• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Mahmudia

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
39 22-12-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2020 - -   - -
38 17-12-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind completarea Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Mahmudia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.92 din 30 septembrie 2019 - -   - -
37 17-12-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mahmudia , care vor face parte din comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Mahmudia - -   - -
36 14-12-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2020 - -   - -
35 10-12-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind premierea elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale ,, VASILE BACALU,, din comuna Mahmudia, pentru participarea si rezultatele obtinute la Targul Regional de Stiinta si Tehnologie pentru Copii ,, CODE Kids FEST Dobrogea 2020 „ cu proiectul Arduino- Lumini de trafic cu matrice LED II - -   - -
34 08-12-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind alocarea sumei de 35 .000 lei , din bugetul local an 2020, pentru organizarea si sarbatorirea ,, Pomului de Craciun an 2020,, in comuna Mahmudia - -   - -
33 08-12-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea proiectului ,, Asigurarea accesului elevilor din comuna Mahmudia la procesul de învățare în mediul on-line în contextul evitării riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2,, si a cheltuielilor legate de proiect. - -   - -
32 04-12-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Mahmudia, in Consiliul de Administratie al Scolii Profesionale ,, Vasile Bacalu,, din localitatea Mahmudia pentru anul scolar 2020-2021 - -   - -
31 25-11-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea organizarii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Mahmudia, pentru anul şcolar 2021 – 2022 da 2020-11-25   -
30 23-11-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea numarului si cuantumului burselor de merit, burselor de performanta si burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Mahmudia , pentru anul scolar 2020-2021 - -   - -
29 19-11-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.45 din 18 mai 2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Local Mahmudia - -   - -
28 19-11-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind ,, aprobarea solicitarii prelungirii pana la data de 10.04.2022 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr.444 /24.08.2018 in suma de 1662.520,81 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 1662.520,81 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Extindere si modernizare retele de alimentare cu apa si canalizare in localitatea Mahmudia ” in baza contractului de finantare nerambursabila nr.C0720A0I0021723800012/10.04.2018, cu modificarile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor - -   - -
27 18-11-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului III an 2020 - -   - -
26 18-11-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2020 . - -   - -
25 12-11-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind alegerea viceprimarului comunei Mahmudia - -   - -
24 12-11-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind alegerea Comisiei de numarare a voturilor - -   - -
23 12-11-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind stabilirea numarului comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Mahmudia, denumirea si componenta comisiilor - -   - -
22 12-11-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni - -   - -
21 02-11-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2021 da 2020-11-02   -
20 17-09-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 - -   - -
19 11-09-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2020 - -   - -
18 11-09-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investitii ,, MODERNIZARE ALEI PIETONALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, - -   - -
17 11-09-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investitii ,, ASFALTARE STRAZI IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, - -   - -
16 10-09-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea Planului privind măsurile și acțiunile care se întreprind la nivelul comunei Mahmudia in perioada sezonului rece 2020- 2021 - -   - -
15 04-09-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Mahmudia, in Consiliul de Administratie al Scolii Profesionale ,, Vasile Bacalu,, din localitatea Mahmudia pentru anul scolar 2020-2021 - -   - -
14 03-09-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind ,, aprobarea majorarii contributiei financiare a comunei Mahmudia in cadrul Acordului de cooperare incheiat intre comuna Mahmudia si ACOR - Filiala judeteana Tulcea , Acord de cooperare privind organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Mahmudia ,, . - -   - -
13 02-09-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea acordarii unui beneficiu social cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta - -   - -
12 24-08-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului local an 2020 - -   - -
11 24-08-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind solicitarea prelungirii pana la data de 15.12.2021 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr.171/17.05.2018 in suma de 2.143.179,63 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 2.143.179,63 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Mahmudia,judetul Tulcea” - -   - -
10 24-08-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 450 mp. , intravilan , din domeniul privat al comunei Mahmudia , domnului MATFEI CRISTIAN , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - -   - -
9 24-08-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 450 mp. , intravilan , din domeniul privat al comunei Mahmudia , doamnei MACHEDON RUXANDRA ANDREEA , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - -   - -
8 24-08-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de contabilitate - -   - -
7 22-07-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2020. - -   - -
6 22-07-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea operatiunii de dezlipire in doua loturi, a suprafetei de 300 mp. teren intravilan, identificat in Tarla 57 , Parcela Cc1193 cu nr.cadastral 30592 si carte funciara nr.30592-UAT comuna Mahmudia - -   - -
5 21-07-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de dare in folosinta nr.207 din 21.01.2020, incheiat intre Comuna Mahmudia si S.C.Centrul Medical Dr.Anefi s.r.l ,, - -   - -
4 20-07-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de dare in folosinta nr.206 din 20.01.2020, incheiat intre Comuna Mahmudia si Cabinet Medical Individul Stomatologic Dr.Hutu Ciprian -Mihai - -   - -
3 16-07-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind incetarea contractului de concesiune nr.3607 din 25 octombrie 2004, incheiat intre Consiliul Local al comunei Mahmudia si Cabinetul Medical Individual Stomatologic, reprezentat prin Dr.HUTU CIPRIAN-MIHAI si scutirea de la plata concesiunii spatiului cu destinatie cabinet medical individual stomatologic din localitatea Mahmudia, amenajat in apartament 22 , Sc.B, etaj 1, bloc minier mare , strada Soarelui, nr. 2, pe perioada instituirii starii de urgenta decretata in anul 2020 pe teritoriul Romaniei - -   - -
2 13-07-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului II an 2020 - -   - -
1 07-07-2020 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea derularii si finantarii, din bugetul local al comunei Mahmudia, a programului Start spre o educatie digitalizata - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină