• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Mahmudia

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
20 17-09-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 - -   - -
19 11-09-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2020 - -   - -
18 11-09-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investitii ,, MODERNIZARE ALEI PIETONALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, - -   - -
17 11-09-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investitii ,, ASFALTARE STRAZI IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, - -   - -
16 10-09-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea Planului privind măsurile și acțiunile care se întreprind la nivelul comunei Mahmudia in perioada sezonului rece 2020- 2021 - -   - -
15 04-09-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Mahmudia, in Consiliul de Administratie al Scolii Profesionale ,, Vasile Bacalu,, din localitatea Mahmudia pentru anul scolar 2020-2021 - -   - -
14 03-09-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind ,, aprobarea majorarii contributiei financiare a comunei Mahmudia in cadrul Acordului de cooperare incheiat intre comuna Mahmudia si ACOR - Filiala judeteana Tulcea , Acord de cooperare privind organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Mahmudia ,, . - -   - -
13 02-09-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea acordarii unui beneficiu social cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta - -   - -
12 24-08-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului local an 2020 - -   - -
11 24-08-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind solicitarea prelungirii pana la data de 15.12.2021 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr.171/17.05.2018 in suma de 2.143.179,63 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 2.143.179,63 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Mahmudia,judetul Tulcea” - -   - -
10 24-08-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 450 mp. , intravilan , din domeniul privat al comunei Mahmudia , domnului MATFEI CRISTIAN , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - -   - -
9 24-08-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 450 mp. , intravilan , din domeniul privat al comunei Mahmudia , doamnei MACHEDON RUXANDRA ANDREEA , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - -   - -
8 24-08-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de contabilitate - -   - -
7 22-07-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2020. - -   - -
6 22-07-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea operatiunii de dezlipire in doua loturi, a suprafetei de 300 mp. teren intravilan, identificat in Tarla 57 , Parcela Cc1193 cu nr.cadastral 30592 si carte funciara nr.30592-UAT comuna Mahmudia - -   - -
5 21-07-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de dare in folosinta nr.207 din 21.01.2020, incheiat intre Comuna Mahmudia si S.C.Centrul Medical Dr.Anefi s.r.l ,, - -   - -
4 20-07-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de dare in folosinta nr.206 din 20.01.2020, incheiat intre Comuna Mahmudia si Cabinet Medical Individul Stomatologic Dr.Hutu Ciprian -Mihai - -   - -
3 16-07-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind incetarea contractului de concesiune nr.3607 din 25 octombrie 2004, incheiat intre Consiliul Local al comunei Mahmudia si Cabinetul Medical Individual Stomatologic, reprezentat prin Dr.HUTU CIPRIAN-MIHAI si scutirea de la plata concesiunii spatiului cu destinatie cabinet medical individual stomatologic din localitatea Mahmudia, amenajat in apartament 22 , Sc.B, etaj 1, bloc minier mare , strada Soarelui, nr. 2, pe perioada instituirii starii de urgenta decretata in anul 2020 pe teritoriul Romaniei - -   - -
2 13-07-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului II an 2020 - -   - -
1 07-07-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea derularii si finantarii, din bugetul local al comunei Mahmudia, a programului Start spre o educatie digitalizata - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină