ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA
 
Str.geolog Vasile Bacalu Nr.19 Cod.postal827130; tel: 0240/545543; fax: 0240/545390; e-mail: primaria@mahmudia.ro       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2018  >>> raport (544) anul 2017  >>> raport (544) anul 2016  >>> raport (544) anul 2015
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2018    >>> raport (52) anul 2017    >>> raport (52) anul 2016    >>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Proiecte de Hotărâri

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Mahmudia: Proiecte de Hotărâri

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 proiect de hotarare octombrie 2014 privind stabilirea modalitatii de calcul al apeiuzate evacuate 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141219720002-10-2014
2 proiect de hotarare - aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite situate in intravilanul comunei Mahmudia 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150291720017-08-2017
3 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organizarii reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Mahmudia, in anul şcolar 2018 – 2019 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151311600013-12-2017
4 Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se efectueaza de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2018 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151320240014-12-2017
5 PROIECT H O T A R A R E privind aprobarea condiţiilor , situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat , cu modificările si completarile ulterioare, pentru anul 2018 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151320240014-12-2017
6 PROIECT DE HOTARÂRE aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice si a Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153799560027-09-2018
7 PROIECT DE HOTARÂRE privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării, de pe raza administrativ teritorială a comunei Mahmudia , jud. Tulcea 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153799560027-09-2018
8 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153799560027-09-2018
9 PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor ?i taxelor locale pentru anul fiscal 2020 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153903240009-10-2018
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Mahmudia - Toate drepturile rezervate