02-2023    - -
HCL 12/26-01-2023 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului IV an 2022 03-02-2023    - -
HCL 11/26-01-2023 privind aprobarea organigramei , a statului de functii si drepturilor salariale pentru personalul din cadrul S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , pentru anul 2023 03-02-2023    - -
HCL 10/26-01-2023 privind desemnarea membrilor Consiliului Local al comunei Mahmudia in vederea constituirii Comisiei privind evaluarea performantelor individuale ale Secretarului General al comunei Mahmudia, judetul Tulcea pentru anul 2022 03-02-2023    - -
HCL 9/26-01-2023 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil situat in localitatea Mahmudia, judetul Tulcea , Tarla 76 , Parcela N2805, proprietatea publica a comunei Mahmudia , identificat cu numar cadastral 32003; 03-02-2023    - -
HCL 8/26-01-2023 privind aprobarea procedurii de aplicare a scutirii cu 50% a impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, aflate pe raza Unitatii Administrativ Teritoriale a localitatii Mahmudia 03-02-2023    - -
HCL 7/26-01-2023 privind insusirea Raportului privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizia nr.97213 din 8 decembrie 2022 a Camerei de Conturi Tulcea precum si actiunile intreprinse de catre Consiliul local pentru a asigura ducerea la indeplinirea in totalitate a masurilor dispuse prin decizia nr.38 din data de 3 decembrie 2015 03-02-2023    - -
HCL 6/26-01-2023 de aprobare a Raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mahmudia, pentru semestrul II al anului 2022 03-02-2023    - -
HCL 5/26-01-2023 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se efectueaza de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2023 03-02-2023    - -
HCL 4/26-01-2023 privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni 03-02-2023    - -
HCL 3/26-01-2023 privind organizarea reţelei scolare pentru anul şcolar 2023 - 2024 la nivelul comunei Mahmudia, judetul Tulcea 03-02-2023    - -
HCL 2/09-01-2023 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2022 din excedentul bugetar al anilor precedenti 15-01-2023    - -
HCL 1/09-01-2023 de modificare si completare a Hotararii Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.113 din 15 decembrie 2022 - privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2023 15-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină