Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Mahmudia care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată semestrul 2, anul 2019
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8320 25 0 0
2 viceprimar 6240 0 0 0
3 consilier local 832 0 0 0
4 secretar general, gradaţia 5 6240 0 0 1450
5 consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 6216 0 24 1450
6 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 6064 0 176 1450
7 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 5916 0 324 1450
8 inspector de specialitate clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 6216 0 24 1450
9 referent clasa III, grad profesional principal, gradaţia 5 4403 0 347 1450
10 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 5465 0 347 1450
11 asistent medical comunitar, gradaţia 5 4856 273 347 1450
12 asistent personal, gradaţia 0 2232 0 347 1450
13 asistent personal, gradaţia 2 2450 0 347 1450
14 asistent personal, gradaţia 3 2573 0 347 1450
15 asistent personal, gradaţia 5 2704 0 347 1450
16 bibiotecar, gradaţia 5 4092 0 347 1450
17 consilier, gradaţia 3 2958 0 347 1450
18 consilier ghid turism, gradaţia 5 4325 0 347 1450
19 guard, gradaţia 5 3108 0 347 1450
20 muncitor, gradaţia 3 2465 0 347 1450
21 referent agent turism, gradaţia 2 3522 0 347 1450
22 referent cultural, gradaţia 5 4714 0 347 1450


SERPESCU ION
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2019 : 27-02-2020   utilizator: 75