• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Mahmudia

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
106 16-11-2022 ŞERPESCU ION, Primar; de modificare a Hotararii Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.60 din 20 iunie 2022 -privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 400 mp. , intravilan din domeniul privat al comunei Mahmudia , doamnei PANSCHI PAULA , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - -   - -
105 16-11-2022 ŞERPESCU ION, Primar; de modificare a Hotararii Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.87 din 22 noiembrie 2021 - privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 400 mp. , intravilan din domeniul privat al comunei Mahmudia , doamnei SCAPAU - DECA MIRELA , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - -   - -
104 15-11-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2022 - -   - -
103 15-11-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 - -   - -
102 11-11-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente anului scolar 2022-2023 pentru elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Mahmudia - -   - -
101 10-11-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale(MMSS) si Unitatea Administrativ Teritoriala(UAT) comuna Mahmudia, avand ca obiect asigurarea colaborarii interinstitutionale a MMSS cu UAT comuna Mahmudia, in cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS,, Cod MySmis 130963 - -   - -
100 09-11-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea participarii comunei Mahmudia in cadrul parteneriatului dintre comuna Mahmudia si comuna Murighiol, in vederea elaborarii si implementarii proiectului intitulat „Achiziționare microbuz verde și stație de încărcare aferentă în vederea dezvoltării mobilității durabile din cadrul UAT Comuna Murighiol, Județul Tulcea,, si a cheltuielilor aferente implementarii proiectului - -   - -
99 08-11-2022 ŞERPESCU ION, Primar; de modificare a Hotararii Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.68 din 11 iulie 2022 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.3557 din 22.09.2003, incheiat intre Consiliul Local al comunei Mahmudia si S.C.MIN-EST.SA. MAHMUDIA, astfel cum a fost modificat si completat prin Actul aditional nr.1 din 17 martie 2020 - -   - -
98 28-10-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2023 da 2022-10-28  
97 19-10-2022 ŞERPESCU ION, Primar; pentru analiza cererii domnului BÎZGAN PETRE, cu domiciliul in localitatea Mahmudia judetul Tulcea , prin care solicita atribuirea unei suprafete de 300 mp. teren pentru construirea unei locuinte , conform Legii nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala - -   - -
96 19-10-2022 ŞERPESCU ION, Primar; de revocare a Hotararii Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.63 din 20.06.2022 - privind insusirea ACORDULUI DE COOPERARE privind activitatea de gestionare a cainilor fara stapan prin intermediul Asociatiei ” I m a single dog ” - -   - -
95 10-10-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea finantarii de la bugetul local al comunei Mahmudia , a sumei de 90.473,93 lei cu TVA inclus , reprezentand categoriile de cheltuieli neeligibile in timpul implementarii proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Mahmudia, Judetul Tulcea” prin Programul Național de Dezvoltare Rurală . - -   - -
94 04-10-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2022 - -   - -
93 04-10-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 - -   - -
92 04-10-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind majorarea beneficiului social acordat cuplurilor din comuna Mahmudia care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă - -   - -
91 04-10-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni - -   - -
90 04-10-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului III an 2022 - -   - -
89 04-10-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZARE ALEI PIETONALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
88 04-10-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „ ASFALTARE STRAZI IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
87 26-09-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind modificarea statului de functii publice si contractuale pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Mahmudia - -   - -
86 22-09-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.4123 din 21 august 2013 incheiat intre Consiliul Local al comunei Mahmudia si S.C. M.T.Farm SRL -comuna Mahmudia , avand ca obiect concesionarea unei suprafete de 15 mp. teren intravilan din domeniul privat al comunei Mahmudia - -   - -
85 20-09-2022 ŞERPESCU ION, Primar; ,, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Mahmudia, in Consiliul de Administratie si in Comisia de evaluare si asigurarea calitatii educatiei la nivelul Scolii Profesionale ,, VASILE BACALU ,, din localitatea Mahmudia , pentru anul scolar 2022-2023,, - -   - -
84 14-09-2022 ŞERPESCU ION, Primar; pentru analiza cererii domnului SEGHEDI CONSTANTIN GABRIEL , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , prin care solicita atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte , conform Legii nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala - -   - -
83 14-09-2022 ŞERPESCU ION, Primar; pentru analiza cererii doamnei FEODOROF GEORGIANA - IULIANA, cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , prin care solicita atribuirea unei suprafete de 500 mp. teren pentru construirea unei locuinte , conform Legii nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala - -   - -
82 06-09-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea suplimentarii sprijinului financiar acordat Parohiei ortodoxe ,,Sfantul Nicolae de Vara,, din localitatea Mahmudia , conform Hotararii Consiliului Local Mahmudia cu nr.21 din 21.03.2022 , in vederea finalizarii lucrarilor de investiție ,, DESFIINTARE CORP 5 SI CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA ,, in comuna Mahmudia si achizitionarii unui capac frigorific funerar - -   - -
81 06-09-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2022 - -   - -
80 05-09-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea majorarii contributiei financiare a Comunei Mahmudia, pentru luna septembrie anul 2022 , in cadrul Acordului de cooperare incheiat intre comuna Mahmudia si Asociatia comunelor din Romania –Filiala Tulcea, , Acord de cooperare privind organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Mahmudia - -   - -
79 05-09-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind infiintarea in comuna Mahmudia , a unui spatiu special amenajat, destinat depozitarii temporare a deseurilor inerte rezultate din demolari - -   - -
78 01-09-2022 ŞERPESCU ION, Primar; ,,aprobarea solicitarii prelungirii pana la data de 15.06.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr.171/17.05.2018 in suma de 2.143.179,63 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 2.143.179,63 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Mahmudia, judetul Tulcea” com.Tulcea, jud.Tulcea, in baza contractului de finantare nerambursabila nr.C0720R0I0011723800017/15.12.2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor - -   - -
77 30-08-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea Planului privind măsurile și acțiunile care se întreprind la nivelul comunei Mahmudia in perioada sezonului rece 2022- 2023 - -   - -
76 16-08-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea pentru anul 2022 a structurii personalului angajat in baza Acordului de cooperare incheiat intre comuna Mahmudia si Asociatia comunelor din Romania – Filiala Tulcea, avand ca obiect organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Compartimentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Mahmudia - -   - -
75 16-08-2022 ŞERPESCU ION, Primar; de aprobare a Raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mahmudia, pentru semestrul I al anului 2022 - -   - -
74 16-08-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind majorarea tarifelor pentru inchirierea utilajelor buldoexcavator si tractorul cu remorca aflate in proprietatea privata a comunei Mahmudia . - -   - -
73 12-08-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta , domnului Spiridon Ion, cu domiciliul in localitatea Mahmudia, strada Salsovia nr.75, in vederea refacerii locuintei avariate in urma incendiului produs in data de 27 iulie 2022 - -   - -
72 11-08-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea Planului de masuri pentru interzicerea , aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor pe raza teritorial administrativa a comunei MAHMUDIA - -   - -
71 11-08-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol al comunei Mahmudia pentru semestrul I al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati - -   - -
70 10-08-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea incetarii contractului de concesiune cu nr.859 din 01 martie 2011 incheiat intre concedent Consiliul Local al comunei Mahmudia si concesionar S.C.PAVISERV S.R.L si aprobarea vanzarii cu drept de preemptiune a terenului in suprafata de 997 mp. teren aferent constructiilor situate in localitatea Mahmudua , strada Soarelui , nr.3 , proprietatea privata a S.C.PAVISERV SRL. - -   - -
69 09-08-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT comuna Mahmudia, in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitara,, Dezvoltarea durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea ,, in vederea exercitarii votului pentru aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor(Strategia de Tarifare) - -   - -
68 09-08-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati și a cofinanțării din partea UAT comuna Mahmudia pentru pentru investitiile ce se vor realiza pe raza teritorial administrativa a UAT comuna Mahmudia, in cadrul proiectului cu denumirea ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa Uzata in judetul Tulcea in perioada 2014-2020,, - -   - -
67 04-07-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului II an 2022 - -   - -
66 04-07-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni - -   - -
65 05-07-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Local Mahmudia pentru anul 2022 - -   - -
64 04-07-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2022 - -   - -
63 30-06-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.3557 din 22.09.2003, incheiat intre Consiliul Local al comunei Mahmudia si S.C.MIN-EST.SA. MAHMUDIA, astfel cum a fost modificat si completat prin Actul aditional nr.1 din 17 martie 2020 ,, - -   - -
62 30-06-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local Mahmudia nr.51 din 20 mai 2022 - -   - -
61 20-06-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a navei tip remorcher cu numele constructiei navale ,,CORSAR 1” , aflata in patrimoniul comunei Mahmudia - -   - -
60 17-06-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.50 din 20.05.2022 privind închirierea prin licitaţie publică a terenului in suprafata de 500 mp., situat in intravilanul localitatii Mahmudia, domeniul privat al comunei Mahmudia , pentru amenajarea provizorie a unei parcari pentru utilaje de tonaj greu - -   - -
59 14-06-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea implementarii proiectului ,, ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SITUATII DE URGENTA, COMUNA MAHMUDIA,, - -   - -
58 14-06-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind insusirea ACORDULUI DE COOPERARE privind activitatea de gestionare a cainilor fara stapan prin intermediul Asociatiei ” I m a single dog ” - -   - -
57 14-06-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 400 mp. , intravilan din domeniul privat al comunei Mahmudia , domnului ALEXANDRESCU VICTOR -CRISTIAN , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - -   - -
56 14-06-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 450 mp. , intravilan din domeniul privat al comunei Mahmudia , doamnei IACOVICI CRISTINA , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - -   - -
55 14-06-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 400 mp. , intravilan din domeniul privat al comunei Mahmudia , doamnei PANSCHI PAULA , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - -   - -
54 14-06-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 453 mp. , intravilan din domeniul privat al comunei Mahmudia , domnului UNGUREANU DRAGOS -SEBASTIAN , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - -   - -
53 14-06-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Mahmudia , judetul Tulcea - -   - -
52 14-06-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unui teren in suprafata de 400 mp. apartinand domeniului privat al comunei Mahmudia, atribuit domnului ROSU SILVIAN - EMILIAN in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală - -   - -
51 19-05-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea majorarii suprafetei de pasune inchiriate Asociatiei Crescatorilor de Animale CARASUHAT din comuna Mahmudia , judetul Tulcea, conform contractului de inchiriere nr. 2526/ 27.05.2015 cu modificarile si completarile ulterioare - -   - -
50 13-05-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2022 - -   - -
49 13-05-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind acceptarea unei oferte de donaţie , imobil - teren în suprafaţă de 5230 mp. situat intravilanul comunei Mahmudia, categoria de folosinta drumuri , identificat cadastral in Tarla 57 , Parcela 1172 si 1172/1, avand numar de carte funciara 30967 - -   - -
48 13-05-2022 ŞERPESCU ION, Primar; de completare a Hotararii Consiliului Local Mahmudia Nr.4/31.01.2022 privind aprobarea pentru anul 2022 a tarifelor pentru colectarea , sortarea , transportul si eliminarea deseurilor municipale la nivel de UAT comuna Mahmudia, judetul Tulcea. - -   - -
47 13-05-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind disponibilizarea unui bun din patrimoniul privat al comunei Mahmudia - Consiliul Local Mahmudia si transmiterea acestuia fara plata , catre alte institutii/autoritati publice. - -   - -
46 09-05-2022 ŞERPESCU ION, Primar; pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2021 - -   - -
45 05-05-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind închirierea prin licitaţie publică a terenului in suprafata de 500 mp., situat in intravilanul localitatii Mahmudia, domeniul privat al comunei Mahmudia , pentru amenajarea provizorie a unei parcari pentru utilaje de tonaj greu - -   - -
44 03-05-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021 ale societatii comerciale UTIL AQUA MAHMUDIA SRL - -   - -
43 03-05-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind insusirea Raportului privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizia nr.35642 din 7 aprilie 2022 a Camerei de Conturi Tulcea precum si actiunile intreprinse de catre consiliul local pentru a asigura ducerea la indeplinirea in totalitate a masurilor dispuse prin decizia nr.23 din data de 16 noiembrie 2021 - -   - -
42 03-05-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind insusirea Raportului privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizia nr.36103 din 11 aprilie 2022 a Camerei de Conturi Tulcea precum si actiunile intreprinse de catre consiliul local pentru a asigura ducerea la indeplinirea in totalitate a masurilor dispuse prin decizia nr.38 din data de 3 decembrie 2015 - -   - -
41 02-05-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptarii Consiliului Local al comunei Mahmudia - -   - -
40 20-04-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL ,, CONSTRUIRE AGROPENSIUNE, PISCINA SI IMPREJMUIRE,, satul Mahmudia, comuna Mahmudia, judetul Tulcea, beneficiar CRISTEA NATASA - -   - -
39 20-04-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind retragerea concesiunii si constatarea desfiintarii deplin drept a contractului de concesiune nr.2639 din 5 iulie 2018 , incheiat intre comuna Mahmudia prin Consiliul Local si S.C.MON JARDIN TURISM SRL - -   - -
38 14-04-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni - -   - -
37 14-04-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ,, ÎNFIINȚARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA ‘’ investitie propusa a se realiza prin Programul National de Investitii Anghel Saligny - -   - -
36 14-04-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.29 din 21.03.2022 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ,, ÎNFIINȚARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA ‘’ investitie propusa a se realiza prin Programul National de Investitii Anghel Saligny - -   - -
35 14-04-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unui teren in suprafata de 450 mp. apartinand domeniului privat al comunei Mahmudia, atribuit doamnei MACHEDON RUXANDRA ANDREEA in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală - -   - -
34 13-04-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind includerea in domeniul privat al comunei Mahmudia, a unui teren, in suprafata de 4119 mp., situat in extravilanul comunei Mahmudia , identificat cadastral in Parcela 519 , categoria de folosinta drum exploatare, în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciara - -   - -
33 12-04-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe trimestrul I/2022 al comunei Mahmudia - -   - -
32 08-04-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz si servitute, in favoarea SC.E -DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A pe o suprafata totala de 0,25 mp. teren, proprietate publica a comunei Mahmudia - -   - -
31 06-04-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea proiectului ,, MĂSURI ȘI INSTRUMENTE DESTINATE ÎMBUNĂTĂȚIRII PROCESELOR ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIEI UAT MAHMUDIA ‘’ depus pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 Cod apel: POCA/972/2/1 (CP16/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) si a cheltuielilor legate de acest proiect - -   - -
30 06-04-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind acordarea unui mandat special domnului Ion SERPESCU , primarul comunei Mahmudia, in calitate de reprezentant al UAT comuna Mahmudia in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare ,, Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea,, in vederea exercitarii votului pentru ajustarea pretului practicat de catre operatorul regional Aquaserv SA Tulcea pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita si tariful pentru canalizare- epurare, pentru intreaga arie de operare - -   - -
29 06-04-2022 ŞERPESCU ION, Primar; pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Mahmudia nr.65 din 10 august 2010 - privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de interes public local UTIL AQUA MAHMUDIA, Societate cu Răspundere Limitată, cu asociat unic comuna Mahmudia, prin Consiliul Local al comunei Mahmudia - -   - -
28 01-04-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Local Mahmudia pentru anul 2022 - -   - -
27 30-03-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , pentru anul 2022 - -   - -
26 30-03-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 - -   - -
25 21-03-2022 ŞERPESCU ION, Primar; ,, privind aprobarea depunerii cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ,, ÎNFIINȚARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA ‘’ investitie propusa a se realiza prin Programul National de Investitii Anghel Saligny - -   - -
24 14-03-2022 ŞERPESCU ION, Primar; pentru analiza petitiei doamnei GAVRILA CORNELIA avand ca obiect solicitarea ocuparii unei portiuni din domeniul public al comunei Mahmudia, in zona lucrarilor de investitie ,, Amenajare promenadă și parc de agrement pe malul Dunării”, investitie finanțata prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,, - -   - -
23 14-03-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2022 - -   - -
22 03-03-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind includerea in domeniul privat al comunei Mahmudia, a unui teren, in suprafata de 453 mp., situat in intravilanul localitatii Mahmudia , identificat cadastral in Tarla 57, Parcela A 1198/1/1 , în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciara - -   - -
21 03-03-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind includerea in domeniul privat al comunei Mahmudia, a unui teren, in suprafata de 400 mp., situat in intravilanul localitatii Mahmudia , identificat cadastral in Tarla 57, Parcela A 1198/1/2 , în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciara - -   - -
20 28-02-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente semestrului II al anului scolar 2021-2022 pentru elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Mahmudia - -   - -
19 24-02-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.7 din 31.01.2022 - privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi, a imobilului in suprafata de 7750 mp., domeniul public al comunei Mahmudia , cu numar cadastral 31158, inscris in Cartea funciara 31158 intravilan - UAT comuna Mahmudia - -   - -
18 24-02-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea eliminarii exceptiei instituite in cuprinsul pct.4 art.13 alin.(3) din regulamentul adoptat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.4 din 31 ianuarie 2022- privind aprobarea pentru anul 2022 a tarifelor pentru colectarea , sortarea , transportul si eliminarea deseurilor municipale la nivel de UAT comuna Mahmudia, judetul Tulcea - -   - -
17 24-02-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind alocarea de la bugetul local al comunei Mahmudia a unor fonduri pentru Parohia ortodoxa ,,Sfantul Nicolae de Vara,, din comuna Mahmudia, judetul Tulcea - -   - -
16 18-02-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mahmudia , in vederea formarii Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Mahmudia pentru anul 2021 - -   - -
15 17-02-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.UTIL AQUA SRL MAHMUDIA, pe anul 2022 - -   - -
14 10-02-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind atribuirea de denumiri de strazi in comuna Mahmudia si introducerea lor in nomenclatorul stradal al comunei Mahmudia , judetul Tulcea da 2022-02-10   -
13 07-02-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului local al comunei Mahmudia pe anul 2022 - -   - -
12 07-02-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind modificarea Hotararii Consiliului Local Mahmudia cu nr.82 din 29 octombrie 2021 - privind aprobarea devizului general estimativ si a cererii de finantare pentru obiectivul de investitie ,, MODERNIZARE ALEI PIETONALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA" propus spre finantare in cadrul Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" - -   - -
11 07-02-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind modificarea Hotararii Consiliului Local Mahmudia cu nr.72 din 30 septembrie 2021 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ,, Asfaltare strazi in comuna Mahmudia, judetul Tulcea ,, propus a se realiza in cadrul Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny". - -   - -
10 07-02-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea nivelului tarifelor percepute de catre societatea UTIL AQA MAHMUDIA SRL , societate comerciala cu raspundere limitata , cu asociat unic comuna MAHMUDIA , pentru serviciile de trecere peste fluviul Dunare, brat Sf.Gheorghe, cu nava tip remorcher- CORSAR 1 da 2022-02-07   -
9 03-02-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 - -   - -
8 02-02-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului initial al creditelor interne pentru anul 2022 - -   - -
7 21-01-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al comunei Mahmudia altele decat cladiri , aflate in stare de functionare, in vederea disponibilizarii si transmiterii acestor bunuri , fara plata , catre alte institutii publice/autoritati publice - -   - -
6 12-01-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului IV an 2021 - -   - -
5 12-01-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , pentru anul 2022 - -   - -
4 11-01-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi a imobilului , teren in suprafata de 800 mp., domeniul privat al comunei Mahmudia , cu numar cadastral 31463, inscris in Cartea funciara 31463 intravilan- UAT comuna Mahmudia - -   - -
3 11-01-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi a imobilului in suprafata de 7750 mp., domeniul public al comunei Mahmudia , cu numar cadastral 31158, inscris in Cartea funciara 31158 intravilan- UAT comuna Mahmudia - -   - -
2 05-01-2022 ŞERPESCU ION, Primar; de aprobare a Raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mahmudia, pentru semestrul II al anului 2021 - -   - -
1 05-01-2022 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se efectueaza de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2022 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină