• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Mahmudia

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
22 15-03-2023 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea depunerii de catre comuna Mahmudia a proiectului de finantare ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE A SCOLII PROFESIONALE,, VASILE BACALU,, MAHMUDIA, in cadrul PNRR - componenta C15: Educație – I 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare. - -   - -
21 28-02-2023 ŞERPESCU ION, Primar; privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mahmudia, judeţul Tulcea - -   - -
20 15-02-2023 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2023 - -   - -
19 15-02-2023 ŞERPESCU ION, Primar; privind acordarea unui mandat special domnului Serpescu Ion , primarul comunei Mahmudia, in calitate de reprezentant al UAT comuna Mahmudia in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare ,, Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea,, in vederea exercitarii votului pentru modificarea tarifelor aferente serviciilor conexe de utilitati publice la nivelul intregii arii de operare/delegare pentru Operatorul regional SC. Aquaserv SA Tulcea - -   - -
18 10-02-2023 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea majorarii contributiei financiare a comunei Mahmudia, pentru functionarea compartimentului de audit public intern, infiintat in cadrul Asociatiei Comunelor din Romania- Filiala Judeteana Tulcea - -   - -
17 10-02-2023 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui imobil, proprietatea privata a comunei Mahmudia, reprezentand un apartament cu 4 camere situat in localitatea Mahmudia , Strada Soarelui nr. 2 , Bloc minier mare , scara B , ap.22 , etaj 1 - -   - -
16 10-02-2023 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil , teren intravilan fara constructii , situat in localitatea Mahmudia, judetul Tulcea , Tarla 76 , Parcela N2805, proprietatea publica a comunei Mahmudia , identificat cu numar cadastral 32004. - -   - -
15 10-02-2023 ŞERPESCU ION, Primar; privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Mahmudia in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare ,, Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea,, pentru a vota aprobarea primirii de noi membrii in cadrul Asociatiei - -   - -
14 27-01-2023 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023 - -   - -
13 26-01-2023 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului local al comunei Mahmudia pe anul 2023 - -   - -
12 26-01-2023 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea Bugetului creditelor interne al comunei Mahmudia pe anul 2023 - -   - -
11 18-01-2023 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului IV an 2022 - -   - -
10 18-01-2023 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea organigramei , a statului de functii si drepturilor salariale pentru personalul din cadrul S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , pentru anul 2023 - -   - -
9 18-01-2023 ŞERPESCU ION, Primar; privind desemnarea membrilor Consiliului Local al comunei Mahmudia in vederea constituirii Comisiei privind evaluarea performantelor individuale ale Secretarului General al comunei Mahmudia, judetul Tulcea pentru anul 2022 - -   - -
8 17-01-2023 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil situat in localitatea Mahmudia, judetul Tulcea , Tarla 76 , Parcela N2805, proprietatea publica a comunei Mahmudia , identificat cu numar cadastral 32003; - -   - -
7 17-01-2023 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea procedurii de aplicare a scutirii cu 50% a impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, aflate pe raza Unitatii Administrativ Teritoriale a localitatii Mahmudia - -   - -
6 13-01-2023 ŞERPESCU ION, Primar; privind insusirea Raportului privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizia nr.97213 din 8 decembrie 2022 a Camerei de Conturi Tulcea precum si actiunile intreprinse de catre Consiliul local pentru a asigura ducerea la indeplinirea in totalitate a masurilor dispuse prin decizia nr.38 din data de 3 decembrie 2015 - -   - -
5 10-01-2023 ŞERPESCU ION, Primar; de aprobare a Raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mahmudia, pentru semestrul II al anului 2022 - -   - -
4 10-01-2023 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se efectueaza de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2023 - -   - -
3 05-01-2023 ŞERPESCU ION, Primar; privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2022 din excedentul bugetar al anilor precedenti - -   - -
2 04-01-2023 ŞERPESCU ION, Primar; de modificare si completare a Hotararii Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.113 din 15 decembrie 2022 - privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2023 - -   - -
1 04-01-2023 UNCU VASILICĂ, Viceprimar; privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină