Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Mahmudia care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată: semestrul 1, anul 2021
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8320 0 0 0
2 viceprimar 6240 0 0 0
3 consilier local 832 0 0 0
4 secretar general, gradaţia 5 6240 0 0 0
5 consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 6216 0 24 0
6 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 6064 0 176 0
7 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 5916 0 324 0
8 inspector de specialitate clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 6216 0 24 0
9 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 5465 0 347 0
10 asistent medical comunitar, gradaţia 5 4856 273 347 0
11 asistent personal, gradaţia 4 2638 0 347 0
12 asistent personal, gradaţia 0 2300 0 347 0
13 asistent personal, gradaţia 2 2450 0 347 0
14 asistent personal, gradaţia 3 2573 0 347 0
15 asistent personal, gradaţia 5 2704 0 347 0
16 bibiotecar 1a, gradaţia 5 4092 0 347 0
17 consilier, gradaţia 3 2958 0 347 0
18 consilier ghid turism, gradaţia 5 4325 0 347 0
19 guard, gradaţia 5 3108 0 347 0
20 muncitor, gradaţia 3 2465 0 347 0
21 muncitor calificat, gradaţia 5 2590 0 347 0
22 referent 3, gradaţia 2 1761 0 173 0
23 referent agent turism 2, gradaţia 2 3522 0 347 0
24 referent cultural 1, gradaţia 5 4714 0 347 0


Notă:
persoanele implicate in implementarea de proiecte FEN beneficiaza de un spor de 25% din salariul de baza
ŞERPESCU ION
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2021 : 22-03-2021   utilizator: 156

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2020 : 05-03-2021   utilizator: 156

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2019 : 27-02-2020   utilizator: 75